Aktiviteter

Vi afholder typisk møde med vores kommunalbestyrelsesmedlemmer før mødet i kommunalbestyrelsen. Møderne plejer at foregå første mandag i måneden i tidsrummet 19.30-21.00 i vores lokaler. Alle medlemmer er velkomne.

 

Vores generalforsamling afholdes i januar måned. Vi afholder den oftest en søndag eftermiddag, hvorefter vi afslutter med fælles spisning.

 

I løbet af foråret har vi et par medlemsmøder, der omhandle partiets landsmøde. Vi drøfter eventuelle hovedemner, så vi er godt klædt på til landsmødet.

 

Kutymen er, at der hvert andet år skal vælges en folketingskandidat, hvilket foregår med SF’erne fra Brøndby.

 

I perioden omkring kommunalvalget og folketingsvalget er vi mere synlige i lokalmiljøet. Vi deler flyers og pjecer ud. Vi debatterer også i vores lokalaviser, og er aktive på SoMe.