Generalforsamling for SF Ishøj-Vallensbæk 2019

Så er det igen tid til den årlige generalforsamling for SF Ishøj-Vallensbæk. Vi ses d. 10/ 2 kl. 15 på Jægerbuen 2B.

Kom og deltag i en aktiv lokalforening. Du vil møde dine lokalpolitikere og få en snak om, hvad der rør sig lokalt.  Efter mødet vil der være fælles spisning på den kinesiske restaurant med belliggenhed på Gammel Køge Landevej.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen afholdelse.

 

 

 

Dagsorden i følge vedtægter

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens politiske og organisatoriske beretning.

3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af næstformand.

6. Valg af kasserer.

7. Valg af bestyrelsesmedlem.

8. Valg af to bestyrelses-suppleanter.

9. Valg af to revisorer.

10. Valg af revisorsuppleant.

11. Eventuelle indkomne idéer, forslag eller andet.

 

Vi glæder os til at se dig