Mens vi venter på VALGET

tirsdag den 16. november 2021

Køge stiller op med et lille, men stærkt hold – til KV21

Køge har de første kandidater klar med en god blanding af erfarne og unge kandidater.

Rækkefølgen på de 6 første kandidater er:

(1) Thomas Kielgast – i midten

(2) Ali Yahya – bagerst th.

(3) Lykke Rømer – forrest th.

(4) Torben Haack – forrest tv.

(5) Palle Rom – bagerst tv.

(6) Bo Niels Rosenberg

Har du brug for en snak med en SF-Kandidat over en kop kaffe, så skriv gerne til: Thomas@kielgast.dk

Børn – Unge – Tryghed – Idrætten – Erhvervslivet – Miljø og Bæredygtighed – ældre

I SF vil vi som nu altid søge maksimal indflydelse, og det samme vil vi efter valget.

Den grønne dagsorden

I SF vil vi arbejde for at mindske menneskeskabt CO-2 udledning, arbejde for kommunal skovrejsning, mere biodiversitet i grøftekanter og kommunens mange grønne områder samt at indtænke bæredygtige indkøb i alle kommunens institutioner

Børn og Unge

  • Vi vil fortsætte kampen for minimumsnormeringer i vores dagtilbud og kæmpe for en hurtigere implementering end den der er aftalt på Christiansborg.
  • Vi skal have en stærk og ambitiøs folkeskole. Vi vil arbejde for en kortere skoledag og for flere to-lærer i undervisningen, og så vil vi arbejde for en lavere klassekvotient på vores folkeskoler.

Unge og Uddannelse

  • Vi vil fortsat have gratis psykologhjælp til unge og flere ungdomsboliger. Vi skal skabe et unikt ungdomsmiljo så de unge ikke flytter fra byen.

Idrætspolitik

  • Vi vil fortsat støtte alle tiltag, der kan skabe bedre vilkår for vores foreninger. Køge kommune skal være en stærk og mangfoldig idrætskommune for både bredde og elite.

Ældre

  • Vi vil kæmpe for et værdigt senior- og ældreliv, hvor ældre kan bo på tidssvarende plejehjem, spise et sundt og velsmagende måltid mad samt have indflydelse på egen hverdag.

Forside  Mens vi venter på valget  Bestyrelsen  Aktiviteter

 kandidater til KV21:

Ali Yahya Lykke Rømer Torben Haack Palle Rom Bo Niels Rosenberg