Børns trivsel er det vigtigste hensyn i alle mine beslutninger.

Jeg sætter hensynet til børnene først som menneske, som lærer og pædagog og som politiker.

Som mor til to nu voksne, unge mænd har jeg både oplevet det almindelige system og specialskolesystemet på tæt hold, og i 14 år har jeg som lærer på H.C. Andersen Skolen i Vollsmose oplevet systemet fra den anden side af kateteret.

I dag er jeg Afdelingsleder af børnehave og SFO i en landsbyordning på Midtfyn, så jeg oplever dagligt de glæder og udfordringer, der opstår i et barns institutions- og skoleliv. Den viden vil jeg bringe med ind i byrådssalen, så vores børn kan få de bedst mulige rammer for deres udvikling og trivsel.

Jeg brænder for at forbedre ALLE børns hverdag og muligheder.

Børn er prisgivet vi voksnes beslutninger. Som byrådsmedlem vil jeg give dem en stemme og kæmpe for, at vi prioriterer den klode de skal vokse op på, højt.

Mærkesager

Tid og kompetent omsorg

Det burde være en selvfølge, at der skal være tilstrækkeligt med hænder til at tage sig af børnene i Odenses institutioner. Men hænder er ikke nok. Der skal også være de rette hoveder.

Børnepasning skal ikke bare være opbevaring, dagen i dagtilbud skal være udviklende, stimulerende og fuld af omsorg.

En fair chance til alle børn

Uligheden vokser, og hvis vi ikke bekæmper den, vil den sociale arv veje tungere i fremtiden.

Det vil jeg ikke være med til. Vi skal modarbejde uligheden ved at placere flest ressourcer ude ved eleverne i klasserne, så inklusion ikke bliver en spareøvelse men en ambitiøs indsats for at give alle børn en fair chance.

En frugtbar klode at vokse op på

En god fremtid for vores børn kræver, at vi sikrer dem en frugtbar jord at vokse op på. Fremtidens børn skal også se en sommerfugl og smage de frugter, insekternes bestøvning sikrer os. Jeg vil arbejde for, at Odense Kommune yder sit bidrag til at sikre klimaet og biodiversiteten.