Politik

På denne side kan du få indblik i kommuners politiske holdninger. Du er altid velkommen til at kontakte vores kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Ishøj/ Vallensbæk

Gitte Christiansen er formand i partiforeningen.

Kalbiye Yuksle er medlem af kultur- og fritidsudvalget. Valgt ind i kommunalbestyrelsen Ishøj.

Sami Deniz er medlem af økonomi- og planudvalget. Valgt ind i kommunalbestyrelsen Ishøj.

SF ISHØJ

Ude i kommunerne har den stået på smalhals i den snart forgangne kommunalvalgperiode. Den forrige regering havde med bl.a. tilladelse til afdragsfrie boliglån og et fastlåst skattestop kørt den nationale økonomi helt ud i tågerne, så da den internationale finansverden begyndte at skride bl.a. på grund af grådighed, røg også Danmark ned ad slisken.
Den nuværende regering mener, at alle skal tage en tørn for at drive båden fremad.

I SF- Ishøj spørger vi:
”Hvorfor det er dem med de tyndeste arme, der er kaldt til årerne?”

GØR NOGET FOR BESKÆFTIGELSEN

I Ishøj er vi rigtigt hårdt ramt på beskæftigelsen med høj ledighed og relativt mange medborgere på overførselsindkomster. Med et gennemsnitligt uddannelsesniveau, der ligger under i forhold til andre kommuner, ligger der en kæmpe opgave foran os alle.

I SF- Ishøj siger vi:
”At vi i samarbejde med relevante aktører (Jobcenteret, VUC og andre ) får gjort det tydeligere overfor arbejdsløse medborgere og borgere med nedsat arbejdsevne, at det er NU man skal udvide sine kompetencer for ikke at ende som slutdeponeret udenfor arbejdsmarkedet og det fællesskab, der ligger i at have tilknytning til jobmarkedet.”

VI ØNSKER FLERE UDVIKLENDE TILBUD

Mellem 30- 40% af vores medborgere i den såkaldte erhvervsaktive alder er ikke med i noget arbejdsfællesskab- derfor er det meget vigtigt, at vi lokalt har masser af udviklende tilbud af social og kulturel karakter til de medborgere, der lever alle døgnets 24 timer- i Ishøj.

I SF- Ishøj siger vi:
”Vi har en stor social og kulturel “friværdi” i Ishøj. Hundreder af medborgere og andre frivillige deltager i masser af aktiviteter. I Ishøj er vi verdensmestre i foreningsdannelser, og bredden i aktiviteterne er enorm. Dette politikområde skal fortsat have megen stor bevågenhed med hensyn til bl.a. økonomisk støtte fra det kommende Byråds side. Alle aktiviteterne tilsammen er med til at give en fælles mening med Ishøj. Byrådet yder mere end 2,5 mill.kr end vi modtager i bloktilskud fra staten-  til frivilligt socialt arbejde, medlemstilskud til klubber, foreninger osv. Dette økonomiske niveau skal opretholdes- ja gerne udbygges.”

BØRN OG UNGE

Børn og unge skal have de bedste opvækstvilkår. Dvs. at vores daginstitutioner og skoler skal være i topklasse.

I SF- Ishøj siger vi:

”Alle skoler og SFO’ere skal i den kommende byrådsperiode tilbydes at profilere sig på særlige områder, der forstærker leg og læring. Det kan betyde merudgifter for kommunen, men det er i virkeligheden en investering på den lange bane. Undervisere, pædagoger, forældrebestyrelser og børnene og de unge skal gives alle muligheder for at udfolde sig, afprøve oplevelser- for derfor at lære at tænke mere innovativt.

De ændrede vilkår på f.eks. på skoleområdet fra skoleåret 2014 og frem giver muligheder.”

Der vil for alvor blive flere ældre i Ishøj i de kommende 4 år. Heldigvis er en gennemsnitlig 65- årig noget “yngre” end blot for en generation eller to siden. Men vi undgår ikke at skal have ud- om eller tilbygget på pleje- og omsorgsområdet. SF tager klart afstand fra forsøg på “privatiseringer” på ældreområdet- men støtter op om de ældres egne individuelle valgmuligheder.

Formålet med dette er, at borgere, som er i en risikozone for at f  I SF- Ishøj siger vi:

”Allerede i det første år i den kommende byrådsperiode skal der påbegyndes en udredning af, hvad det rigtigste vil være at gøre, når nu plejehjemskapaciteten skal udvides. Gerne i et tæt samarbejde med Seniorrådet. Det bliver den største kommunale investering i Ishøj de næste 4 år.”

Der er på mange måder opbrud i traditionel politisk (silo)tænkning- også i lokalpolitik. Vores velfærdssamfund er under forandring- nogle vil sige i udvikling. (Nogle vil sige under afvikling). Fremtidens velfærdsløsninger vil antageligt blive fundet i et tættere samspil med civilsamfundet- pårørende og/eller frivillige.

I SF- Ishøj siger vi:

”På det samlede socialpolitiske område, ønsker SF at udbygge hverdagsrehabiliteringstanken.

Rehabilitering er en målrettet samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. å betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske/ og eller sociale funktionsevne opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv. Medborgeren er den fremmeste ekspert i eget liv. Vi skal på alle politikområder føre “den inkluderende dagsorden.”

Vi er på vej væk fra “det gør vi for dig”- på vej til “det gør vi sammen.”

På miljø- og klimaområdet er der på det sidste nogle meget positive tiltag efter mange års meget traditionel politisk tænkning. Vi har nu 3 el-biler med ladeplads og fået nogle solceller på svømmehallen m.m.

Ishøj kommune har indgået aftale Danmarks Naturfredningsforening om en 3% reduktion af CO2 hvert år.

I SF- Ishøj siger vi:

”Den aftale skal selvfølgelig overholdes- og kun fantasien sætter grænser for de initiativer, man kan forestille sig på netop miljø-og klimaområdet vedr. f.eks. kommunale bygningsværker.

Forslaget om etablering af et egentligt miljø- og klimaudvalg fra begyndelsen af indeværende valgperiode var rigtigt set. Langsomt er der vokset en fokusering frem- til gavn for miljøet og vi borgere.”

Men der er også sorte skyer på himlen! Højhastighedstoget, som er besluttet i Folketinget, vil for altid larme sig midt igennem vores kommune. Et plaster på såret er så, at vi kan udstykke ret mange erhvervsgrunde i nærområdet. Her er Ishøjs fremtidige kapital nyinvesteringer! Og antageligt flere nye arbejdspladser til lokale.  I starten af SF’s valgprogram redegør vi for den største opgave der ligger for Ishøj: de alt for mange udenfor arbejdsmarkedet. –  Tankerne om at opføre Transformerstationen i den grønne kile er uhyrlig. (.)Det er ikke endeligt besluttet i skrivende stund

I SF- Ishøj siger vi:

”Nu må der ske noget ganske nyt! I et meget tæt samarbejde i de kommende år må kommune, Jobcenter, lokale erhvervsforeninger m.m. finde sammen om at “designe” og opkvalificere ledige til at kunne indgå som arbejdskraft på dette nye erhvervsområde. Man skal selvfølgelig kende de virksomheder, som forhåbentligt bliver etableret indenfor en kortere årrække, men der gættes på, at en del af dem nok vil være transport- og logistikvirksomheder grundet den geografiske beliggenhed. Vedr. opkvalificeringen kan man ikke begynde for tidligt…”

Sommeren 2014 offentliggjorde en større magtfuld organisation en undersøgelse, som sammenlignede kommunerne på en række faktorer: antal borgere på overførsels indkomster kommunens udgifter til offentlige ydelser varighed af gennemsnitligdagpengeforløb den forventede middellevetid for 0- årige gennemsnitligt antal uddannelsesår efter folkeskolen anmeldte tyverier og indbrud m.m.

Altså en større mængde data – som en pose blandede bolcher! Hvad man kan bruge sådanne sammenligninger til står noget uklart. Det kan højest vise tendenser.

Der er 98 kommuner i Danmark. Og Ishøj kom ind på pladsen som nummer 97. Det fortæller, at vi i Ishøj har store opgaver foran os- og at der er noget at tage fat på for os ALLE!

 

SF VALLENSBÆK

I SF- Vallensbæk er vi interesseret i at sikre, at borgerne fra begge kommune får mest muligt for deres skattekroner
”Er der områder, hvor kommunerne kan samarbejde?”

 

PLEJE OG OMSORGSOMRÅDET

I SF- Vallensbæk er vi refleksive omkring:
”Hvordan, vi kan styrke trygheden hos den ældre borger, der modtager hjemmehjælp?”

“Vi er interesseret i, at minimere antallet af forskellige Sosu-medarbejdere, der besøger den ældre borger. Det vil vi gøre ved, at etablere og understøtte teams. Så den ældre borger møder et velkendt ansigt.

BØRN OG UNGE

Det er vigtigt at sikre, at kommunens børn og unge får de bedste betingelser i forbindelse med opvæksten.

I SF- Vallensbæk ønsker vi, at understøtte en tidlig indsats. Vi mener derfor, at vejen frem brolægges af en minimumsnormering, hvilket garanterer 6 børn pr. voksen, når der er tale om børnehavebørn, 3 vuggestuebørn pr. voksen og 1 voksen til 9 børn, der går på fritidshjem. I samme åndedrag mener vi, at daginstitutioner og skoler i kommunen kontinuerligt skal opgraderes, så de matcher samfundsudviklingen.

I SF- Vallensbæk siger vi:

”Alle skoler og SFO’ere skal derfor i den kommende byrådsperiode understøtte leg og læring, hvilket vi mener, er en investering, der betaler sig på sigt. Det pædagogiske personale og alle underviserne skal derfor have adgang til digitale og kreative effekter, der understøtter forskellige tilgange til læring, samtidig med, at det skaber et spændende og udfordrerne undervisningsmiljø for personalet. Læring skal ikke begrænses til skolens arealer, men kan forekomme uden for skolens rammer.

 

 

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!