Jeg er 45 år og førtidspensionist. Dog har jeg nogen arbejdserfaring, bl.a. som gravermedhjælper ved Kirken i Hinnerup. Stem på mig hvis du mener vi skal passe bedre på de svageste i samfundet.

Mærkesager 

  • Jeg vil arbejde hårdt for at… Sikre kernevelfærden mod besparelser!
  • Sikre socialområdets vilkår, børn og unge, handicappede, ældre, socialt udsatte og mennesker med særlige behov!
  • De varme hænder skal tilbage til borgerne. Væk med unødvendigt bureaukrati!