Mens vi venter på VALGET

tirsdag den 16. november 2021

Køge stiller op med et lille, men stærkt hold – til KV21

Køge har de første kandidater klar med en god blanding af erfarne og unge kandidater.

Rækkefølgen på de 5 første kandidater er:

(1) Thomas Kielgast – i midten

(2) Ali Yahya – bagerst th.

(3) Lykke Rømer – forrest th.

(4) Torben Haack – forrest tv.

(5) Palle Rom – bagerst tv.

Har du brug for en snak med en SF-Kandidat over en kop kaffe, så skriv gerne til: Thomas@kielgast.dk

Børn – Unge – Tryghed – Idrætten – Erhvervslivet – Miljø og Bæredygtighed – ældre

I SF vil vi som nu altid søge maksimal indflydelse, og det samme vil vi efter valget.

Den grønne dagsorden

I SF vil vi arbejde for at mindske menneskeskabt CO-2 udledning, arbejde for kommunal skovrejsning, mere biodiversitet i grøftekanter og kommunens mange grønne områder samt at indtænke bæredygtige indkøb i alle kommunens institutioner

Børn og Unge

  • Vi vil fortsætte kampen for minimumsnormeringer i vores dagtilbud og kæmpe for en hurtigere implementering end den der er aftalt på Christiansborg.
  • Vi skal have en stærk og ambitiøs folkeskole. Vi vil arbejde for en kortere skoledag og for flere to-lærer i undervisningen, og så vil vi arbejde for en lavere klassekvotient på vores folkeskoler.

Unge og Uddannelse

  • Vi vil fortsat have gratis psykologhjælp til unge og flere ungdomsboliger. Vi skal skabe et unikt ungdomsmiljo så de unge ikke flytter fra byen.

Idrætspolitik

  • Vi vil fortsat støtte alle tiltag, der kan skabe bedre vilkår for vores foreninger. Køge kommune skal være en stærk og mangfoldig idrætskommune for både bredde og elite.

Ældre

  • Vi vil kæmpe for et værdigt senior- og ældreliv, hvor ældre kan bo på tidssvarende plejehjem, spise et sundt og velsmagende måltid mad samt have indflydelse på egen hverdag.

 Forside  Bestyrelsen  Aktiviteter

kandidater: Thomas Kielgast  Ali Yahya Lykke Rømer Torben Haack Palle Rom