Jeg er drevet af et ønske om social retfærdighed for børn og ældre og jeg vil kæmpe for en rigere natur og renere miljø i Rebild Kommune.

Vores børn og unge skal sikres en barndom med mere ro på.  De skal opleve mere overskud og nærvær i hverdagen, og det er derfor vigtigt, at vi afsætter de nødvendige ressourcer til vores skoler og børnehaver.

Det skal samtidigt være trygt og godt at blive gammel i Rebild Kommune. Derfor skal vi skabe de bedste rammer for, at vores ældre kan leve et godt og aktivt liv, samtidigt med, at de sikres den pleje, omsorg og tryghed, de har behov for.

Rebild Kommune skal gå forrest i kampen for at bremse tabet i biodiversitet og gøre en ekstra indsats for at imødegå klimaforandringerne. Samtidigt skal vi sikre, at vi efterlader et renere miljø og rent drikkevand i hanerne til de kommende generationer.