SF Hillerød har på et medlemsmøde sat et bredt og varieret hold på foreløbig 10 kandidater til kommunalvalget i november.

Som ny spidskandidat valgtes Lars Elbrandt.  Lars er sygeplejerske og har været aktiv i SF i rigtig mange år. Som suppleant  har Lars deltaget i  kommunens budgetarbejde og i mange valgkampe. Han er især optaget af sociale spørgsmål, udsatte og handicappedes forhold.

Nummer to på listen blev Janne Lunding Olsen, som før har siddet i  byrådet fra 2012- 2013.  Hun er leder i et pensionsselskab og har også stor erfaring med budgetforhandlinger og politisk arbejde.  Janne har mange visioner og ideer indenfor sundhed, trafik og miljø.

Som nr. tre opstiller Mads Emil Munk Hansen, gymnasieelev og SFU’er, som især har fokus på unges trivsel og på klimasagen.

De to nuværende byrådsmedlemmer, Rikke Macholm og Peter Langer, træder et par skridt tilbage. De har begge valgt at genopstille, men længere nede på listen for at give plads til nye kræfter og ansigter.

Kandidatlisten ser alt i alt foreløbig således ud:

Lars Elbrandt, sygeplejerske

Janne Lunding Olsen, IT-leder

Mads Emil Munk Hansen, gymnasieelev

Rasmus Alexander Meyer, ingeniør

Flemming Thornæs, byplanarkitekt

Rikke Macholm, biolog

Michael Liesk, murerarbejdsmand

Søren Nørgaard Graven, fuldmægtig

Silje Brynildsen, gymnasieelev

Peter Langer, historiker

Der er valgt sideordnet opstilling, så det er alene antallet af personlige stemmer, der afgør, hvem SF får valgt ind til november. Kandidatlisten vil blive suppleret med flere kandidater helt frem til efteråret.