BYPLANLÆGNING

BÆREDYGTIG BYPLANLÆGNING – MED KVALITET OG OVERBLIK

Der bygges meget i Hillerød.

Men ikke altid med det helt store overblik – og sans for helhed og kvalitet.

SF vil arbejde for:

EN ARKITEKTURPOLITIK OG EN STADSARKITEKT

34 kommuner har i dag vedtaget en arkitekturpolitik. 7 kommuner har een på vej.

Mange kommuner har en stadsarkitekt, bl.a. Næstved, Vejle og Kolding.

SF ønsker

 • En stadsarkitekt, der overordnet har ansvaret for formuleringen af en arkitekturpolitik, som udstikker retningslinjer for kommune- og lokalplaner og byggetilladelser. Og som kan stå fast på kvalitet og faglighed, når pengestærke investorer stiller urimelige krav til bygningers højde og udseende. (Eks. Højhusene på Møllebro-grunden)
 • En sammenhængende arkitekturpolitik, som binder kommunen sammen og kombinerer bygnings- og landskabsarkitektur med infrastruktur og med respekt for kommunens forskellige bymæssige karakteristika, såvel i Hillerød som i de mindre by- og landsbysamfund. Klimarelaterede aspekter skal inddrages.
 • Fokus på det visuelle udtryk af kommunens infrastruktur, således at den er i harmoni med de fysiske rammer, som de indgår i.
 • En bedre by-land relation. De mindre byer og landsbysamfund skal også kunne udvikles.

 

 • Understøttelse af kommunens åbne landskaber og sikring imod utilsigtede negative visuelle påvirkninger fra infrastruktur og nye bygninger.
 • De nye planlovsændringer åbner for mere vilkårligt byggeri i landzoner. Dette skal så vidt muligt undgås. De grønne kiler og landskabskiler skal bevares. Erhverv, som ikke er landbrugsorienteret, bør som en hovedregel placeres i erhvervsområder i byzoner.
 • SAVE-registrering og mere hensyn til ældre huse og den bygningsarv, som kommunen indeholder. Kommunen skal samarbejde med Museum Nordsjælland om at værne om og bevare bygningsarven. Opdatering af det forældede kommuneatlas. Der er revet alt for mange værdifulde bygninger ned over årene i Hillerød.
 • Støtte til Grøn Erhvervstrekant i deres kamp imod tung industri og trafik tæt på boligområder.
 • Der skal gang i planerne for Slotssøkarreen. Med åbning af haver og grunde mod Slotssøen til cafeer, gallerier og grønne åndehuller.
 • Respekt for kulturarv og faglighed på Torvet, når en ny helhedsplan skal virkeliggøres. En arkitektkonkurrence er en mulighed for at undgå hovsa-løsninger.
 • Udnyt Pøleåens løb i Bymidten ved Føtex og Munkeporten til cafeliv og rekreative arealer (som i Århus, Vejle og Næstved).
 • Byg ungdomsboliger og handicapvenlige boliger. Skab kollektivmuligheder for unge og ældre.
 • Alle-træer langs alle overordnede kommunale veje i det åbne land