SF-Odense Bestyrelse og Generalforsamling

Bestyrelsen
Bestyrelsen mødes en gang om måneden og samler op på aktuelle debatter, ligesom beslutninger om valgmetode i forbindelse med en urafstemninger afgøres her. Bestyrelsen består af formanden, næstformanden, sekretæren og kassereren, tre menige bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.
Bestyrelsesmøderne er åbent for alle medlemmer af partiforeningen.

Generalforsamling
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling i årets første kvartal.
Generalforsamlingen er SF-Odenses højeste myndighed.
Ud over bestyrelsen, bliver der også vedtaget årets arbejdsplan.

Næste generalforsamling afholdes den 9. marts kl. 10.00 i SF-Odenses lokaler Dronningsgade  70 st. 5000 Odense C.

 

Klik her for at læse referatet fra generalforsamlingen 2018
SF Odenses Generalforsamling 2018.1

Klik her for at læse SF-Odenses vedtægter
Vedtægter 120516

Oversigt over bestyrelsens medlemmer

Formand
Axel Skytthe
Tlf: 5239 1193
E-mail: askytthe@health.sdu.dk

Næstformand
Casper Marienlund
Tlf: 2240 2553
E-mail: c_marienlund@hotmail.com

Kasserer
Kaj Bager
Tlf: 2893 9674
E-mail: kajbager249@gmail.com

Sekretær
Axel Bay Petersen
Tlf: 6171 9234
E-mail: beritaxel@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Birgitte Gade
Tlf: 2988 9046
E-mail: bg@birgittegade.dk

Bestyrelsesmedlem
Ditte Helene Rasmussen
Tlf: 4127 9984
E-mail: ditte.helene@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Marianne Ostendorf
Tlf: 6167 8288
E-mail: ostendorf.marianne@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Bendix
Tlf: 2067 9676
E-mail: bendixogf@live.dk

Bestyrelsesmedlem
Karsten Fogde
Tlf:
E-mail: karstenfogde@gmail.com

Suppleant
Freddy Vermod
Tlf: 4150 5829
E-mail: freddyvermod2@gmail.com