Jeg er født og opvokset i Hillerød, og det var så her, jeg skulle komme med en eller anden kortfatning af mit liv og hvilke oplevelser, der har fået mig til at blive politisk aktiv.

Men jeg er ikke politisk aktiv, fordi jeg har boet her og der eller har oplevet dette og hint, eller rettere ville hele min samlede livshistorie være årsagen – og den er der trods alt ikke plads til.

Jeg er politisk aktiv, fordi jeg synes de andre politikere svigter velfærdssamfundet, negligerer uddannelsens betydning for samfundet og polariserer og forsimpler komplekse emner som integration.

MÆRKESAGER

Uddannelse
Uddannelse er grundstenen for vores samfund, og der er stadig plads til forbedringer. Bl.a. oprettelse af kvote 1 og 2 på erhvervsuddannelserne og mulighed for at studere og tage SU på deltid.

Integration
Lige nu er integrationsdebatten en ond, polariserende spiral. For at styrke integrationen skal vi blandt andet inddrage boligpolitik og droppe det forsimplede syn på stramninger. Vi skal kun lave stramninger, fordi de gavner, ikke fordi de er stramninger.

Sundhed
For at forbedre sundhedsområdet skal vi differentiere mellem gavnligt og unødigt bureaukrati og ligestille psykiske og somatiske sygdomme.