ÆLDRE-POLITIK

MEDBESTEMMELSE, RESPEKT OG VÆRDIGHED  FOR ÆLDRE

SF ønsker et nedskæringsstop i ældreplejen fra 2018.

Der skal således være finansiering til flere ældre, når udgifterne på området vokser.

FÆLLESSKABER OG ET AKTIVT LIV – HELE LIVET.

FØJ ÅR TIL LIVET OG LIV TIL ÅRENE!

 • Færre ensomme ældre, f.eks. via støtte til etablering af frivilligaktiviteter for enlige og ensomme ældre
 • Fællesskabsorienterede boformer med mulighed for et aktivt seniorliv
 • Mere livskvalitet og tryghed i fællesskabsorienterede miljøer
 • Dagcentre med mulighed for fællesskaber og indholdsrige aktiviteter
 • Øget tilgængelighed for ældre og handicappede i og ved offentlige bygninger
 • Motivere og bakke op bag flere relationsskabende aktiviteter, som f.eks. fællesspisningsordninger

DEN RIGTIGE PLEJE TIL BYENS BORGERE

 • Bedre planlægning af hjælp i hjemmet. 16 forskellige hjælpere på 2½ døgn til en blind borger må kunne gøres bedre.
 • Tværfaglige plejeteams giver bedre helhed og sammenhæng i patient- og borgeropgaver – til glæde for både borgere og medarbejdere.
 • Bedre arbejdsmiljø i ældreplejen, mere supervision og efteruddannelse
 • De ansattes ressourcer skal frigives ved at droppe unødig dokumentation
 • Mere tillid – via mindre kontrol
 • Nej tak til private plejehjem med usikker økonomi og ældrepleje
 • En særlig indsats for demente og deres pårørende

VELFÆRDSTEKNOLOGI TIL GAVN FOR PATIENTER, BORGERE OG ANSATTE

 • Velfærdsteknologi – som støtte i hverdagen for borgere og medarbejdere. Ikke som erstatning for menneskelig kontakt.
 • Opgør med de strukturer i økonomistyringen på sundhedsområdet, som hindrer fremme af teknologiske løsninger, som gør hverdagen lettere
 • Forbedret elektronisk kommunikation mellem kommune, læger og sygehuse
 • Færre gentagne indlæggelser på sygehuset. Bedre kapacitet i Sundhedscentret.
 • Opsamling af informationer for bedre støtte af kommunens borgere og bedre prioritering af opgaver