I henhold til SF’s partilove skal der vælges et landsledelsesmedlem i hver storkreds, og det er storkredsbestyrelsens ansvar, at arrangere valget.

Lovbestemmelsen (§ 8 stk. 6) lyder således:
”Der vælges derudover et landsledelsesmedlem samt en personlig suppleant for denne i hver storkreds. Valget arrangeres af storkredsbestyrelsen enten ved urafstemning blandt storkredsens medlemmer eller på et repræsentantskabsmøde, og skal afholdes senest 14 dage før et Landsmøde, hvor der vælges Landsledelse. Medlemmer af Folketinget, Europa-Parlamentet eller ministre er ikke valgbare som decentralt valgt landsledelsesmedlem. Et decentralt valgt landsledelsesmedlem, der indtræder som midlertidigt folketingsmedlem for en periode på op til seks måneder, betragtes i denne sammenhæng ikke som folketingsmedlem. De storkredsvalgte deltager i storkredsbestyrelsens møder. De er underlagt samme regler for deltagelse i storkredsmøder, som i landsledelses møder, og de er også underlagt § 8 stk. 5 vedrørende andre hverv. Fraflytter et storkredsvalgt Landsledelses medlem storkredsen, træder suppleanten ind i landsledelsen.

Da fristen for opstilling til valget udløb tirsdag d. 28. januar 2024, var der indkommet følgende to kandidater til landsledelsesrepræsentant for Østjyllands storkreds.

1. Rosa Lykke Yde, Randers
2. Ulla Holm, Samsø

Rækkefølgen er fremkommet ved lodtrækning
Afstemningen bliver afviklet fra 2. februar – 21. februar 2024 kl. 14.00. Den med flest stemmer vælges til landsledelsen og nr. 2 bliver personlig suppleant.

I henhold til SF’s partilove skal der vælges et landsledelsesmedlem i hver storkreds
– det er storkredsbestyrelsens ansvar, at arrangere valget.

Lovbestemmelsen (§ 8 stk. 6) lyder således:

”Der vælges derudover et landsledelsesmedlem samt en personlig suppleant for denne i hver storkreds.Valget arrangeres af storkredsbestyrelsen enten ved urafstemning blandt storkredsens medlemmer eller på et repræsentantskabsmøde, og skal afholdes senest 14 dage før et Landsmøde, hvor der vælges Landsledelse. Medlemmer af Folketinget, Europa-Parlamentet eller ministre er ikke valgbare som decentralt valgt landsledelsesmedlem. Et decentralt valgt landsledelsesmedlem, der indtræder som midlertidigt folketingsmedlem for en periode på op til seks måneder, betragtes i denne sammenhæng ikke som folketingsmedlem. De storkredsvalgte deltager i storkredsbestyrelsens møder. De er underlagt samme regler for deltagelse i storkredsmøder, som i landsledelses møder, og de er også underlagt § 8 stk. 5 vedrørende andre hverv. Fraflytter et storkredsvalgt Landsledelses medlem storkredsen, træder suppleanten ind i landsledelsen.”I Østjyllands storkreds
var der ved fristen for opstilling til valget udløb tirsdag d. 1. februar 2022 kl. 24.00, indkommet fire kandidater som landsledelsesrepræsentant.

  1. Peter Kroman Brems
  2. Ulla Holm
  3. Aleksander Myrhøj
  4. Marianne Hundebøll
  5. Morten Siig Henriksen

Afstemningen bliver afviklet fra 8. februar – 22. februar 2022 kl. 11.00.I Vestjyllands storkreds
var der ved fristen for opstilling til valget udløb tirsdag d. 1. februar 2022 kl. 24.00, var der indkommet to kandidater som landsledelsesrepræsentant.

  1. Mads Georgi
  2. Claus Løwe Klostergård

Afstemningen bliver afviklet fra 8. februar – 23. februar 2022 kl. 14.00.


Rækkefølger er fremkommet ved lodtrækning – klik på navne og se deres præsentationer.

Den med flest stemmer vælges til landsledelsen og nr. 2 bliver personlig suppleant.

Retur til SF Midtjylland tryk her