Uligheden i verden har altid naget mig. Jeg kan ikke se det retfærdige i, at nogle mennesker kan spekulere sig til milliarder, mens andre arbejder hårdt for en, til tider, ulevedygtig løn. Jeg synes, der er noget helt forkert i, at de 100 rigeste mennesker ejer det samme som de 1.780.000 fattigste danskere, og 8 mænd ejer det same som den fattigste halvdel af verdens befolkning.

Jeg motiveres af kampen mod ulighed, og går til valg på kampen imod multinationale virksomheders skattesvindel, fælleseuropæiske løsninger på klimaproblemerne, fælleseuropæisk ansvarstagen i flygtningekrisen og en kamp mod de ”stærke” landes undertrykkelse af andre lande.

Jeg har på første hånd set, hvad nogle af disse problemer fører til, og jeg stopper ikke før problemerne er løst!

Jeg håber på at kunne vise folk, hvilket fantastisk redskab EU kan være til at løse vores fælles udfordringer, for EU har bare en større styrke i fællesskab end de enkelte lande har individuelt. Jeg tror på, at vi sammen står stærkere.

Jeg tror på, at det er muligt at bringe EU tættere på borgerne og vise, at Bruxelles ikke er så langt væk, og jeg vil altid arbejde for folket og det brede flertals bedste. Samtidig vil jeg heller ikke glemme minoriteternes udfordringer. Jeg er altid åben for konstruktiv dialog omkring de udfordringer, folk står over for, så det er muligt at finde de bedste løsninger.

Jeg er 21 år gammel, bor i Køge og læser til dagligt religionsvidenskab på Københavns Universitet.

MÆRKESAGER

  • EU skal være et stærkt redskab i kampen mod skattely og finanssvindel!
  • EU skal slå hårdt ned på medlemslande, der ikke overholder aftaler og konventioner!
  • EU skal arbejde for international udvikling og fred!