Jeg arbejder som virksomhedskonsulent og har stor kontakt med ledige borgere. Samtidig er jeg formand i boligselskab AKB, hvor jeg bor. Jeg tænker, det er vigtigt at involvere sig i samfundsdebatter og reelt at kunne gøre en forskel.

MÆRKESAGER

  • Børn. Minimumsnormeringer er stadig vigtige, men det er skoler også, hvor der skal være færre elever i klassen og skoler skal renoveres
  • Bedste. Der skal være tryghed for ældre, både i hjemmet og på plejehjem
  • Bier. Der skal fokus på en grønnere kommune med biodiversitet/vild natur samt bekæmpelse af støj ved støjværn