Lad os sætte skolen fri

Folkeskolen skal både danne og uddanne, samtidig med at alle børn trives. Og så er det i skolen, børnenes demokratiske grundstamme skal sikres og udvikles.

En af folkeskolens vigtigste kvaliteter er, at den kan give alle elever de bedste muligheder for at lære uanset familiens sociale, økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund. Det skal vi både sikre og styrke.

Samtidig skal vi sætte folkeskolen fri, så undervisningen ikke dikteres af nationale test og læringsmål. Faglige timer skal suppleres og gennemsyres af fysisk og tværfaglig aktivitet og kreative indslag.

SF vil have klassestørrelsen ned på højst 24 elever, og så bør vi se på skoledagens længde, som er blevet alt for lang for mange elever efter folkeskolereformen i 2014.

Ro på – drop besparelserne

Alt for mange unge oplever en stresset hverdag. De har ikke bare naturligt travlt, men har svært ved at tackle de stigende forventninger fra sig selv eller andre om en perfekt præstation hver gang. Der er brug for at give de unge mere ro på.

Vi vil lægge en dæmper på konkurrencekulturen og give mere tid til kreativitet, fordybelse og til at fejle. Skoledagen skal gøre eleverne klogere og dygtigere, ikke bare gøre dem klar til den næste test eller eksamen. Derfor vil SF have karakterfrie klasser og fjerne den bonus, man får, hvis man søger hurtigt videre mod en videregående uddannelse.

De unge skal have tid til at udvikle sig. De skal have mulighed for både at vælge og vælge om, og der skal også være plads til et sabbatår eller to efter gymnasiet og inden uddannelsen, hvis det er det, der skal til.

Det er ikke karakterer og eksamener, der skaber dygtige studerende. Det er gode uddannelser og undervisere med tid til den enkelte elev. Derfor skal vi også stoppe besparelserne på uddannelse.

Sluk grønthøsteren og invester uddannelse

SF vil stoppe besparelser på uddannelserne.

Omprioriteringsbidraget på uddannelser tvinger hvert år nye besparelser igennem. Det er på tide at slukke grønthøsteren og investere i den faglige og studiemiljømæssige kvalitet på de videregående uddannelser.

Der skal være tid til fordybelse og faglig sparring, og antallet af undervisningstimer skal sættes op på en række uddannelser. Det gælder blandt andet på det humanistiske og samfundsvidenskabelige område. På de mellemlange uddannelser er det vigtigt, at praktikforløbene bliver styrket.

De danske universiteter skal være uafhængige, både i måden de tilrettelægger uddannelsernes faglige indhold på og i de konkrete forskningsprojekter. Men samarbejdet skal styrkes med de øvrige dele af samfundet, herunder virksomheder, stat, kommuner, regioner og organisationer. Det skal styrke universiteternes faglige indhold og samtidig lette dimittenders overgang til arbejdsmarkedet.

Danmark skal både nu og i fremtiden leve af viden og kompetencer. Det kræver, at vi investerer i uddannelse i stedet for at skære ned.

Flere faglærte kræver gode uddannelser

Danmark kommer i nær fremtid til at mangle faglærte. Samtidig forsvinder flere og flere ufaglærte job på grund af den teknologiske udvikling. Men trods en bred politisk ambition, om at flere skal tage en erhvervsuddannelse, bliver der gennemtvunget besparelser på erhvervsuddannelserne. Det giver ikke mening. Den udvikling skal vendes.

SF har længe kæmpet for at afskaffe det såkaldte omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne og AMU-skolerne. Og så foreslår vi at gøre eleverne i folkeskolen mere nysgerrige på erhvervsuddannelserne ved eksempelvis at indføre en praktisk projektopgave og praktisk-musiske fag.

Hvis vi skal have flere faglærte, kræver det også flere praktikpladser. Derfor mener SF, at alle offentlige myndigheder ved udbud skal anvende arbejds- og uddannelsesklausuler, så de sikrer sig, at de virksomheder, der skal udføre arbejdet, bærer en del af samfundsansvaret ved at tage lærlinge.

Jeg synes det er vigtigt, at studerende får bedre vilkår og ikke stresses igennem uddannelsessystemet. SF er et parti, der ikke bare snakker om et bedre samfund men rent faktisk går ind og tager ansvar for at skabe forandring. Derfor er jeg medlem.

Emma
SF Aarhus

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!