Politiske kandidater for SF Kalundborg

Regionsrådskandidat Eva Levinsen

Beskesvej 10, Røsnæs
4400 Kalundborg
e_levinsen@hotmail.com
mobil: 61 38 33 51

Stem på Eva til urafstemningen, der starter d. 8. oktober 2020!

Jeg er mangeårigt medlem af SF´s regionsbestyrelsen, og har fra 2010 til 2013 været medlem af Regionsrådet. Her var jeg formand for Bæredygtighedsudvalget, medlem af Regional Udvikling, Præhospital udvalg og Regionalt Videnskabsetisk råd, samt bestyrelsesmedlem i USCJ, – nu Absalon. Jeg var desuden medlem af kommunalbestyrelsen i Kalundborg i samme periode.

Nogle af de områder jeg brænder for, er hele den grønne omstilling, klima, miljø og natur; det er den nære velfærd i sundhedsvæsnet, de ansattes ve og vel, samt lige uddannelsesmuligheder for alle borgere.

Bæredygtighedsudvalget lagde grunden og retningen for regionens grønne omstilling. Bygningsmassen er blevet optimeret i forhold til energibesparelse: opvarmning, isolering osv. Nu er der brug for at sigte mod en fast målsætning om CO2 begrænsning hvor der løbende følges op på mål og delmål. Regionen som virksomhed skal som minimum have samme målsætning som regeringens. For at nå dertil skal der nytænkes på alle planer. El-biler skal understøttes med standere ved alle regionens ejendomme, sygehuse, institutioner og Regionshuset. Busser skal køre på brint osv. At vi i egne byggerier bruger mest muligt genanvendelige byggematerialer, må være en selvfølge.

Den nære velfærd i sundhedsvæsnet lider under den igangværende centralisering. Der er for nogle kroniske patienter og ældre blevet meget langt til kontrol og undersøgelser. Vi skal have flere speciallæger derud hvor kronikkerne bor, og vi skal tage ved lære af coronakrisen når det gælder telefonmøder til opfølgende behandling.Telefonmøder kan både spare patienternes tid og nedsætte CO2 fra trafikken.

De praktiserende læger er indgangen til sundhedsvæsnet og det er derfor vigtigt at der er fuld geografisk dækning og at lægen kender sine patienter og omvendt. Det er nu muligt at tage dele af lægestudiet i Roskilde med praktiksted på Køge sygehus og i godkendte lægepraksis i regionen. På sigt kan det være med til at få flere praktiserende læger til Sydhavsøerne og Syd- og Vestsjælland hvor lægemanglen er markant, men her og nu er yderligere tiltag nødvendige, – det kan være regionsklinikker og øget betaling til læger i de nævnte områder. Desuden skal vi have et opgør med at én læge kan eje flere fysiske konsultationer, hvor forskellige læger ansættes på korte vikarlignende vilkår. Det er ødelæggende for det basale system hvor læge og patient kender hinanden og har opbygget et tillidsforhold.

Som bestyrelsesmedlem af UCSJ (Absalon) var jeg ene om at kæmpe mod samling af alle regionale uddannelser i Roskilde, mod nedlukningen af Holbæk Seminarium. Forgæves. Men centraliseringsbølgen indenfor uddannelse er heldigvis aftaget, og der er igen oprettet flere videregående uddannelser i den resterende del af regionen. Det er en tendens vi skal holde fast i, understøtte og udbygge så flest muligt, får mulighed for uddannelse uanset bopæl.

Folketingskandidat Jonas Ghiyati

Mobil: 24789888

jonas@stempaajonas.dk  / Facebook / Twitter 

 

 

 

 

 

Jeg er født i 1975, kommer fra Marokko og har boet i Danmark i 21 år. Jeg har bl.a. arbejdet som social- og sundhedshjælper, IT-supporter, distriktschef og iværksætterkonsulent. I dag er jeg selvstændig erhvervsdrivende. Min seneste uddannelse i Danmark var HD i organisation og ledelse. Derudover er jeg uddannet frisør og IT-supporter.

Jeg er politisk aktiv fordi når jeg ser uretfærdighed og ulighed, så gør det noget ved mig. Jeg bliver altid ked af og utryg når jeg ser nogen sulter eller bliver dræbt i en krig eller når jeg ser forskel på fattige og rige. Jeg bliver bekymret for hvilket liv vores børn vil have i fremtiden. Jeg vil være ked af hvis vi efterlader dem en utryg verden.

Jeg går ind i politik, fordi jeg mener, hvis man gerne vil ændre på noget, så må man selv være aktiv. Jeg vil gerne søge indflydelse og påvirke holdninger. I dag er jeg næstformand i SF Kalundborg og suppleant i regionsbestyrelsen.

Danmark har givet mig meget og nu er det min tur til at give tilbage.

Holdninger
Bl.a. mener jeg at den hårde tone i indvandrerdebatten ikke løser de udfordringer vi står overfor. Tværtimod, den gør sagen endnu værre og grøften mellem indvandrere og danskere bliver kun større. Derfor mener jeg at vi alle skal forstå, at hvis vi skal komme nærmere hinanden, skal vi komme i dialog med hinanden med respekt for hinanden, hvis vi gerne vil opnå et homogent samfund.

Jeg håber på et samfund, hvor vores børn har en tryg og afbalanceret hverdag. Et samfund uden samfunds sygdomme; Stress, depression mm. Jeg ønsker et samfund hvor arbejde er et middel til at leve og ikke omvendt. Jeg ønsker et samfund hvor alle er lige uanset køn, etnicitet eller socialstatus.

Indflydelse
Jeg kommer fra Marokko og har oplevet uretfærdigheden i den ulighed mellem rige og fattige, og i den udemokratiske måde at drive et samfund på. Korruption har været en af årsager som gjorde at jeg flyttede fra Marokko til Danmark. Jeg har altid villet gøre noget ved det. Det har ikke været muligt at gøre det i Marokko, på grund af den manglende demokrati der har været. I Danmark har vi også nogle udfordringer der skal løses. Det vil jeg gerne gøre noget ved Jeg synes at Danmark har givet mig meget, og nu er det min tur at give tilbage.

Jeg vil gerne have indflydelse på hvordan vi forandrer verden til en bedre verden at live i for vores børn. Det startede da jeg var 10 år, hvor jeg har tændt tv og der var kun udsendelse fra parlamentet i Marokko. Jeg spurgte min storbror hvad det var og han fortalte mig, det er der hvor der bliver bestemt alt omkring os. Det sjove er at flere af de mænd der sad der, var af ældre generation og mange af dem tog en morfar. Min første kommentar var, hvordan kan man bestemme noget mens man sover? Senere gik det op for mig at de ikke bestemte noget alligevel, men de var blot dukker i et stort teaterstykke. Jeg er begyndt så at interesserer mig for demokrati og hvordan man kan bruge det til at bygge et samfund op.

I min fritid bruger jeg meget tid sammen med mine børn, som er aktive i diverse fritidsaktiviteter. Udover det, nyder jeg en lang løbetur ud til Røsnæs fyr, igennem den skønne natur som vores Kalundborg byder på.

Vores politikere