Jeg er 49 år gammel og arbejder som pædagog på Brårup Skole, derudover er jeg Fællestillidsrepræsentant.

Elsker at udfolde mig fysisk og få nye udfordringer.

Har til tider en lidt skæv tilgang til hvordan tingene kan løses og er ikke bange for nogen gange at slå en skævert. Vil derfor gerne jagte de muligheder og løsninger hvor 2+2 giver 5.

Mærkesager 

  • Vi skal have bæredygtige skoler og dagtilbuds institutioner. (fagligt, størrelsesmæssig og geografisk.)