Jeg står for respekt og retfærdighed for alle
Jeg drømmer om, at alle har lige muligheder, at vi behandler hinanden med respekt og at ordentlighed kendetegner vores velfærdssamfund – for vi kan alle komme i en situation, hvor vi skal bruge en hånd i ryggen.

Jeg har hele vejen gennem livet været drevet af en stærk retfærdighedssans og en styrke, som har ført mig vidt omkring. Jeg var fx igennem mange år fængselsbetjent og nu læser jeg jura, og jeg har derfor en naturlig interesse for retsområdet.

Der er mange følelser i retspolitik, men jeg vil stå for, at den skal bygge på evidens, så nye love og beslutninger ikke træffes efter stemninger og følelser i civilsamfundet. Og så skal der være ordentlige forhold for personalet.

Respekt er for mig også respekt for miljøet. Vi skal fx tage ansvar for at få renset forurenede grunde op og vi skal holde vores drikkevand rent, så vores børn og børnebørn også kan drikke direkte fra hanen i fremtiden.

Jeg vil et mere lige samfund
Vi skal have ordentlig mobil/bredbåndsdækning og vi skal have statsgaranteret realkreditlån, så det ikke er adressen, der afgør, om man kan låne.
Vi skal have et samfund, hvor man har lige adgang til god og gratis behandling, uanset om man har en fysisk eller psykisk sygdom.

Jeg er i dag valgt til Regionsrådet i Syddanmark og så er jeg Fyns repræsentant i SF´s Landsledelse. Jeg er 41 år og bor i Ringe med min familie. Når jeg har fri, bruger jeg tid i vores kolonihave og så elsker jeg at vandre.

MÆRKESAGER

  • Retspolitik – Retsområdet skal styres af evidens, så vi gør det, vi ved virker.
  • Mere lighed – Ingen børn skal vokse op i fattigdom og der skal være Ro-På, til at udvikle det enkelte barn.
  • Mere beskyttelse af miljøet – Vi skal passe bedre på vores natur og vi skal beskytte klimaet.

HJEMMESIDE

www.benderlorenzen.dk