Ældre. Ældre og ældre! Vi skal sætte ældreplejen på dagsorden.

Hvis jeg får lov til at repræsentere danskerne i kommunalpolitik, kommer jeg til at sætte meget fokus på ældre og et værdigt ældre liv.

Som social og sundhedsassistent og sygeplejerske uddannet med 12 års erfaringer og viden indenfor området, er jeg ikke i tvivl om, at jeg kan blive ældres stærke stemme i kommunen.

Mærkesager 

  •  Et værdigt ældreliv
  • En godt start på livet som børn og hjælp til sårbare familier
  •  Et stærkt mangfoldigt og inkluderende by med plads til alle.