SF Kalundborg’s kandidater til kommunalvalget 2021

1. Thomas M. Hiorth, Svebølle

“Kommunalpolitiker med særligt fokus på børn og unge og natur og miljø”

Jeg bor i Svebølle med min kone Charlotte og vores 3 børn. Til daglig arbejder jeg i Natur og Miljø-teamet i Kalundborg Kommune.

Som politiker går jeg meget op i åbenhed i de politiske processer og at beslutningerne tages på de bedste saglige og faglige grundlag.

Jeg vil rigtigt gerne høre fra DIG, hvis du mener der er noget der bør tages op politisk, hvis du har gode idéer eller noget helt tredje. Så tøv ikke med at kontakte mig på den ene eller anden måde.

Mobil: 22280774

thomas.hiorth2@kalundborg.dk / Facebook / Twitter 

ThomasHiorth_flyer

Jeg blev valgt til kommunalbestyrelsen 1. gang i 2017 – og jeg synes jeg nu har fået en ballast og erfaring der gør, at jeg kan arbejde endnu mere for dem som trænger mest – og samtidig sætte yderligere fokus på den grønne dagsorden, samt arbejdet med at åbne kommunen mere op over for borgerne.

Mærkesager 

Den tidlige indsats

Den tidlige indsats er altafgørende – og den skal vi have fokus på fra barnets fødes, vi skal have flere hænder i daginstitutionerne og dagplejen – og skolerne skal løftes! For at kunne sætte mennesket/barnet i centrum, så kræver det bedre tid og mere ro på – både for personalet og for børnene – det giver et godt børneliv og er  vejen frem mod et godt unge- og voksenliv.

En markant grønnere kommune

Vi skal være grøn i hver en afkrog af kommunen som myndighed og institution!

Vi skal samarbejde med borgere og virksomheder og landbruget om grønne løsninger – som samtidig kan virke som profilering af kommunen i tilflytnings- og turismeøjemed!

Vi skal lave naturprojekter på vandløb og den sjældne tørre natur!

Vi skal tage plejepligten på vores fredede og § 3 beskyttede naturarealer seriøst!

Vi skal have en grøn udbuds og indkøbspolitik – og vi skal bygge grønt og planlægge for udvikling af grønne byggerier

Endnu flere cykelstier i Kalundborg Kommune

Vi ligger fortsat i bund, som én af de kommuner, hvor færrest cyklet. Vi har siden 2017 øget anlæg af nye cykelstier. Men vores cykelstiplan udløber i år – så vi skal have lavet en ny og endnu mere ambitiøs plan

Sikre skoleveje for børnene

Fremme sundhed

Pendlercykelstier mellem centerbyerne

Cykelturisme

I starten af 2021 viste beregninger fra Transportministeriet, at hver gang man cykler en kilometer i stedet for at køre i bil, bus eller tog, så sparer man samfundet otte kroner. Så lad os da komme derud af ;-)

2. Jonas Ghiyati, Raklev

Mobil: 24789888

jonas@stempaajonas.dk  / Facebook / Twitter 

JonasGhiyati_Flyer

Jeg er født i 1975, kommer fra Marokko og har boet i Danmark i 21 år. Jeg har bl.a. arbejdet som social- og sundhedshjælper, IT-supporter, distriktschef og iværksætterkonsulent. I dag er jeg selvstændig erhvervsdrivende. Min seneste uddannelse i Danmark var HD i organisation og ledelse. Derudover er jeg uddannet frisør og IT-supporter.

Jeg er politisk aktiv fordi når jeg ser uretfærdighed og ulighed, så gør det noget ved mig. Jeg bliver altid ked af og utryg når jeg ser nogen sulter eller bliver dræbt i en krig eller når jeg ser forskel på fattige og rige. Jeg bliver bekymret for hvilket liv vores børn vil have i fremtiden. Jeg vil være ked af hvis vi efterlader dem en utryg verden.

Jeg går ind i politik, fordi jeg mener, hvis man gerne vil ændre på noget, så må man selv være aktiv. Jeg vil gerne søge indflydelse og påvirke holdninger. I dag er jeg næstformand i SF Kalundborg og suppleant i regionsbestyrelsen.

Danmark har givet mig meget og nu er det min tur til at give tilbage.

Holdninger
Bl.a. mener jeg at den hårde tone i indvandrerdebatten ikke løser de udfordringer vi står overfor. Tværtimod, den gør sagen endnu værre og grøften mellem indvandrere og danskere bliver kun større. Derfor mener jeg at vi alle skal forstå, at hvis vi skal komme nærmere hinanden, skal vi komme i dialog med hinanden med respekt for hinanden, hvis vi gerne vil opnå et homogent samfund.

Jeg håber på et samfund, hvor vores børn har en tryg og afbalanceret hverdag. Et samfund uden samfunds sygdomme; Stress, depression mm. Jeg ønsker et samfund hvor arbejde er et middel til at leve og ikke omvendt. Jeg ønsker et samfund hvor alle er lige uanset køn, etnicitet eller socialstatus.

Indflydelse
Jeg kommer fra Marokko og har oplevet uretfærdigheden i den ulighed mellem rige og fattige, og i den udemokratiske måde at drive et samfund på. Korruption har været en af årsager som gjorde at jeg flyttede fra Marokko til Danmark. Jeg har altid villet gøre noget ved det. Det har ikke været muligt at gøre det i Marokko, på grund af den manglende demokrati der har været. I Danmark har vi også nogle udfordringer der skal løses. Det vil jeg gerne gøre noget ved Jeg synes at Danmark har givet mig meget, og nu er det min tur at give tilbage.

Jeg vil gerne have indflydelse på hvordan vi forandrer verden til en bedre verden at live i for vores børn. Det startede da jeg var 10 år, hvor jeg har tændt tv og der var kun udsendelse fra parlamentet i Marokko. Jeg spurgte min storbror hvad det var og han fortalte mig, det er der hvor der bliver bestemt alt omkring os. Det sjove er at flere af de mænd der sad der, var af ældre generation og mange af dem tog en morfar. Min første kommentar var, hvordan kan man bestemme noget mens man sover? Senere gik det op for mig at de ikke bestemte noget alligevel, men de var blot dukker i et stort teaterstykke. Jeg er begyndt så at interesserer mig for demokrati og hvordan man kan bruge det til at bygge et samfund op.

I min fritid bruger jeg meget tid sammen med mine børn, som er aktive i diverse fritidsaktiviteter. Udover det, nyder jeg en lang løbetur ud til Røsnæs fyr, igennem den skønne natur som vores Kalundborg byder på.

Jonas er også én af SF Kalundborgs folketingskandidater.

3. Eva Levinsen, Røsnæs

Beskesvej 10, Røsnæs
4400 Kalundborg
e_levinsen@hotmail.com
mobil: 61 38 33 51

Eva Levinsen_flyer

Jeg ønsker en kommune hvor de folkevalgte lytter til borgerne, – også mellem valgene. Hvor de grønne områder er til glæde for alle, og ikke bare bliver solgt til højstbydende. En kommune hvor vi sammen værner om den smule natur vi dog har og giver plads til mere.

Kalundborg skal være en kommune hvor de grønne løsninger er det naturlige valg.

Fagligheden blandt plejepersonalet i ældreplejen skal sættes højt, til glæde for både borgere og personale.

Med hurtig implementering af minimumsnormeringerne vil vi sørge for at børnene har nok voksne omkring sig til at alle bliver set, og får en udviklende og meningsfyldt hverdag.​
Jeg brænder for klima, miljø og natur, – og mit hjerte slår for de svageste.

4. Morten Larsen, Kalundborg

TRYGHED TRIVSEL OG GRØN HARMONI

Kalundborg kommune skal være et rart sted at bo og arbejde fra vugge til grav. Jeg mener at disse ting opnår man gennem Tryghed, trivsel og grøn harmoni. Tryghed og trivsel for børn unge og ældre i sammenspil med grøn harmoni med kultur, miljø og natur. Erhvervslivet skal styrkes gennem en progressiv erhvervspolitik så den gode udvikling som Kalundborg kommune oplever, bliver bevaret og udbygget.

1. Nej til byggeri i de bynære grønne områder, man skal bevarer de grønne oaser i bymidten.

Man skal ikke nedlægge de bynære grønne områder. Folk eftersørger netop grønne oaser i bymidten, og det er et væsentlig parameter når folk skal vælge bopæl. Tidens trend er netop at bevarer, og udvikle, grønne områder i bymidten, hvorfor skal vi så afvikle dem i Kalundborg?.

2. Bevar vores kulturarv og historie.

Der er fremlagt planer og ønsker om at bebygge området hvor ruinerne at det gamle Kalundborg slot ligger, vel at mærket på sådan en måde at disse ruiner bliver skjult bag byggeriet. Det er en skændsel at man vil tillade at man kan bygge på den måde så vores historiske ruiner vil blive skjult. Man skulle i stedet rive den gamle Socialforvaltning ned og frilægge noget mere af disse ruiner og gøre området til et historisk oplevelsesområde.

3. Partikelforurening og støj fra havene og baneterræn skal mindskes og der skal være mulighed for grøn landstrøm til alle skibe, og elektrificering af togene.

Allerede meget tidligt om morgenen, ca. 04.00-04.30, starter man de gamle diesel lokomotiver op på bane terrænet hvor de står og kører, i tomgang, i lang tid med støj, partikelforurening og lugtgener til følge. Der skal stilles krav til at dette begrænses til et absolut minimum, og samtidig skal der lægges pres på landspolitikerne for at få elektrificeret hele strækningen til Kalundborg så hurtigt som muligt.

Havne skal pålægges at få etableret grøn landstrøm til alle skibe i Kalundborg havn, således at de kan slukke deres lysmaskiner, hvilket vil reducerer den lavfrekvente brummen fra disse og reducerer partikelforureningen

4. Kalundborg skal havde et kultur/multihus NU.

Det er snart flere år siden at kommunen købte det gamle ”blå pakhus” på havnen, med henblik på at indrette kultur/multihus der, men der er endnu intet sket. Nu skal man se at komme i gang da det er noget som mange efterspørger, og i forbindelse med havneparken vil det blive et fantastisk aktiv, hvor man kan afholde forskellige arrangementer og hvor folk kan udfolde sig og mødes.

5. Industri og større byggerier skal opføres i respekt for natur og miljø.

Kommunen skal stille krav til at industribygninger og andet større byggeri skal indgå i harmoni med omgivelserne.

6. Den kommunale rengøring skal tilbage på kommunale hænder

For en de år siden udliciterede man den kommunale rengøring til et privat firma for at spare penge. Det skete så på bekostning af kvalitet og arbejdsmiljø, ting som det stadigvæk kniber med, derfor skal hele den kommunale rengøring tilbage i kommunalt regi så man sikre ordentlige forhold og kvalitet.

5. Stella G. Larsen, Kalundborg

Jeg hedder Stella Gaarsdal Larsen, jeg er 45 år gammel og bor i Kalundborg sammen med min kæreste.

Jeg har i mange år arbejdet som kordegn i den danske folkekirke, men nu vil jeg i gang med at læse til lægesekretær. Jeg er mor til 2 skønne drenge på 24 og 16 år, samt en dejlig bonussøn på 20 år. I min fritid synger jeg i Nyvangskirkens Rytmiske Voksenkor.

Jeg har været medlem af SF Kalundborg siden 2012, og var på daværende tidspunkt aktiv, dog gik jeg hen og blev arbejdsramt og pendlede først mellem Kalundborg og Københavns Sydhavn og de sidste 4 år mellem Kalundborg og Herlev og derfor har jeg været nødt til at prioritere min tid.
Jeg har igennem længere tid tænkt, at nu er det tid til at der skal ske forandringer politisk i Kalundborg, og det vil jeg gerne være med til.

Stella Larsen Flyer

 

6. Kristina Püschl, Kalundborg

Mit navn er Kristina Püschl og jeg er 49 år gammel, bosiddende i Kalundborg og mor til 3.Jeg har været sosu-assistent siden 2008, hvor jeg har arbejdet med handicappede, ældre, demensramte og palliation.

Jeg oplever at de allersvageste i vores kommune mangler en stærk stemme, som kan prioritere og tale deres sag. Den stemme tilbyder jeg.

Der skal flere varme hænder i ældreplejen, og mennesker med handicap skal have deres værdighed tilbage. Hjælpen skal være kvalificeret og i rette tid.

Jeg skræmmes over tendensen til at inddrage fine naturområder til bebyggelse. Jeg ønsker en pesticidefri kommune og at der etableres ægte vild natur og skove på tværs af kommunen.

Det er tid til at vise ægte omsorg – for mennesker og natur.

KristinaPüschl_flyer

7. Mogens Volden, Bjergsted

8. Anne Lise Vinther, Ruds Vedby

9. Dannie Cuber, Tømmerup

10. Rune Halskov, Gørlev

Vores politikere