Jeg er 68 år gammel og dermed folkepensionist. Jeg har gået på Bispebjerg Skole i en drengeklasse – det var dengang! Senere har jeg taget en matematik og fysik-studentereksamen på aftenkursus.

Jeg har, foruden diverse småjobs, især beskæftiget mig med forskning i vilde fugle i Europa og Asien – og derfor har jeg rejst en del. Denne, min store interesse, har altid været brødløs og præget af ansættelse fra projekt til projekt. Derfor har jeg ingen økonomisk tryghed, pensionsopsparing eller A-kasse.

Det har kun kunnet lade sig gøre, da jeg ikke har en familie at skulle forsørge. Denne ansættelsesform er desværre ved at brede sig på arbejdsmarkedet. Jeg vil derfor arbejde for, at det ikke sker i det offentlige.

Jeg kan desuden nævne, at jeg har modtaget Hjemmeværnets Fortjensttegn – en forholdsvis sjældent uddelt medalje.

MÆRKESAGER

Natur
Som meget fugle- og naturinteresseret er jeg begejstret for det udspil på landbrugsområdet, som SF, sammen med Socialdemokratiet, har fremsat. Det vil indebære, at 70.000 hektar tages ud af drift; arealer som kun dyrkes på grund af diverse støtteordninger.

Et stort løft for naturgenopretningen og klimaet.

Pension
Desuden kan jeg nævne, at jeg vil arbejde for en langt mere fleksibel pensionsalder. Det er rigtigt, at vi i gennemsnit bliver ældre, men det bliver den 70 årige murerarbejdsmand ikke sundere af – arbejdet er stadig nedslidende. Vi skal dog også skabe mulighed for at kunne fortsætte på arbejdsmarkedet, for dem der vil og kan.

Den nuværende seniorførtidspensionsordning fungerer ikke. Man får blot afslaget hurtigere end ellers.

Psykiatrien
Til slut vil jeg sige, at jeg mener, at vi skal have langt flere psykiatriske sengepladser. Slut med at meget syge borgere skal være svingdørspatienter, der bliver indlagt og udskrevet helt op til en snes gange om året på grund af pladsmangel.

Dette vil også kunne frigøre en del politiårsværk, da de jo assisterer tvangsindlæggelser.