Jeg er gymnasielærer og underviser i dansk og engelsk på STX på Campus Bornholm. Jeg bor i Tejn sammen med min kone, Birgitte og vores knægt på 16. Min familiebaggrund er at jeg er ‘fra landet’, og det præger selvfølgelig mig som person.

Jeg har deltaget i politik, foreninger, bestyrelser mv. fra jeg var ganske ung. Mit udgangspunkt har altid været, at tingene kan gøres bedre både for det enkelte menneske og for helheden. Jeg tror på, at vi har et ansvar både for os selv og for hinanden.

Jeg har været medlem af SF i over 30 år og har lokalpolitisk erfaring fra amtsråd og kommunalbestyrelse. Desuden har jeg siddet i bestyrelsen for forskellige foreninger og virksomheder, ligesom jeg har siddet i SFs hovedbestyrelse og diverse partiudvalg.

SF går ikke uden for døren og surmuler – der er alt for mange ting der skal laves om! Det giver nogle gange skrammer, men det er OK hvis opgaven bliver løst. SF kæmper for mennesker i den virkelige verden, og den kamp vil jeg gerne kæmpe.

MÆRKESAGER

Tryghed
I dagens Danmark er der reelle farer hvis du bliver ledig, syg eller er under uddannelse – der er reel fare for at du havner uden for samfundet. Det sociale sikkerhedsnet er i dag så hullet at mange borgere falder igennem uden egen skyld. Vi skal have et samfund hvor vi selv har et ansvar, men hvor den grundlæggende tryghed er sikret, og hvor ’systemet’ er der for at hjælpe den enkelte videre i livet – ikke for at udøve kontrol for kontrollens skyld.

Modstand mod social dumping
Såvel EU-regler som dansk lovgivning er i dag alt for svag når det handler om at bekæmpe social dumping. Jeg vil arbejde for, at arbejde i Danmark udføres til danske løn- og arbejdsvilkår. Kun sådan undgår vi kapløbet mod bunden, og kun sådan kan vi bevare et samfund, der både er konkurrencedygtigt og sikrer en anstændig velfærd.

En ægte grøn omstilling
Jeg vil arbejde for at Danmark laver en ægte grøn omstilling hvor vi tager klima- og miljøudfordringerne alvorligt. Der er store muligheder for denne omstilling, som også kan være med til at skabe jobs og produktion i Danmark, men kun hvis vi handler NU.