Flere gode boliger til fornuftige priser

Der er brug for flere, gode almene boliger til en fornuftig pris. Det gælder både ungdomsboliger, ældreboliger og familieboliger. Huslejen skal være lavere i de nye almene boliger, der er alt for dyre. Det er især et udbredt problem i de store byer. Samtidig vil vi sikre penge til at vedligeholde og renovere ældre almene boliger.

Det er godt, at vi som samfund har en vifte af forskellige boligtyper: Ejer, leje, andel, etc. Men private udlejningsboliger skal reguleres, så vi kan forhindre, at huslejerne bliver alt for høje.

Vores boliger skal være i god energimæssig stand. Det er fornuftigt både økonomisk og i forhold til klimaet. Derfor arbejder SF for bedre rådgivning om energi og støtte til isolering, energirigtige vinduer og klimavenlige opvarmningsformer som eksempelvis fjernvarme og el-pumper.

Blandede boliger sikrer, at vi mødes på kryds og tværs

Boligpolitik er afgørende for sammenhængskraften i samfundet. Når vi bor side om side, mødes vi også på kryds og tværs. I skoler, daginstitutioner og foreningslivet. Derfor er det afgørende, at boligtyperne blandes, så almene boliger ligger side om side med ejerboliger.

I alt for lang tid har politikere set til, mens de mest udsatte borgere er blevet henvist til de samme ensartede boligområder, stimlet sammen langt væk fra ”det pæne borgerskab”. Derfor er der områder i Danmark, hvor der er en stor overrepræsentation af personer med sociale eller økonomiske udfordringer, mens andre områder er helt blottede for den side af samfundet.

I SF mener vi, at det er vigtigt både for hver enkelt borger og for sammenhængskraften i samfundet, at mennesker møder hinanden på kryds og tværs af indtægt, kultur og etnicitet. I lokalsamfund, skoler, fritidsklubber og på arbejdspladser. Derfor ønsker SF mere alment boligbyggeri i de rigeste områder af landet, og i Folketinget har vi i mange år arbejdet imod, at borgere med de laveste indtægter samles i bestemte boligområder.

Et Danmark der hænger sammen

I et lille land som Danmark skal vi sikre en rimelig balance mellem land og by. I mange yderområder er der mangel på arbejde, faldende boligpriser og stor fraflytning af mennesker i den erhvervsaktive alder.

I SF har vi en række forslag, der skal fremtidssikre de danske landdistrikter:

 • Bedre lånemuligheder i yderområderne, bl.a. gennem oprettelse af et særligt realkreditinstitut.
 • Oprettelse af en række lokale velfærdscentre.
 • Mere støtte til nedrivning af faldefærdige huse i landdistrikter.
 • Hele Danmark skal have adgang til hurtigt bredbåndsinternet.
 • Et rejsehold, der skal tage rundt i landet og rådgive om potentialet i lokalområderne.
 • Bedre støtte til mikrovirksomheder og iværksættere.
 • Delt kommuneskat, så skattepligtige personer betaler kommuneskat i de kommuner i Danmark, hvor de ejer en helårsbolig.
 • Flere ”uddannelsessatellitter” inden for bestemte uddannelsesretninger i yderområderne og en fordelingspolitik på gymnasieområdet, der sikrer bevarelsen af de mindre gymnasier i yderområderne.
 • Langt flere danskere skal have under en times rejsetid med kollektiv trafik til de kommende superlyntog.
 • Det skal være obligatorisk for politikerne at foretage analyser af, hvilke konsekvenser lovforslag får for landets yderområder.
 • En handleplan, der ikke kun har fokus på udflytning af statslige arbejdspladser, men i stedet arbejder målrettet på at forbedre rammevilkårene i landets yderområder, landdistrikter og øer og skaber en bedre balance mellem land og by.