Eva Levinsen, Røsnæs

Beskesvej 10, Røsnæs
4400 Kalundborg
e_levinsen@hotmail.com
mobil: 61 38 33 51

Jeg er mangeårigt medlem af SF´s regionsbestyrelse, og har fra 2010 til 2013 været medlem af Regionsrådet. Her var jeg formand for Bæredygtighedsudvalget, medlem af Regional Udvikling, Præhospital udvalg og Regionalt Videnskabsetisk råd, samt bestyrelsesmedlem i USCJ, – nu Absalon. Jeg var desuden medlem af kommunalbestyrelsen i Kalundborg i samme periode.

Nogle af de områder jeg brænder for, er hele den grønne omstilling, klima, miljø og natur; det er den nære velfærd i sundhedsvæsnet, de ansattes ve og vel, samt lige uddannelsesmuligheder for alle borgere.

Bæredygtighedsudvalget lagde grunden og retningen for regionens grønne omstilling. Bygningsmassen er blevet optimeret i forhold til energibesparelse: opvarmning, isolering osv. Nu er der brug for at sigte mod en fast målsætning om CO2 begrænsning hvor der løbende følges op på mål og delmål. Regionen som virksomhed skal som minimum have samme målsætning som regeringens. For at nå dertil skal der nytænkes på alle planer. El-biler skal understøttes med standere ved alle regionens ejendomme, sygehuse, institutioner og Regionshuset. Busser skal køre på brint osv. At vi i egne byggerier bruger mest muligt genanvendelige byggematerialer, må være en selvfølge.

Den nære velfærd i sundhedsvæsnet lider under den igangværende centralisering. Der er for nogle kroniske patienter og ældre blevet meget langt til kontrol og undersøgelser. Vi skal have flere speciallæger derud hvor kronikkerne bor, og vi skal tage ved lære af coronakrisen når det gælder telefonmøder til opfølgende behandling. Telefonmøder kan både spare patienternes tid og nedsætte CO2 fra trafikken.

De praktiserende læger er indgangen til sundhedsvæsnet og det er derfor vigtigt at der er fuld geografisk dækning og at lægen kender sine patienter og omvendt. Det er nu muligt at tage dele af lægestudiet i Roskilde med praktiksted på Køge sygehus og i godkendte lægepraksis i regionen. På sigt kan det være med til at få flere praktiserende læger til Sydhavsøerne og Syd- og Vestsjælland hvor lægemanglen er markant, men her og nu er yderligere tiltag nødvendige, – det kan være regionsklinikker og øget betaling til læger i de nævnte områder. Desuden skal vi have et opgør med at én læge kan eje flere fysiske konsultationer, hvor forskellige læger ansættes på korte vikarlignende vilkår. Det er ødelæggende for det basale system hvor læge og patient kender hinanden og har opbygget et tillidsforhold.

Som bestyrelsesmedlem af UCSJ (Absalon) var jeg ene om at kæmpe mod samling af alle regionale uddannelser i Roskilde, mod nedlukningen af Holbæk Seminarium. Forgæves. Men centraliseringsbølgen indenfor uddannelse er heldigvis aftaget, og der er igen oprettet flere videregående uddannelser i den resterende del af regionen. Det er en tendens vi skal holde fast i, understøtte og udbygge så flest muligt, får mulighed for uddannelse uanset bopæl.