Nyheder

 

07. marts 2021

Urafstemning vedr. prioriterede kandidater til
Vejle Byråd (KV21)

Læs mere om kandidatprofilerne for SF Vejle her

 

 

25. januar 2021

Opstilling af kandidater til Byrådsvalget i november.

Denne gang opstilles kandidaterne ved urafstemning, da det ikke er muligt at afholde et medlemsmøde for at vælge kandidater.

Der kommer særskilt mail / brev om dette til alle medlemmer.

 

 

 

17.november 2020

Spidskandidat for SF Vejle til kommunalvalget 2021

På et medlemsmøde den 16. november – præcis et år før kommunalvalget, valgte Sf Vejle i aftes spidskandidat til Kommunalvalget i 2021.

Der var genvalg til gruppeformand Lone Myrhøj, som har siddet i Vejle Byråd for SF siden 2010, så det er en erfaren politiker, der skal stå i spidsen for den kommende valgkamp. SF har 3 pladser i det nuværende Byråd, og planen er at få mindst lige så mange i det kommende Byråd.

Lone Myrhøj er 39 år og bor i Engum med sin kæreste og to børn.

På opstillingsmødet mandag aften sagde Lone Myrhøj bl.a. følgende:

”Overordnet skal vi have løftet hele velfærdsområdet. Det er en kæmpe opgave. Lige nu ser vi, hvordan personale og pårørende i hjemmeplejen råber op og siger stop, fordi det ikke er godt nok. Desværre er det ikke kun hjemmeplejen, der er presset. Det samme gælder mange andre steder. Hvis vi skal gøre det bedre, og det skal vi, så kræver det noget helt andet, end det vi gør i dag. Vi skal have et opgør med topstyring, tidstyrani og stordriftsfordele. Og så skal vi have fokus på mennesker, og de behov og ønsker de har. Det lyder ligetil og logisk, men det er bare ikke sådan det er lige nu. Det skal ændres.

Jeg tror ikke på, at de gode forandringer kommer til at ske med den nuværende Borgmester. Derfor vil mit udspil være, at der skal ske et skifte på Borgmesterposten i Vejle Kommune.

Vi har vist, at vi kan være økonomisk ansvarlige og stadig gøre en forskel for mennesker og miljø. Så kort fortalt er jeg mere klar end nogensinde til at sætte SF politik på dagsorden, vi har så meget der skal ændres og det er en stor ære for mig at få lov at kæmpe videre i spidsen for SF’s Byrådsgruppe”.

Øvrige kandidater for SF til Kommunalvalget vælges i februar på et medlemsmøde. De øvrige to SF medlemmer af Byrådet Morten Kristensen og Allan Pedersen har meddelt at de ønsker at genopstille.

For mere info kontakt gruppeformand Lone Myrhøj på tlf. 23308180 eller formand for SF Vejle Britta Bitsch på tlf. 51419443.

 

 

28. september 2020

Havmiljø: havbunden på klappladsen ved Trelde Næs

Et af SF Vejles fokus punkter er i disse år miljø, hvor Vejle fjord er meget aktuel. Derfor var vi lørdag den 12. september på sejltur, hvor vi satte fokus på klapning i vores lokale farvand. Vi havde hyret dykkere til at filme havbunden på klappladsen ved Trelde Næs. Altså den som ligger Nord for revet, hvor især Vejle Havn  dumper deres uddybningsmaterialer.

Det er desværre en sørgelig oplevelse. Men se selv den eneste – af  os bekendt – undervands optagelse af et klap område.

Om det ser sådan ud på klap pladserne generelt i danske farvande ved vi ikke, da bl.a. Miljøstyrelsen, efter vores oplysninger, ikke har nogle prøver af områderne. Desværre.

 

 

11. juni 2020

Høringssvar til VVM-undersøgelsen vedr. Ny Midtjysk motorvej fra Give til Haderslev 

I SF Vejle har vi med stor interesse læst rapporten fra VVM-undersøgelsen vedr. Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev. Vi håber at nedenstående betragtninger vil indgå i overvejelserne forud for den endelige beslutning.

Uanset hvilken linjeføring der vælges for Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev, vil det påvirke mennesker, natur, miljø og landskab i en grad som ikke står mål med den samfundsøkonomiske gevinst. Derfor mener vi i SF Vejle ikke, at der skal anlægges en Ny Midtjysk motorvej fra Give til Haderslev.

Læs mere her SF Vejle høringssvar