Jeg er 43 år, bor I Solrød med min mand og vores to børn. Uddannet cand.scient.pol., seniorkonsulent i en stor forening i København.

Jeg vil arbejde for et samfund, som bygger på solidaritet og humanisme og et menneskesyn med omdrejningspunkt i individets ukrænkelighed og retfærdighed.

Det handler om at have fokus på den enkelte set i lyset af sociale fællesskaber. Jeg vil være med til at sikre Solrød Kommunes fortsatte udvikling med, hvad der dertil hører af gode institutioner, skoler, ældrepleje, fritids- og kulturaktiviteter etc.

Jeg vil være med til at drive den grønne omstilling. Det gælder både vores fokus på klima og miljø og på den mentale omstilling til et samfund, hvor vækst i sig selv ikke er målet.

Vi skal sammen udvikle en demokratisk model i Solrød, hvor fremskridt drives af lokale ildsjæle med inddragelse af politikere, eksperter og forvaltningen, som sikrer helhedsløsninger på udfordringerne i kommunen.

Mærkesager 

  • Solrød Kommune CO2-neutral i 2030. Den grønne dagsorden skal styrkes
  • Minimumsnormeringer på maksimalt seks børn per voksen i børnehaverne og tre i vuggestuerne
  • Der skal højst være 24 børn i børnehaveklasserne