Jeg bor og er aktiv i Valby, er cand.mag. i filosofi og master i menneskerettigheder. Jeg arbejder med udsatte kontanthjælpsmodtagere i København og kæmper for socialt udsatte og flygtninge/integration.

Jeg ønsker et inkluderende Danmark uden dem-og-os-retorik. For mig betyder det samme krav og samme rettigheder, uanset hvem man er.

SF skal ikke please alle, men turde stå ved vores holdninger. Vi skal turde være kontroversielle og nytænkende. Vi skal stampe i jorden og skumme af raseri, når vi møder social uretfærdighed. Det er vores fælles velfærd, der står på spil!

MÆRKESAGER

  • Gratis tandbehandling, medicin, psykologhjælp og fysioterapi til de svageste. Mange barrierer kan stå i vejen for at komme ind på arbejdsmarkedet; Vi ved, det ikke hjælper at stramme den økonomiske skrue, og vi ved, behandling hjælper. Hvorfor gør vi det modsatte?
  • Jeg vil kæmpe for et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor vi støtter de gode kolleger, der ikke kan håndtere de stigende krav og det stigende stressniveau.
  • Det skal være muligt at få førtidspension eller fleksjob uden at gå ned med stress i processen.
  • Hver 2. asylmodtager i DK har oplevet tortur. Alle flygtninge skal screenes for torturtraumer og PTSD og straks have den rette behandling.