Til kommunalvalget i november har vi i Rødovre følgende kandidat liste. Du kan, ved de markerede kandidater, læse mere om deres synspunkter længer nede på denne side…

 1. Kenneth Rasmussen
 2. Martin Rosenkrantz
 3. Henrik Havn
 4. Mille Rasmussen
 5. Maria Grøndahl
 6. Karen Paldrup
 7. Preben Riel
 8. Lars Bæk
 9. Birgit Linneboe
 10. Sebastian Gudbergsen
 11. Torben Petersen
 12. Lone Henriksen
 13. Christel Grum Jensen
 14. Søren Østergaard
 15. Per Bergmann

Kommunalvalg:

Nr. 2 på vores liste. Martin Rosenkrantz

Jeg er en mand med store drømme og ambitioner for idrætslivet og den psykiske trivsel i Rødovre.
Jeg bor til dagligt sammen med min kone og 2 børn. Jeg arbejder som erhvervsmedarbejder i banksektoren. Min fritid bruges på bestyrelsesarbejde indenfor skole og daginstitutionsområdet i Rødovre, samtidig med jeg er aktiv med mine børn i Rødovres idrætsliv.

Du skal stemme på mig, hvis du ligesom jeg –  tror på at en by med et rigt og bredt idræts og fritidsliv for borgere i alle aldre kan give en forbedret hverdag og trivsel.
Dette skal skabes med den grønne omstilling for øje og det er vigtigt at Rødovre skaber flere faciliteter og grønne områder til borgerne herunder legepladser, rekreative områder og områder til udfoldelse som ex. skatebane, outdoor fitness og familie-områder.

Jeg vil kæmpe for at styrke psykiatrien i Rødovre og sikre at der er hænder nok til at forbedre indsatsen i Rødovre for borgerne. Trivslen er under pres som aldrig før og behovet for hjælp og rådgivning er større end nogensinde. En forbedret præventiv indsats og en fokus på flere hænder vil  være noget jeg vil arbejde for hvis jeg får din stemme.

Med din stemme i ryggen, vil jeg kæmpe alt jeg kan, så vi i fællesskab kan styrke idrætten og psykiatrien i fremtiden.

MÆRKESAGER

Udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i Rødovre i form af bedre og flere facilliter , flere grønne områder til borgerne herunder legepladser, rekreative områder og områder til udfoldelse som ex. skatebane, outdoor fitness og familieområder.

En stærkere psykisk trivsel via en Psykiatri med flere hænder og et fokus på en præventiv indsats til borgere i alle aldre.

Meningsfuld velfærd til alle: tid til både pleje og omsorg til de ældre, minimumsnormeringer i institutioner, skoler og SFO’er og et øget fokus på og prioritering af  trivsel og velvære i dagligdagen.

Følg Martin på Facebook her


Nr. 3 på vores liste. Henrik Havn

Jeg er en ung mand med store ambitioner for Rødovres miljø og grønne omstilling. Jeg bor sammen med min kæreste og vores to børn. Jeg arbejder som miljømedarbejder, og i fritiden på bruger jeg min tid som svømmetræner i Orient Svømning og Islev Triathlon Klub.

Du skal stemme på mig, fordi du også går op i den grønne omstilling, og du ønsker en mere bæredygtig udvikling af vores by. Jeg vil kæmpe for at beskytte vores drikkevand, sikre flere grønne områder til fordel for dyr, planter og mennesker, og lægge pres på arbejdet med klimaforandringerne. Med din stemme i ryggen, vil jeg løfte denne vigtige dagsorden, så vi i fællesskab kan løfte vores bys grønne aftryk og sikre fremtiden.

MÆRKESAGER

Bæredygtig udvikling af Rødovre i form af færre kæmpebyggerier, flere og større grønne arealer på de store byggerier, ladestandere ved etage- og rækkehusbyggerier, og byggeri med genbrugsmaterialer.

Flere grønne områder i kommunen med plads til vild natur til gavn for biodiversiteten, så vi kan få en sund natur og give bier, sommerfugle og andre insekter en hjælpende hånd.

Meningsfuld velfærd: tid til både pleje og omsorg til de ældre, minimumsnormeringer i institutioner, skoler og SFO’er, og prioritering af idrætslivet hos både børn og voksne.

Følg Henrik på Facebook tryk her


Nr. 6 på listen. Karen Paldrup

Jeg er uddannet socialrådgiver og bruger nu min pensionisttilværelse bl.a. i Psykiatrifonden, hvor jeg er frivillig i Rådgivningen.

Jeg har i mit arbejdsliv, i flere omgange, været TR. Samt andre tillidserhverv.

Jeg har boet i Rødovre i 45 år, har 3 børn som er vokset op i Rødovre.

MÆRKESAGER

Psykiatri, herunder socialpsykiatri. Børn og unges trivsel. Boliger herunder ungdomsboliger i Rødovre.

Socialpsykiatrien, er en vigtig del af ”behandlingen” af ikke indlagte borgere med psykiske udfordringer. Derfor er jeg meget optaget af, at der er relevante tilbud som bl.a. være- og aktivitetsmuligheder til borgere, hvor mistrivsel og ensomhed er dominerende faktorer.

Jeg er især optaget af om der er hænder nok og om åbningstiden ligger på de ” svære ” tidspunkter, hvor alt andet er lukket.

At forebygge mistrivsel blandt børn og unge er en vigtig del af SF’s politik.

Specielt blandt børn og unge er mistrivsel en meget uheldig start på livet. En start som er meget vigtig at få ændret. Her er minimumsnormeringer i institutionerne samt 2-lærer ordninger relevante tiltag.

Samtidig bør de kreative fag i folkeskolen opprioriteres til gavn for den generelle indlæring.

Hvad angår boliger er tætningsgraden i Rødovre vigtig at være opmærksom på . Snart er hver eneste grønne plet opkøbt og bebygget, hvilket efterlader ungdomsboliger som en mangelvare. Jeg mener det er vigtigt vi stiller krav om ungdomsboliger, ved nybyggerier.


Nr. 8 på listen. Lars Bæk. 

Fagforeningsmand og lokalpolitisk aktiv.

Jeg er elektriker og afdelingsformand i Dansk El-Forbund  København og bosat i Rødovre nærmere betegnet Islev, i mere end 21 år.

Arbejdsmarked, offentlig transport og Grøn omstilling er de vigtigste punkter for mig.

Arbejdsmarked:

I forhold til arbejdsmarkedet er det med tanke på vi skal have vores virksomheder til at tage flere lærlinge og elever, vi skal have de ledige i arbejde, med hjælp af guleroden frem for pisken. Det handler om opkvalificering af kompetencer og motivering.

Vi har haft succes med at indføre klausuler i kommunale udbud og få kontrol af de bliver overholdt. Så nu skal det følges op med flere hænder i arbejde…

Offentlig transport:

Især Islev området er ikke i omdrejninger når det gælder offentlig transport. Indrømmet, der køre flere busser, men vi mangler en føde kæde til Metro. Jeg er sikker på at ex. buslinje 12, med fordel kunne køre til Vanløse eller Flintholm og ikke kun en gang hver halve time…

Den grønne omstilling:

Som elektriker er jeg selvfølgelig meget optaget at den grønne omstilling, ikke mindst Vind, Sol og ex. Power to X. På den korte bane, skal kommunen få gang i at få solceller, på kommunens ejendomme, jeg tænker skoler, institutioner, plejehjem ol. Der er også meget at spare ved at gennemgå bygningernes tekniske installationer, bla. at få alle lyskilder skiftet til LED belysning.

Og så skal vi have indført at der kun gives byggetilladelse til alt nybyggeri, hvis der et tænkt ladestander ind til fremtidens bilpark. Der skal være mulighed for at kunne lade sin elbil, hvis man bor i etageejendom eller rækkehus og ikke kun på egen parcel.

Det er helt hen i vejret at man bygger en Irma by uden beboerne har mulighed for at kunne lade en bil i området. Jeg er forøverigt selv den lykkelige ejer af en elbil, med egen ladestander, men det er vigtigt at alle får muligheden.

 


Nr. 14 på listen. Søren Østergaard.

AMR og medlem af Dansk El-Forbunds Københavns afdelings sikkerheds og miljø udvalg stiller op til kommunalvalget i Rødovre for SF.

Jeg har i mange år arbejdet for et bedre arbejdsmiljø og gjort kampen mod social dumping til en mærkesag og en hjertesag.

Det lykkedes langt om længe at få kæmpet en kontrol af Rødovres sociale klausuler igennem, men jeg fortsætter kampen mod de usle forhold man byder mennesker på dele af det danske arbejdsmarked. Vi skal have standset de nedværdigende boligforhold migrantarbejdere udsættes for, og det er en kamp, der også skal tages i de lokale kommunalbestyrelser. Det må ikke være muligt at nedværdige mennesker ved at indlogere dem på en byggeplads.

Stress, nedslidning, arbejdsskader og udsættelse for asbest er desværre den hverdag mennesker udsættes for også i 2021, og det er min hjertesag at bringe det på den politiske dagsorden.


Regionsvalg:

Til Regionsvalget har vi i Rødovre valgt Sadek Al-Amood og vi er så heldige at Sadek er valgt ind som nummer to på listen i Vestejnen.

Her følger er præsentation af Sadek.

Hej med jer derude.

Jeg hedder Sadek Al-Amood og er SF Rødovres kandidat til regionalvalget til november. Nedenfor kan I læse lidt om mig, og hvorfor jeg stiller op.

Hvem er jeg?

Jeg er opvokset i Hundige på Vestegnen, og mine oplevelser derfra har formet mig politisk. Min største politiske drøm er at udrydde fattigdom, og derfor går jeg meget op i, hvordan man nedbryder ulighed i samfundet. Det er derfor, jeg til daglig læser økonomi på Københavns Universitet. I dag bor jeg i Indre By med en studiekammerat, og ved siden af arbejder jeg som student i Finansministeriet og er kerneaktiv i SFU.

Hvorfor stiller jeg op til valget?

Jeg gør det for at være de unges stemme i regionen. Især for de unge, som føler, de ikke har samme muligheder i livet som andre i unge i Hovedstaden. Jeg tror, at jeg vil kunne tale til og repræsentere netop de mennesker, der normalt ikke gider at lytte til politikere. Kløften mellem unges muligheder bliver større, og derfor er der et stort behov for at rette den regionale udvikling så den sociale ulighed stoppes. For mig at se, kan man gøre meget:

 • Investeringer i kollektiv transport skal gentænkes: De langsigtede sociale gevinster og klimagevinsterne må altid opveje den kortsigtede økonomiske gevinst. Derfor skal der etableres et BRT/Letbane-net i København og omegn som supplement til metro og S-tog.
 • Der skal sikres lige adgang til sundhed: Det går ikke, at de fattigste i vores samfund, er dem som fx går til lægen mindst.
 • Unges trivsel post-corona skal sikres for enhver pris. Der skal finansieres en trivselspakke i regionen, så så få som muligt føler sig ensomme.

 De bedste hilsener Sadek

følg Sadek på Facebook tryk her

Sofie Linde modtager SF’s ligestillingspris
SF’s ligestillingspris, Ebba Strange-prisen, går i år til Sofie Linde for hendes rolle i Metoo-debatten. - Sofie Linde holdt sidste år en...
Ny demenspakke skal sikre, at demenssyge gribes hurtigere
Som at stå i et trafikuheld, uden at nogen stopper op og hjælper. Sådan beskriver en demensramt følelsen af at få beskeden hos lægen: Du har...
SF vil sætte ind mod mistrivsel blandt børn og unge
Antallet af børn og unge, som døjer med psykisk mistrivsel, er steget voldsomt. Siden 2009 er 49 procent flere unge under 18 år kommet i kon...
SF vil svække offentlige arbejdsgiveres magt i den danske model
Lige nu er det en ulige kamp, når medarbejdere i det offentlige strejker for bedre vilkår. Derfor skal der ske drastiske ændringer af system...
SF kræver konkret klimaplan inden finansloven
SF har sammen med regeringen vedtaget et mål om 70 procent reduktion af klimagasser i 2030. Nu skal målsætningerne omsættes til handling – o...
Regnbuefamilier skal have bedre rettigheder
Den klassiske kernefamilie med far, mor og børn har gennem årene fået selskab af et væld af andre familieformer. I dag ser børnefamilier vid...
Hadforbrydelser mod LGBT+-personer skal frem i lyset
’Fucking svans’. ’Faggot’. ’Du og alle andre bøsserøve burde blive ramt af en bus’. Sådan lyder et par af de mere end 1000 beretninger om ha...
Mere tryghed før, under og efter fødslen
Det skal være trygt at bringe et barn til verden, og det kræver et markant opgør med nogle af de vilkår, gravide kvinder kan blive udsat for...
Det skal være slut med lange skoledage og megaklasser
Det skal være slut med de lange eftermiddage for danske skoleelever, og der skal være færre børn i klasselokalerne i fremtiden. Samtidig ska...
SF kræver beskyttelse af drikkevand på finansloven
SF vil danne ring om grundvandsboringer i hele landet og sikre danskernes drikkevand. Beskyttelsen af drikkevandet bliver et hovedkrav fo...