Lad det ikke blive ”dem og os”
Jeg kender de sønderjyske problemer især i disse tider, hvor grænseegnen er sat under pres af Dansk Folkeparti og Regeringen. Vi skal igen være stolte af vores grønne grænse. Samarbejdet med de to mindretal, der er både er syd og nord for grænsen, skal styrkes. Vi skal lytte til dem og sige nej til et grænsehegn.

Uligheden bliver større og større i Danmark og fattigdom er med til at styrk de sociale uligheder og fremmer ghettodannelser. Derfor skal fattigdomsydelserne afskaffes. Og så skal Danmark igen tage imod kvote flygtning. Personlig mener jeg, at flygtning kan tilføre Danmark meget godt.

Vi skal kæmpe for klimaet – nu!
Klimaet er under pres. Under den borgerlige Regering er dette pres kun blevet større og større og der er meget at rette op på i fremtiden.

Jeg er især optaget af den kollektive trafik og sammen med SF vil jeg forbedre og udbygge den og sikre, at den bliver langt mere miljøvenlig. Og så siger jeg klart nej til flere motorveje.

Naturen er også kommet under pres og derfor vil jeg arbejde for mere vild natur. Der skal også indføres en jordrensningsfond til at få oprenset de meget store forureninger, der er rundt omkring i Danmark.

Lidt om mig selv
Jeg bor i Aabenraa med min ægtefælle. Vi har to voksne børn, som bor henholdsvis i København og Århus.

MÆRKESAGER

  • Nej til flere motorveje – Ja til bedre kollektiv trafik
  • Nej til et Danmark bag grænsehegn – Ja til et åbent Danmark
  • En bedre flygtningepolitik, da flygtninge kan berige Danmark