Jeg har i nogle år været medlem af SF Vesthimmerland, i år har jeg valgt at stille op, til byrådet ved det kommende kommunalvalg den 16. november.

Det gør jeg fordi jeg mener byrådet bør være repræsenteret af mange forskellige grupper af samfundet, for at alle kan bliver hørt, jeg har selv en del livserfaring med mig, har været alene med 2 børn i mange år, oplevet krisen i 80erne med stor arbejdsløshed osv.

Min kandidatur vil jeg bruge på at arbejde for de svageste i samfundet, da jeg arbejder i sundhedssektoren, er jeg tæt på dem hver eneste dag, der skal gøres mere for alle i samfundet, men vi skal starte med børn, udviklingshæmmede, psykisk syge og pensionister, det er dem der har sværest ved at stå frem og bede om hjælp derfor er det vigtigt at de har en stemme i kommunalbestyrelsen.

Jeg er født og opvokset i en dejlig familie. Min far havde en smedevirksomhed, hvor jeg selv blev udlært smed og kom i lære som 15 årig. Derefter har jeg arbejdet 20 år i dette fag.

Jeg valgte dog at gå en anden vej senere og blev pædagog, da jeg var blevet alene med 2 børn, var det en rigtig god ide. Jeg arbejder nu som støtte/kontaktpædagog i psykiatri og handicap, det er et fantastisk dejligt arbejde.

Mærkesager 

Forbedre forholdene for psykisk syge

Så de kan få ro til at arbejde med deres problemer.

Pensionsister 

Jeg vil arbejde for at pensionister kan have en god pensionisttilværelse, det har de fortjent.

Miljøet

Forbedre miljøet så vi kan leve sundt og have det godt.