Gennem et 40 år langt arbejdsliv i sygehusvæsenet har jeg oplevet de store konsekvenser som politiske beslutninger har på både patienter og ansatte. Den erfaring vil jeg gerne tage med ind på Christiansborg.

Jeg vil arbejde for at nedbryde de barrierer der findes i sundhedssektorerne og styrke det tværfaglige samarbejde. Det betyder også at vi som politikere aktivt skal medvirke til at tiltrække flere specialuddannede læger og sundhedspersonale i yderområderne af Danmark.

Vi skal have gjort op med den kassetænkning, der eksisterer indenfor sundheds- og ældreområdet og have øget fokus på et bedre og mere borgernært patientforløb, både i den private og offentlige sektor.

Jeg vil ligeledes arbejde for en styrkelse af uddannelsespladser, især indenfor de erhvervsrettede uddannelser.

Der skal også arbejdes på bredere og mere borgernære og alsidige fritids tilbud, også til de ”skæve” eksistenser. Fritid, sport og sundhed hænger godt sammen, men skal implementeres på alle niveauer.

Jeg har været tillidsrepræsentant for lægesekretærerne i godt 20 år for HK i Nakskov samt i amtet og senere regionen og medlem af Dansk lægesekretærforenings- og HK Sjællands hovedbestyrelse i flere perioder. Og så har jeg været med til at starte og styrke det tværfaglige samarbejde i Nakskov Sundhedscenter.

MÆRKESAGER

  • Bedre tværfagligt samarbejde i sundhedssektoren
  • Bedre og mere borgernære fritidstilbud for alle
  • Styrkelse af uddannelsespladser indenfor især erhvervsrettede uddannelser