Nyheder

 

28. september 2020

Havmiljø: havbunden på klappladsen ved Trelde Næs

Et af SF Vejles fokus punkter er i disse år miljø, hvor Vejle fjord er meget aktuel. Derfor var vi lørdag den 12. september på sejltur, hvor vi satte fokus på klapning i vores lokale farvand. Vi havde hyret dykkere til at filme havbunden på klappladsen ved Trelde Næs. Altså den som ligger Nord for revet, hvor især Vejle Havn  dumper deres uddybningsmaterialer.

Det er desværre en sørgelig oplevelse. Men se selv den eneste – af  os bekendt – undervands optagelse af et klap område.

Om det ser sådan ud på klap pladserne generelt i danske farvande ved vi ikke, da bl.a. Miljøstyrelsen, efter vores oplysninger, ikke har nogle prøver af områderne. Desværre.

 

 

11. juni 2020

Høringssvar til VVM-undersøgelsen vedr. Ny Midtjysk motorvej fra Give til Haderslev 

I SF Vejle har vi med stor interesse læst rapporten fra VVM-undersøgelsen vedr. Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev. Vi håber at nedenstående betragtninger vil indgå i overvejelserne forud for den endelige beslutning.

Uanset hvilken linjeføring der vælges for Ny Midtjysk Motorvej fra Give til Haderslev, vil det påvirke mennesker, natur, miljø og landskab i en grad som ikke står mål med den samfundsøkonomiske gevinst. Derfor mener vi i SF Vejle ikke, at der skal anlægges en Ny Midtjysk motorvej fra Give til Haderslev.

Læs mere her SF Vejle høringssvar