Artikler


Østbanen

Østbanen – Linjen meller Faxe/Rødvig – Køge – (Roskilde)

https://www.regionsjaelland.dk/Udvikling/trafik-og-infrastruktur/Busser-og-tog/Documents/%C3%98stbanen_faktaark_sep20%20endelig.pdf

Fra SF Region Sjælland arbejder Torben Haack videre med en opdatering af Østbanen på skinner


Whistleblower ordning af Tina Boel

Psykiatrien i Region Sjælland

 

 

Forside 

Psykiatrien i Region Sjælland

Fra Tina Boel (SF Region Sjælland)

Formand for Udvalget for Social og psykiatri

Pressemeddelelse

 1. august 2020 06:00

Ekstra personale skal styrke psykiatrien i Region Sjælland

Der skal investeres i mere personale, så børn og unge med psykisk sygdom kan sikres hurtigere og bedre behandling. Samtidig skal Psykiatrien styrke det udgående og opsøgende arbejde, så flere borgere hjælpes tæt på eget hjem. Det er nogle af anbefalingerne fra Udvalget for Social og psykiatri i Region Sjælland til Forretningsudvalget i forbindelse med udmøntning af finanslovsmidlerne til psykiatrien.

Endnu flere borgere i Region Sjælland, der har psykiske lidelser, skal have hurtig hjælp og have den rette hjælp. Derfor ønsker Udvalget for Social og psykiatri at prioritere finanslovsmidlerne på samlet 92,3 mio. kr. til at sikre mere personale, et løft i kapaciteten og endnu højere kvalitet i behandlingen.

– Det er helt afgørende, at vi kan sikre den bedste indsats hurtigst muligt til børn og unge med psykiske lidelser, som blandt andet skal ske via mere personale og et endnu mere intensivt samarbejde med kommuner. Vi vil også styrke den udgående og opsøgende psykiatriske behandling, så vi kan være med til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, siger Tina Boel, formand for Udvalget for Social og psykiatri i Region Sjælland.

Udvalget ønsker at prioritere en lang række initiativer, og i Børne- og Ungdomspsykiatrien vil det helt konkret betyde tilførsel af mere personale, så ventetider kan reduceres, og børn og unge hurtigt kan få behandling. Derudover vil sengeafsnit, de psykiatriske akutmodtagelser og den ambulante psykiatri også blive tilført ekstra personale. Samtidig ændrer den ambulante psykiatri tilgang, så behandlingen fremover bliver mere fleksibel med mulighed for at skalere op og ned alt efter patientens aktuelle behov.

– Som formand for Udvalget for Social og psykiatri her i regionen glæder det mig, at der er prioriteret midler til psykiatrien nationalt, som også skal ses i sammenhæng med det aktuelle arbejde med en 10 års psykiatriplan. Midlerne er med til at muliggøre en masse vigtige initiativer til gavn for borgere med psykiske lidelser og skal være med til at sætte retningen for udviklingen af psykiatrien i Region Sjælland, siger Tina Boel.

Mere sammenhængende forløb for borgeren

Som noget nyt kommer den såkaldte Stepped Care-model til at sætte rammerne for indsatserne med et øget helhedsfokus på forebyggelse, behandling og rehabilitering af borgere med psykiske lidelser. Modellen skal styrke det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien og sikre et mere sammenhængende forløb for borgerne i tæt samspil med blandt andet kommuner, praksissektor og sygehuse.

– Med finanslovsmidlerne lægger vi op til at gå i en ny retning med udrulning af Stepped Care-modellen. Det vil vi gøre for at sikre en så tidlig indsats som muligt på det mindst indgribende niveau for den enkelte borger, lige fra den alment forebyggende indsats hos for eksempel psykologer, læger og i kommuner til den højt specialiserede i den regionale psykiatri, siger Tina Boel.

Sagen om udmøntning af finanslovsmidler til en styrket psykiatri behandles 14. august i Forretningsudvalget og 24. august i Regionsrådet i Region Sjælland.

Fakta

Et flertal i Udvalget for Social og psykiatri anbefaler følgende prioritering af finanslovmidlerne for 2020 på samlet 92,3 mio. kr.

Grundmodellen – 79,6 mio. kr.

 • Udvikling af den ambulante psykiatri: 34,4 mio. kr.
 • Styrke inddragelse af og støtte til borgere og deres netværk: 1,0 mio. kr.
 • Udvikling af Børne- og Ungdomspsykiatrien: 11,3 mio. kr.
 • Styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere: 8,7 mio. kr.
 • Styrke kvalitet og kapacitet i Retspsykiatrien: 24,2 mio. kr.

Ekstra prioritering af finanslovsmidler – 12,7 mio. kr.

 • Øget behandlingskapacitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien: 6,8 mio. kr.

Styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere: 5,9 mio. kr.

Kontaktoplysninger for pressen

Formand for Udvalget for Social og psykiatri, Tina Boel, tlf. 21 22 38 66

Østbanen er en livsnerve for borgerne i Stevns, Faxe og Køge Kommuner

 

For mange af Region Sjællands borgere er lokalbanerne den vigtigste del af hverdagens transport – til skole, på arbejde og på hospitalet.

Den regionale Østbane binder Stevns, Faxe og Køge kommuner sammen og giver årligt over 1 mio. passager mulighed for at koble til S-togsnettet og til toget fra Næstved til København. Det ramte derfor hårdt, da trafikselskabet Movia måtte meddele, at de fra d. 15. december 2019 ser sig nødsaget til at sænke hastigheden på Østbanen. Sporene på banen er efter 40 års togkørsel slidt og trænger til at blive renoveret. Og det er netop for at en sikre stabil drift og kørsel i længere tid på banen, at Movia nu nedsætter hastigheden fra de nuværende 100 km/t til 75 km/t.

For Regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen, er situationen frustrerende. Han udtaler:  ”Østbanen er kerneinfrastruktur i Region Sjælland, og den sikrer både god mobilitet, mindre trængsel og er en miljøgevinst i forhold til bilerne. Desværre er sagen den, at det investeringstilskud regionen modtager fra staten ikke dækker udgifterne til at vedligeholde lokalbanerne. Derfor har vi ikke mulighed for at betale renoveringen, uden at det går ud over andre dele af den kollektive trafik i Region Sjælland”.

Brandærgerligt for borgerne

For borgerne på Stevns betyder hastighedsnedsættelsen både en længere rejsetid og et skifte på Hårlev Station. Borgmester i Stevns kommune, Anette Mortensen, udtaler: ”Mange fra Stevns pendler hver dag nordpå mod Køge og København og mange benytter Østbanen. Jeg er bekymret for at konsekvenserne af forringelserne af køreplanen kan være at flere vælger bilen fremfor toget – det presser i den grad vores i forvejen meget belastede vejnet. Det taler også imod den generelle klimadagsorden og nødvendigheden af at styrke den kollektive trafik.

En renovering af Østbanen tager fra start til slut ca. 2½ år at gennemføre.

Borgmester i Faxe Kommune Ole Vive, håber på, at arbejdet snart kommer i gang. ¨Han udtaler: ”Hastighedsnedsættelsen viser med al tydelighed, at det er på høje tid at komme i gang med en sporrenovering af hele Østbanen. Vi skal alle være med til at fremme, at det sker”.

Torben Haack, der er næstformand i Køge kommunes Teknik- og Ejendomsudvalg, ser også frem til at renoveringen kommer i gang. ”Køge er en stærk uddannelsesby – bl.a. fordi mange unge hver dag kommer med Østbanen og tager i skole på Campus Køge. Det skulle de jo gerne blive ved med. Køge er også trafikalt knudepunkt, og når der sker forringelser i den kollektive trafik, kommer der flere biler på vejene”.

Både borgmestrene og regionsrådsformanden vil i den kommende tid henvende sig til Folketinget i håbet om at finde en snarlig løsning. Regionsrådsformand Heino Knudsen afslutter: ”Vi intensiverer nu dialogen med regeringen i håbet om, at der findes penge til Østbanen i forbindelse med det kommende trafik-forlig. Vi og vores trafikselskab Movia er klar til at sætte i gang, så snart den fornødne finansiering er på plads”.  

For yderligere oplysninger.

 • Heino Knudsen, Regionsrådsformand i Region Sjælland: tlf. 51 14 54 96
 • Anette Mortensen, Borgmester i Stevns: tlf. 22 94 04 33
 • Ole Vive, Borgmester i Faxe Kommune: tlf. 24 99 13 83
 • Torben Haack, Næstformand i Teknik- og ejendomsudvalget i Køge: tlf. 40 45 06 14

Store Linde 13.11.19 shn

Læserbrev:

ØSTBANENS FREMTID

Dialogmøde med Transportordfører Anne Valentina Berthelsen (SF).

Rolloskolen, Faxe, mandag d. 25.11.19, kl 18.30.

Der vil være oplæg af Folketingsmedlem og transportordfører Anne Valentina Berthelsen (SF) om Infrastrukturen på Østsjælland generelt og Østbanen i særdeleshed.

Anne har allerede drøftet Østbanens problemer og fremtid med Transportminister Benny Engelbrecht (A) og hans embedsmænd, men kampen for at redde Østbanen er langt fra slut.

Vi opfordrer på det kraftigste til, at borgere der bruger og er afhængige af god offentlig transport, på Østssjælland, møder op og deltager i dialogen.

Anne har brug for jeres erfaringer, problemstillinger og gode forslag for, at blive klædt bedst muligt på inden de næste møder med ministeren !

Lokalbaneme er livsnerven i provinsen og situationen er alvorlig !

Østbanen er i forfald. Skinnerne trænger til at blive skiftet, der tages sæder ud af togene, hastigheden nedsættes etc.

Danske regioner har for længst oplyst om, at der mangler penge til vedligeholdelse. Det drejer sig om 105 millioner kroner om året frem til 2026!

Vi har ikke brug for, at der sker yderligere forringelser af den kollektive transport, tværtimod vil det være fuldstændig håbløst at forestille sig, hvis endnu flere bilister liver lukket ud på vejene.

I Faxe har vi en vision om, at man i stedet forlænger S-togene til Faxe Ladeplads. Det vil være guld værd, ikke blot for Øst- men for hele Sydsjælland og det vil tage en stor del af trykket af på motorvejene til og fra København.

På vegne af SF-Faxe

Stig Herold Nielsen

Brinken 2

4653 Karise.

Psykiatrien i Region Sjælland

Fra Tina Boel (SF Region Sjælland)

Formand for Udvalget for Social og psykiatri

Pressemeddelelse

 1. august 2020 06:00

Ekstra personale skal styrke psykiatrien i Region Sjælland

Der skal investeres i mere personale, så børn og unge med psykisk sygdom kan sikres hurtigere og bedre behandling. Samtidig skal Psykiatrien styrke det udgående og opsøgende arbejde, så flere borgere hjælpes tæt på eget hjem. Det er nogle af anbefalingerne fra Udvalget for Social og psykiatri i Region Sjælland til Forretningsudvalget i forbindelse med udmøntning af finanslovsmidlerne til psykiatrien.

Endnu flere borgere i Region Sjælland, der har psykiske lidelser, skal have hurtig hjælp og have den rette hjælp. Derfor ønsker Udvalget for Social og psykiatri at prioritere finanslovsmidlerne på samlet 92,3 mio. kr. til at sikre mere personale, et løft i kapaciteten og endnu højere kvalitet i behandlingen.

– Det er helt afgørende, at vi kan sikre den bedste indsats hurtigst muligt til børn og unge med psykiske lidelser, som blandt andet skal ske via mere personale og et endnu mere intensivt samarbejde med kommuner. Vi vil også styrke den udgående og opsøgende psykiatriske behandling, så vi kan være med til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser, siger Tina Boel, formand for Udvalget for Social og psykiatri i Region Sjælland.

Udvalget ønsker at prioritere en lang række initiativer, og i Børne- og Ungdomspsykiatrien vil det helt konkret betyde tilførsel af mere personale, så ventetider kan reduceres, og børn og unge hurtigt kan få behandling. Derudover vil sengeafsnit, de psykiatriske akutmodtagelser og den ambulante psykiatri også blive tilført ekstra personale. Samtidig ændrer den ambulante psykiatri tilgang, så behandlingen fremover bliver mere fleksibel med mulighed for at skalere op og ned alt efter patientens aktuelle behov.

– Som formand for Udvalget for Social og psykiatri her i regionen glæder det mig, at der er prioriteret midler til psykiatrien nationalt, som også skal ses i sammenhæng med det aktuelle arbejde med en 10 års psykiatriplan. Midlerne er med til at muliggøre en masse vigtige initiativer til gavn for borgere med psykiske lidelser og skal være med til at sætte retningen for udviklingen af psykiatrien i Region Sjælland, siger Tina Boel.

Mere sammenhængende forløb for borgeren

Som noget nyt kommer den såkaldte Stepped Care-model til at sætte rammerne for indsatserne med et øget helhedsfokus på forebyggelse, behandling og rehabilitering af borgere med psykiske lidelser. Modellen skal styrke det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien og sikre et mere sammenhængende forløb for borgerne i tæt samspil med blandt andet kommuner, praksissektor og sygehuse.

– Med finanslovsmidlerne lægger vi op til at gå i en ny retning med udrulning af Stepped Care-modellen. Det vil vi gøre for at sikre en så tidlig indsats som muligt på det mindst indgribende niveau for den enkelte borger, lige fra den alment forebyggende indsats hos for eksempel psykologer, læger og i kommuner til den højt specialiserede i den regionale psykiatri, siger Tina Boel.

Sagen om udmøntning af finanslovsmidler til en styrket psykiatri behandles 14. august i Forretningsudvalget og 24. august i Regionsrådet i Region Sjælland.

Fakta

Et flertal i Udvalget for Social og psykiatri anbefaler følgende prioritering af finanslovmidlerne for 2020 på samlet 92,3 mio. kr.

Grundmodellen – 79,6 mio. kr.

 • Udvikling af den ambulante psykiatri: 34,4 mio. kr.
 • Styrke inddragelse af og støtte til borgere og deres netværk: 1,0 mio. kr.
 • Udvikling af Børne- og Ungdomspsykiatrien: 11,3 mio. kr.
 • Styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere: 8,7 mio. kr.
 • Styrke kvalitet og kapacitet i Retspsykiatrien: 24,2 mio. kr.

Ekstra prioritering af finanslovsmidler – 12,7 mio. kr.

 • Øget behandlingskapacitet i Børne- og Ungdomspsykiatrien: 6,8 mio. kr.

Styrke rekruttering og fastholdelse af medarbejdere: 5,9 mio. kr.

Kontaktoplysninger for pressen

Formand for Udvalget for Social og psykiatri, Tina Boel, tlf. 21 22 38 66

test

1234567891011121314151617181920212223242526