Der mangler politikere med viden om IT på Christiansborg
Jeg har været på arbejdsmarkedet siden jeg var 14 og været aktiv i politik de sidste 15 år. I dag arbejder jeg som IT-systemarkitekt med speciale i internet-TV-produktion, infrastruktur og sikkerhed. Værdierne frihed, lighed og retfærdighed er grundstenene i mit politiske virke.

IT-politikere er fuldstændigt fraværende på Christiansborg. De mange, omfattende skandaler omkring offentlige IT-systemer vidner om en stor mangel på branchekendskab og forståelse for komplicerede IT-løsninger blandt de folkevalgte. Det stiller jeg op for at lave om på.

Der skal ryddes op i finanssektoren
Skattesvindel, hvidvaskeri af kriminelles pengestrømme og overdreven grådighed i finanssektoren, har de seneste år gjort det fuldstændig tydeligt, at der er noget galt. Bankerne skal tøjles, profitten skal føres tilbage til borgerne og der skal skrues kraftigt op for indsatsen mod skattefusk og de andre banditter i habitter. Det stiller jeg op for at sætte på plads.

Jeg vil en modig klimapolitik
Klimadagsordenen, og dermed energipolitik, er vor tids mest centrale problemstilling. Desværre kommer diskussionerne ofte til at handle om ting i småtingsafdelingen, der intet rykker. Samtidig mangler de siddende politikere modet til at ændre på de ting, der virkelig kan gøre en forskel. Det stiller jeg op for at gøre noget ved.

MÆRKESAGER

  • IT-politik
  • Finanspolitik
  • Klima- og energipolitik

HJEMMESIDE

www.stemniels.dk