Jeg er udannet som biolog og er bekymret, over den ødelæggelse af naturen der sker og for konsekvenserne af klimaforandringerne.

Vi er nødt til at handle på det, både som enkelt personer og som samfund. Børns og unges vilkårligger mig meget på sinde. Bl.a. inspireret af mit tidligere arbejde som underviser dels på pædagogseminarium og dels i gymnasieskolen.

Det at være mor og mormor er naturligvis også vigtigt. Jeg er vokset op i et kunstnerhjem, interesserer mig meget for kunst og kultur og er en ivrig bruger af det mangfoldige kulturliv i Hillerød .At understøtte kunsten og kulturen er for mig en kommunal kerneopgave.

Dette sammen med mange års erfaring fra Byrådsarbejdet, min nysgerrighed, mit ønske om nytænkning og en tro på at tingene kan gøres endnu bedre, er drivkræfter for mig.

Jeg ønsker at få indflydelse på Hillerøds udvikling og være med til at sikre at miljøet, kulturen, livskvaliteten og fællesskabet prioriteres. Der skal ro på – med plads til forskellighed.

Mærkesager 

Vi skal gå forrest i kampen mod klimaforandringer. Natur- og miljøhensyn skal  tænkes ind i alle beslutninger. Vi skal  Oprette flere el-standere, energirenovere, anlægge cykelstier, støtte den kollektive trafik og vedvarende energi. Slippe naturen løs, plante træer og blive en grøn by.

Kultur- og fritidslivet skal blomstre. Vi skal sætte handling bag kulturstrategien, øge støtten til de mange frivillige, forny kulturnatten og sikre kultur for alle aldersgrupper ikke mindst for børn og unge. Vi skal investere i gode rammer: et kulturhus med åbne værksteder og plads til et ”folkekøkken” er et stort ønske.

Et godt børneliv. Vi vil dagtilbud og SFO af høj kvalitet med bedre normeringer. En folkeskole med kortere skoledage, færre elever i klasserne og færre tests. Og langt mere inddragelse af forældre, skoler og dagtilbud i kommunens udviklingsplaner.