Jeg er født i 1951 og har dermed god portion livserfaring. Jeg er pensionist nu. Jeg har en læreruddannelse bag mig, som jeg har brugt både i folkeskolen og i andre sammenhænge. Og så har jeg haft flere forskellige lederopgaver inden for især børne- & kulturområdet i over 35 år. Desuden har jeg de seneste år stiftet personligt bekendtskab med sygehusvæsenet og den kommunale hjemmepleje efter tre kræftoperationer.

Man skal stemme på mig, fordi jeg har noget at byde ind med, med min livserfaring og på trods af min alder og mit nuværende handicap (kørestolsbruger).

 

MÆRKESAGER

  • Kommunen skal have fokus på at sætte borgeren først – på at spørge hvad den kan gøre for borgeren (en omvendt J. F. Kennedy).
  • Sætte institutionerne mest mulig fri, så medarbejderne kan løse deres opgaver bedst muligt for børn og voksne, med ledere der går forrest og som sætter retning.
  • At ældre- og hjemmeplejen organiseres omkring teams, som løser opgaverne så borgernært som muligt.