Generalforsamling for SF Ishøj-Vallensbæk 2020

Så er det igen tid til den årlige generalforsamling for SF Ishøj-Vallensbæk. Vi ses d. 01/03 kl. 15 på Jægerbuen 2B.

Kom og deltag i en aktiv lokalforening. Du vil møde dine lokalpolitikere og få en snak om, hvad der rør sig lokalt.  Efter mødet vil der være fælles spisning kl. 17 på den kinesiske restaurant ved Hundige Strandvej.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen afholdelse.

 

 

Dagsorden i følge vedtægter

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens politiske og organisatoriske beretning.

3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før.

5. Valg af formand, der også vælges til sekretær.

6. Valg af et bestyrelsesmedlem.

7. Valg af to bestyrelses-suppleanter.

8. Valg af to revisorer.

9. Valg af revisorsuppleant.

10. Eventuelle indkomne idéer, forslag eller andet.

 

Vi glæder os til at se dig

Sami Deniz – Byrådsmedlem og medlemsansvarlig