I Nordsjællands storkreds kan du stemme på

I Nordsjællands storkreds har vi sideordnet opstilling. Trine Torp er valgt i kredsen.

Trine Torp

Socialordfører
Ligestillingsordfører
Psykiatriordfører
Familieordfører
Natur- og miljøordfører
Fødevare-, landbrugs- og fiskeriordfører
Kirkeordfører
Dyrevelfærdsordfører

Lise Müller

Næstformand i SF
Folketingskandidat - Nordsjælland

Lucas Antonio Madsen

Folketingskandidat - Nordsjælland

Dorte Nørbo

Folketingskandidat - Nordsjælland

Anna Ockelmann

Folketingskandidat - Nordsjælland