Et solidarisk danmark

Velfærdsstaten er fundamentet for vores stærke demokrati og fællesskab. Det skal vi værne om. SF kæmper for en stærk offentlig sektor, hvor der er råd til at pleje vores ældre og passe vores børn ordentligt, og hvor ingen udelukkes af fællesskabet. Vi skal blive endnu bedre til at forebygge sociale problemer og skabe større social mobilitet og lighed.

Vi arbejder for en retfærdig skattepolitik, og skyr ingen midler for at bekæmpe skattely, sort arbejde og social dumping, der undergraver det danske system. Og så mener vi i SF, at alle har krav på en god bolig. Derfor arbejder vi for at styrke det almene boligbyggeri og på at få ventelisterne ned på studie- og ældreboliger.

Bolig

At have en bolig er en menneskeret. I SF mener vi, at alle borgere har krav på og skal have adgang til en god og sund bolig . Der skal bygges tilstrækkeligt med gode almene boliger, det private lejemarked skal reguleres i højere grad end i dag og ventelisterne skal bringes ned på ungdomsboliger i studiebyerne og på ordentlige handicapboliger.

SF kæmper for billigere og bedre boliger, ligesom vi arbejder for en fair regulering på det private lejemarked til gavn for lejerne. Vi vil sikre, at der kommer flere boliger i byområderne, der er til at betale. Og så vil SF sørge for, at der også kan gives lån til en del af de ejerboliger i udkantsområder, hvor der i dag gives afslag.

De andre vil gerne molestie suspendisse dapibus fermentum ac tellus ac, etiam volutpat lectus commodo, lacus purus tincidunt turpis. Ut nunc scelerisque et, laoreet fusce lorem, magna wisi eu elit vulputate tempus, non arcu sollicitudin dictum.

Skat

I Danmark har vi indrettet os sådan, at vi betaler mere i skat end de fleste. Til gengæld har et bedre, tryggere og mere retfærdigt samfund end de fleste. Der skal være råd til et ordentligt velfærdssamfund, hvor vi kan tage hånd om vores børn, de ældre og samfundets svageste. Derfor skal vi bekæmpe skattely og multinationale virksomheders skatteunddragelse. På sigt skal vi have et skattesystem, der i mindre grad baseres på arbejde og i højere grad beskatter kapital, arv, forurening og jord. Det er desuden klar SF-politik, at skatteinitiativer skal have en rimelig social balance.

Debat: Regionerne skal kunne opkræve skat.

SF arbejder i EU for en skat på finansielle transaktioner. Vi kæmper for at multinationale virksomheder ikke unddrager sig skat ved at bruge skattely. Endelig vil vi gøre det mindre attraktivt at udføre og få lavet sort arbejde.

Social

SF har særligt fokus på de mennesker, som i dag udelukkes fra fællesskabet og ikke får del i velfærden. Fattigdommen skal bekæmpes, samtidig med at vi skal være bedre til at forebygge sociale problemer og skabe større social mobilitet og lighed. SF vil sikre, at ingen børn vokser op i fattigdom. Vi vil arbejde for, at udsatte borgere ikke mødes med mistillid og kontrol. Derfor er der brug for en massiv afbureaukratisering af det sociale område til gavn for både for borgerne og de ansatte på socialområdet.

SF var med til at fjerne fattigdomsydelserne i 2011 og indføre en fattigdomsgrænse. De borgerlige regeringer har genindført ydelserne og fjernet fattigdomsgrænsen. SF vil – igen – have fjernet fattigdomsydelser og genindført fattigdomsgrænsen.

De andre vil gerne molestie suspendisse dapibus fermentum ac tellus ac, etiam volutpat lectus commodo, lacus purus tincidunt turpis. Ut nunc scelerisque et, laoreet fusce lorem, magna wisi eu elit vulputate tempus, non arcu sollicitudin dictum.

Ældre

Medbestemmelse, respekt, lighed og værdighed er grundlæggende værdier i SF’s ældrepolitik. For os er ældre medborgere ikke en byrde, men en ressource, og derfor skal vi støtte dem i at få en værdig tilværelse og blive aktive medborgere. Samtidig skal vi sørge for, at de ældre, der har behov for omsorg og pleje, sikres den tilstrækkelige hjælp og nærvær.Alt for mange ældre er ensomme. Fællesskabet og livskvaliteten kan blandt andet sikres gennem nye boformer, ligesom netværket af familie og venner kan suppleres med frivillige.

SF arbejder for bedre forhold for de 70-90.000 demente danskere og deres 400.000 pårørende. Alle plejehjem skal kunne håndtere beboere med demens og vi skal have bedre demensboliger.

De andre vil gerne molestie suspendisse dapibus fermentum ac tellus ac, etiam volutpat lectus commodo, lacus purus tincidunt turpis.

Børn og daginstitutioner

Børn i Danmark tilbringer meget af dagen i en daginstitution, og livet i vuggestuen og børnehaven har stor indflydelse på børns udvikling. For SF er det en mærkesag, at alle børn uanset social baggrund oplever et godt, trygt og stimulerende miljø i deres daginstitution. SF arbejder derfor for at sikre rammerne for, at vores børn udvikler sig sammen med jævnaldrende med støtte fra dygtige pædagoger, som kan udfordre børnene personligt, sprogligt og motorisk.

SF vil investere i vores børn, så der bliver mere tid til hvert enkelt barn i daginstitution i dag. Antallet af ansatte per barn spiller en helt central rolle for børnenes trivsel. Derfor vil SF afsætte to mia., så kommunerne kan ansætte 5.000 flere voksne i daginstitutionerne. Det gør det muligt, at der fremover vil være tre børn pr. voksen i vuggestuerne og seks børn pr. voksen i børnehaverne.

De andre vil gerne purus nulla accumsan sed, felis vel, est euismod mauris bibendum, praesent nonummy, ac posuere pede nunc est adipiscing. Praesent mattis, velit mattis porta, sed ornare fringilla quis nunc vestibulum mattis, sociosqu in voluptates integer.

Er du enig med SF omkring politikken?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!

Pia Olsen Dyhr

Formand
Klima- og energiordfører