Video om Østbanen

 

Pressemeddelelse marts 2021

SF og Venstre sætter tommelskruerne på regeringen i kampen for Østbanen

Nu tager SF og Venstre i fællesskab endnu et skridt i kampen for at få nye skinner på Østbanen. Denne gang er det i form af forespørgsel til hhv. Transportministeren og Indenrigsministeren, hvor de to partier vil søge at få et flertal i Folketinget til pålægge S-regeringen at prioritere midlerne til lokalbanerne herunder ikke mindst Østbanen. Det kommer efter en høring, som blev afholdt i slutningen af februar i Folketingets transportudvalg, hvor også SF og Venstre stod som initiativtagerne.

“På høringen blev det jo meget tydeligt, at regeringen ikke kan tillade sig at ignorere Østbanen og de andre lokalbaner, fordi de rent faktisk er underfinansierede”, siger SFs transportordfører i Folketinget Anne Valentina Berthelsen og fortsætter: ”Det var alle enige om, og derfor kan vi selvfølgelig heller ikke forvente, at Region Sjælland bare skal finde pengene til at skifte Østbanens skinner selv, for de har dem simpelthen ikke! Derfor vil vi nu tvinge ministeren til at finde flere penge til lokalbanerne og til Østbanen især, og det haster mere end nogensinde. For nylig kørte Østbanen jo simpelthen af sporet, og hvis vi skal nå at finde pengene til nye skinner inden, den ikke kan køre længere, så skal det altså være nu. Vi i SF har hele tiden foreslået at øge drifts- og vedligeholdelsestilskuddet til lokalbanerne med 105 mio. kr. årligt sådan, som også Danske Regioner foreslog på høringen, og det vil vi gå efter at pålægge regeringen sammen med Venstre og de andre partier, som har sagt, at de gerne vil redde Østbanen og dens passagerer.”

Venstres medlem af Folketinget og næstformand i Region Sjælland Jacob Jensen er enig og siger: ”Regionerne har ikke mulighed for med det nuværende statslige driftstilskud at udskifte skinnerne, hvorfor det kræver en ekstra bevilling fra regeringen. Og i Østbanens tilfælde skal det ske hurtigst muligt dvs. senest ved de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og Dansker Regioner, der finder sted inden sommer. Derfor vil vi forsøge at få et flertal i Folketinget til at pålægge regeringen, at der skal handles nu, hvis man vil leve op til løfterne om en god kollektiv trafikbetjening herunder i Østsjællands-området. Vi vil insistere på, at der findes en brugbar løsning. Ellers risikerer vi, at den kollektive trafik i hele området lider et alvorligt knæk, da man skal huske, at Østbanen årligt normalt benyttes af over 1 million passagerer”.

Forespørgslen forventes at finde sted inden udgangen af april. SF og Venstre har indkaldt ministrene til forespørgslen med følgende spørgsmål:

Som opfølgning på høringen i transportudvalget den 24. februar 2021 om lokalbanernes økonomi, der ligger under regionernes ansvar, bedes Transportministeren og Indenrigsministeren redegøre for regeringens holdning til, hvordan en mulig fremtidig finansiering af lokalbaner kan se ud, herunder at forholde sig til, at flere lokalbaner står foran at skulle have udskiftet skinnerne med deraf følgende store anlægsudgifter for regionerne til følge.

 

For yderligere info:

Anne Valentina Berthelsen (SF): 61623068

Jacob Jensen (V): 61624241

 

Med venlig hilsen

Jacob Jensen

 

Medlem af Folketinget samt Regionsrådet i Region Sjælland

Miljøordfører for Venstre

Christiansborg
DK-1240 København K.

Tlf.   3337 4558
Mobil 6162 4241

facebook.com/mfjacobjensen

twitter.com/jacobjensenMF

 Forside Mens vi venter på valget   Bestyrelsen  Aktiviteter

kandidater: Thomas Kielgast  Ali Yahya Lykke Rømer Torben Haack Palle Rom