Aktiviteter

Vi afholder typisk møde med vores kommunalbestyrelsesmedlemmer før mødet i kommunalbestyrelsen. Møderne plejer at foregå første mandag i måneden i tidsrummet 19.30-21.00 i vores lokaler. Alle medlemmer er velkomne.
Vores generalforsamling afholdes i januar måned. Vi afholder den oftest en søndag eftermiddag, hvorefter vi afslutter med fælles spisning.
I løbet af foråret har vi et par medlemsmøder, der omhandle partiets landsmøde. Vi drøfter eventuelle hovedemner, så vi er godt klædt på til landsmødet.
Kutymen er, at der hvert andet år skal vælges en folketingskandidat, hvilket foregår med SF’erne fra Brøndby.
I perioden omkring kommunalvalget og folketingsvalget er vi mere synlige i lokalmiljøet. Vi deler flyers og pjecer ud. Vi debatterer også i vores lokalaviser, og er aktive på SoMe.
Så er det igen tid til den årlige generalforsamling for SF Ishøj-Vallensbæk. Vi ses d. 10/ 2 kl. 15 på Jægerbuen 2B. Kom glad og deltag i en aktiv lokalforening og få et indblik i, hvad der foregår lokalpolitisk. Efter mødet vil der være fælles spisning på den kinesiske restaurant med belliggenhed på Gammel Køge Landevej.Eventuelle forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen afholdelse.

 

Dagsorden i følge vedtægter

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens politiske og organisatoriske beretning.
 3.  Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af næstformand.
 6. Valg af kasserer.
 7. Valg af bestyrelsesmedlem.
 8.  Valg af to bestyrelses-suppleanter.
 9. Valg af to revisorer.
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Eventuelle indkomne idéer, forslag eller andet.