Stigende pensionsalder skal ikke slide os op

Ikke alle lønmodtagere kan holde til den stadigt stigende pensionsalder. Det gælder især mennesker med hårdt fysisk arbejde, typisk faglærte og ufaglærte, som bliver nedslidte inden de når tilbagetrækningsalderen. Og problemet er blevet større siden efterlønnen blev udfaset.

Der er derfor behov for en omfattende indsats, der både handler om bedre arbejdsmiljø, bedre muligheder for efteruddannelse og sporskifte og ikke mindst bedre tilbagetrækningsmuligheder. SF ønsker en model for tilbagetrækning, hvor nedslidte på arbejdsmarkedet får lov at trække sig tidligere tilbage og kan få en værdig alderdom.

Det er også urimeligt, at førtidspensionister trækkes i deres ydelse, hvis de har en samlever eller ægtefælle, som arbejder. SF går ind for, at førtidspensionen ikke skal afhænge af samlever eller ægtefælles indkomst.

Flere hænder i ældreplejen

Antallet af ældre medborgere vil stige markant de kommende år. Derfor er der brug for at sikre, at vi også fremover kan tage os godt af alle, der har behov for det.

Det kræver, at der er nok ansatte.

SF har foreslået et nedskæringsstop i ældreplejen frem til 2021, så kommunerne kompenseres for, at der bliver flere ældre. Pengene skal naturligvis være øremærket til at styrke ældreområdet. Det er afgørende, at vi sikrer flere hænder, så vi kan sikre en ordentlig ældrepleje.

Faste teams, mindre privatisering

Vi er stærkt kritiske overfor privatisering af ældrepleje. Vi skal undgå flere triste situationer, hvor udsatte ældre pludselig står uden hjælp og pleje som følge af konkurser. Derfor vil vi have stærkere krav om økonomisk soliditet og brug af uddannet personale til private udbydere i ældreplejen.

Den enkelte borgers behov skal altid være i centrum. Vi foreslår at indføre faste teams af medarbejdere, så der ikke kommer nye ansigter ind i de ældres hjem hver dag. Det vil give mere tryghed ved dem, der hjælper i hverdagen.

Samtidig skal vi droppe unødig dokumentation, så de ansatte kan bruge deres tid på det, de er uddannet til. Og sidst, men ikke mindst, skal vi sikre, at de ældre får den hjælp, de selv ønsker at prioritere.

Mere støtte til demente og pårørende

I takt med at vi lever længere, vil flere blive ramt af demens. Der er brug for en bred indsats for demente og deres pårørende med langt bedre udredning og diagnosticering og mere støtte til pårørende med hjemmeboende demente. Vi skal have løftet kvaliteten af den omsorg og pleje, som borgere med demens modtager i hjemmeplejen, på plejehjemmene og på plejecentrene blandt andet med flere fagpersoner og uddannet personale på plejecentrene.

Et aktivt ældreliv

Vi skal sikre gode muligheder for, at ældre kan fortsætte med et aktivt arbejds- og fritidsliv, hvis de kan og vil.

Med en række fornuftige og tilpassede seniorordninger skal ældre kunne fortsætte på arbejdsmarkedet, hvis de kan og vil. Og så skal det være nemmere for ældre borgere at bruge deres kvalifikationer i det frivillige arbejde i lokalsamfundet.

Er du enig?
Er du enig med SF?

JA

Det er vi glade for!

Vil du være med til at gøre vores fælles visioner til virkelighed? Så meld dig ind i SF i dag og vær med til at gøre Danmark grønnere og mere socialt.

Bliv medlem

Nej

Men du er alligevel nysgerrig?

Måske er der mere vi er enige om, end du tror. Eller måske vil du bare gerne følge med i vores politik? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev!

SF har et meget stærkt medlemsdemokrati og det er ikke spor svært at engagere sig og gøre sin indflydelse gældende. Det er en af grundene til, at jeg har været medlem af SF i godt 60 år.

Gunnar
SF Gladsaxe