33 år, født, opvokset og uddannet i Roskilde, hvor jeg siden 2007 har kæmpet for de rød & grønne værdier. I dag bosat i Viby.

Jeg går meget op i inkluderende bæredygtige løsninger der virker, og drømmer om vi for alvor investere i den grønneomstilling. Mere genindvinding af grus og gamle byggematerialer og forskning er vejen frem, hvis vores børn skal arve en planet der bare er halvt så grøn som vores.

Børnenes sag er ikke vundet med aftalen om minimumsnormeringer – det var blot et plaster på såret. Vi bliver nødt til at finde flere midler, så vores børn får en tryg og god opvækst. Ligesom vi skal kæmpe for et klasseloft på 24 i Folkeskolen.

En tryg opvækst er der brug for, hvis de en dag skal kunne bære vores allesammens velfærdsstat. En velfærdsstat hvor der er råd til trygge og gode rammer for ældre og udsatte borgere.

MÆRKESAGER 

  • Bekæmpelse af klimaforandringer
  • Sikre bedre omsorg- og ældrepleje i vores kommune
  • At vi sikre en folkeskole, hvor der er fokus på det enkelte barn fremfor test og økonomiske målsætninger