Forretningsudvalgsmøde  tirsdag d. 12 november 2019 på det fine skib "Signe"