I SF DRØMMER VI IKKE BARE…

Vi omsætter vores visioner om et mere lige og mere grønt Danmark til konkrete politiske resultater i din kommune, din region, i hele Danmarks folketing og i EU.

Siden folketingsvalget sidste år har SF været med til at vedtage en hamrende ambitiøs klimalov, taget hul på minimumsnormeringer i vores daginstitutioner, revet uddannelsloftet ned, sikret at børnene kommer ud af udrejsecenter Sjælsmark, fået skrottet de nationale test – og vi er kun lige gået i gang.

Det kan kun lade sig gøre, fordi tusindvis af medlemmer i hele landet støtter op om SF’s arbejde! Vi har brug for dig til at fortsætte kampen i kommunerne

Lige nu kan du blive gratis intromedlem indtil 1. juni 2022. 

Som medlem støtter du SF’s arbejde og har mulighed for at engagere dig på utallige måder i hele organisationen. Du får bl.a.:

 Introduktionskursus
 Tilbud om besøg på Christiansborg
 Invitation til SF’s landsmøde og medlemstræf
 Mulighed for at engagere dig i lokalpolitik
 Invitation til kurser og talentudvikling
 Er du under 30 år, kan du samtidig være med i SFU
– Danmarks aktivistiske ungdomsparti

Som intromedlem er du gratis med frem til juni 2022, og har alle de rettigheder og muligheder som betalende medlemmer har. Efter den periode afhænger dit kontingent af din indkomst. Laveste kontingent er 90 kr. per kvartal.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

SF er det parti, der sætter de vigtigste ting på LGBT+-området på dagsordenen – f.eks. ligestilling i familieforhold og bloddonation for homoseksuelle. Som medlem kan jeg være med til at påvirke politik, der betyder noget for min hverdag.

Jan
SF Høje Taastrup

I mit arbejde møder jeg mange, der er kommet i klemme i beskæftigelsessystemet. Det er SF meget optaget af at gøre noget ved, og som medlem har jeg stor mulighed for at være med til at træffe de vigtige politiske beslutninger.

Kirsten
SF Herning

Jeg synes det er vigtigt, at studerende får bedre vilkår og ikke stresses igennem uddannelsessystemet. SF er et parti, der ikke bare snakker om et bedre samfund men rent faktisk går ind og tager ansvar for at skabe forandring. Derfor er jeg medlem.

Emma
SF Aarhus

For mig er børn og unge noget af det vigtigste, for de er vores fremtid. Heldigvis er det en mærkesag for SF og derfor stortrives jeg som medlem i partiet.

Vivi
SF Albertslund

Jeg meldte mig ind i SF fordi jeg ikke syntes der blev gjort nok for at bekæmpe klimaforandringerne. SF er det parti, der tager den grønne politik alvorligt og rent faktisk gør noget ved det.

Ask
SF Amager

Alle mennesker i Danmark skal have lige muligheder, uanset baggrund, og der skal være plads til alle, der vil deltage i vores samfund. Jeg synes SF har en både menneskelig og realistisk udlændingepolitik og derfor er jeg medlem.

Ali
SF Køge