;

Danmarks vilde natur er truet!

Den vilde natur i Danmark er truet. Truet af mangel på plads, opsplitning til små ”isolerede ø’er”, bebyggelse og barrierer fra veje der går på kryds og tværs af landskabet. Truet af ammoniak, nitrat og gift fra landbrug, der dræber bierne og andre insekter, som er føde for fuglene, og en kulsort regering og for meget snak og for lidt handling.

Og der er brug for vild natur i Danmark – både for at vi mennesker kan nyde den, men også af hensyn til biodiversiteten. Hvis vi fortsat vil have en mangfoldig og rig natur, er vi også nødt til at tage bare en lille smule hensyn til den i stedet for at udpine og konstant opdyrke den. Vild natur skaber levesteder til de dyr, insekter og planer, der er med til at opretholde balancen i vores økosystem og bestøve vores fødevarer.

Det er ikke tilfældigt, at forskere snakker om en ’økologisk krise’ og ’masseuddøen’. Danmark har de sidste 40 år mistet næsten 3 mio. fugle, og flere arter er helt forsvundet – det gælder f.eks. 12 sommerfugle, som ikke længere eksisterer i den danske natur. Derfor er der hårdt brug for, at vi stopper op og gør noget for at vende udviklingen.

 

PHOTO_UNSPLASH_photo-1502809700130-0c859802bbe4_web.jpg

 

SF deler løbende nyheder om naturen i Danmark. Følg os på Facebook eller følg Margrete Auken, som løbende opdaterer dig på nyhederne i EU. 

Du kan også blive medlem af SF på SF.dk/BlivMedlem.

Biodiversitet - Why should I care?

Biodiversitet kan kort sagt siges at være den biologiske mangfoldighed af levende organismer. Og at opretholde biodiversiteten er faktisk ikke ligegyldigt for os mennesker – og vores liv på jorden. Ud over at det er skønt at kunne opleve vild og mangfoldig natur, så har biodiversiteten også betydning for rensning af vand, jord, luft og ikke mindst bestøvning af planter.

andrej-lisakov-563873-unsplash_web.jpg

Så hvis du også godt kan lide jordbær om sommeren, frugter og alle de andre fødevarer, som bier og insekter bestøver, så har du alt mulig grund til at gå op i biodiversitet. 

 

For tiden går det hastigt tilbage med biodiversiteten i Danmark – flere eksperter mener endda, at der dør lige så mange arter nu, som der gjorde, da dinosaurerne blev udryddet. At arter forsvinder er ikke i sig selv et problem, men når det sker hurtigere end der kommer nye til, bør vi være bekymrede. Det er ikke for sjov, at forskere snakker om en ’økologisk krise’ eller kalder det ’den sjette masseuddøen’. Der er før set masseuddøen blandt arter – som da dinosaurerne for millioner af år siden forsvandt – men denne gang er det ikke naturlige årsager, der er skyld i fænomenet.

Udviklingen skyldes i høj grad, at vi for intensivt udnytter vores landarealer til landbrug, skovbrug og produktion uden at tage særligt hensyn til naturen og de dyr, der lever i den.

 

Det er en kamp mod uret, at få biodiversiteten tilbage på ret køl, for når først en art er udryddet, kommer den ikke tilbage. Der er heldigvis mange eksempler på, at det faktisk kan lade sig gøre at få vendt udviklingen med en målrettet indsats – f.eks. ynglede Nordeuropas største fugl havørnen ikke i Danmark for bare 20 år siden. I 2016 kunne Dansk Ornitologisk Forening rapportere, at hele 83 havørnepar ynglede i Danmark.  

Kokasser, svampe og natur med Eiqu

Hvad sker der, når man slipper to youtubere løs i Mols Bjerge sammen med en naturvejleder Morten DD?

Vi kommer omkring både edderkoppe-paring, lort og EU's habitatdirektivet. 🕷️💩 📃

Se med her 👇

Tilmeld dig vores vilde SMS'er

Treehugger, kratlusker eller bare VILD med den danske natur?

Sms VILD til 1231 og få de kommende måneder SMS'er om tips og tricks til at bruge og komme ud i naturen. 

Det bedste argument for at bevare den vilde danske natur er at bruge den.

Treehugger m cta.png

Tag ud i naturen!

Selvom Danmark er det land i Europa med mindst vild natur, er her stadig masser af naturoplevelser. Og det er bare med at bruge dem, for det bedste argument for at skabe mere vild natur er, hvis danskerne er vilde med den. 

Ikke nok med at der er mange naturoplevelser - Danmark rummer også mange forskellige typer af natur. Fra den bakkede jyske hede til Nordsjællands skove og søer. For slet ikke at snakke om Danmarks mange øer og kyster. 

Vi har samlet 3 gode steder, hvor du kan hente mere information om vilde naturoplevelser i Danmark - og opleve den før det (måske) er for sent.

PHOTO_UNSPLASH_photo-1452176686102-4665850ff3f0_web.jpg

UdINaturen

Hjemmesiden www.UdInaturen.dk er en rigtig god guide til at komme ud i naturen - hvad enten du er til løbeture, vandreture eller vil ud og se seværdigheder, fortidsminder eller dyr. På sidens store Danmarkskort kan du gå på opdagelse i alt fra kælkebakker, badesøer, ridestier, lejrpladser, teltpladser, kajakruter og bålpladser. Ligesom du også kan finde gode steder at observere stjerner uden at blive forstyrret af kunstigt lys. Du kan selvfølgelig også finde toiletter, parkeringspladser og meget andet.

Gå på opdagelse på www.UdInaturen.dk - du vil helt sikkert bliver overrasket over de muligheder, du vil finde tæt på dig.

 

Danmarks nationalparker

I alt har Danmark 5 nationalparker spredt ud over landet. De er hver især kendetegnet ved at rumme særlig dansk natur, der er unik. Nationalparkerne udgør ikke bare vigtig natur, men i flere tilfælde danner de også rammen om dansk kulturhistorie.

Læs mere om de enkelte nationalparker og deres særlige natur og dyreliv på www.danmarksnationalparker.dk 

 

DN's 40 vilde steder i Danmark

Danmarks Naturfredningsforening har lavet et kort med 40 vilde naturoplevelser i Danmark. Her får du mulighed for at opleve mange forskellige typer af natur - fra moser og sletter til klipper og vadehav. Hvis du kunne tænke dig at opleve, hvor forskellig naturen kan være - og måske endda blive natten over - er kortet lige noget for dig. 

Læs mere på www.pladstildetvilde.dk/40-vilde-steder

 

 

 

 

SF foreslår mere vild natur i Danmark!

Danmark er det land i Europa med mindst beskyttet natur og verdens næstmest opdyrkede land. Det skaber problemer for en række dyr og biodiversiteten, og grundlaget for en rig natur fjernes. SF har sammen med Socialdemokratiet lavet et politisk udspil til, hvordan vi får mere vild natur i Danmark.

PHOTO_UNSPLASH_photo-1506348661726-265759a9cae8_web.jpg

De fleste danskere sætter stor pris på vores natur. Det er en kilde til livskvalitet for rigtig mange mennesker at kunne gå en tur med familien i skoven eller langs stranden og nyde det rige dyreliv, vi har herhjemme.

Men flere steder går det desværre den forkerte vej. Flere dyrearter, som vi opfatter som en helt naturlig del af vores dyreliv, er truet. Hvis vores børn skal vokse op med den samme mangfoldighed, som vi har oplevet, så kræver det, at vi gør noget.

SF foreslår, sammen med Socialdemokratiet:

  • Etablering af 15 vilde naturparker på statens og kommunernes areal, som giver den sammenhængende og vilde natur et massivt løft. De vilde naturparker vil være naturreservater med store naturoplevelser, hvor der i forvejen ikke er beboelse, hvor træer og andre planter hverken dyrkes, høstes eller fældes, og hvor der kan udsættes forskellige større planteædere som naturforvaltere, der kan bringe den danske natur tættere på sit oprindelige udgangspunkt. Samtidig vil de prægtige dyr være publikumsmagneter, som det eksempelvis allerede ses i dag med vildhestene på Langeland og elgene i Lille Vildmose.

  • En styrkelse af naturturisme og friluftsliv. I de nye naturparker skal naturen være tilgængelig for alle danskere. Samtidig skal naturparkerne understøtte turisme ved at tilbyde særlige oplevelser for de besøgende inspireret af USA og Canada. Det kan f.eks. være overnatninger eller guidede ture i naturen. Indtægter herfra skal bruges til at styrke vores natur.

  • 75.000 hektar urørt skov. Urørt skov er den billigste og mest effektive måde til at sikre, at Danmark tager ansvar for at stoppe den såkaldte ”sjette massedød”, som kloden oplever lige nu, og hvor arterne uddør op til 1.000 gange hurtigere end naturligt. Målet er, at halvdelen af al statsskov svarende til 55.000 hektar, skal være udlagt til urørt skov. Herudover skal 20.000 hektar privat skov på sigt være udlagt til urørt skov enten ved at bytte eller opkøbe privat skov.

  • Indføre et forbud mod sprøjtning og gødskning på §3-arealer. Et forbud vil forbedre naturen og dermed de levesteder, som er nødvendige for en lang række arter.

  • En langsigtet strategisk plan for, hvordan vi tager vare på de rødlistede arter i Danmark. Dette arbejde skal sættes i gang, så Danmark på ny påtager sig sit ansvar for klodens truede dyr.

  • At udvikle dansk natur, så Danmark med tiden får et større beskyttet areal. Danmark skal i fremtiden udpege flere områder som fredet natur, så de mest værdifulde dele af dansk natur kan bevares til kommende generationer.

  • Bedre muligheder for jordfordelinger. Bl.a. ved at afskaffe tinglysningsafgiften i forbindelse med jordbytte, en national afdækning af, hvor jordfordelinger kan gennemføres, og midler til opkøb af jord.

Din telefon guider dig ...

Der findes et væld af forskellige apps, der kan gøre din færd ud i naturen sjovere og endda bidrage til forskernes viden om dansk natur. Apps kan også hjælpe dig til at holde styr på, hvad det er for nogle dyr, du kan kigge efter på forskellige årstider eller med at genkende dyr og natur.

 

chad-madden-463854-unsplash_web.jpg

DOF´s fuglehåndbog – en app til naturens fugle

Dansk Ornitologisk Forening har lavet app'en "DOFs fuglebog", der hjælper dig med at genkende fugle i naturen. Du kan også læse mere om fuglene og lave lister over fugle man har set. Et rigtig godt alternativ til en fuglebog.

Findes både til iOS og Android. 

 

Fangstjournalen – en app til at holde styr på, hvad du får på krogen

Som lystfisker kan du bidrage til at holde øje med den danske fiskebestand ved at bruge appen "Fangstjournalen". Du kan også holde styr på dine fisketure og sammenligne dine fangster med andre i en skøn blanding af statistik, pral og forskning. 

Fangstjournalen er lavet af DTU Aqua og findes både til iOS og Android. 

 

Fiskeguiden – en app til at få fat i den bæredygtige fisk

Du kan også få hjælp til at få bæredygtige fisk på krogen, når du køber fisk - WWF's app "Fiskeguiden" guider dig til det miljørigtige og bæredygtige valg, når du køber fisk og hjælper dig med at gå udenom truede fiskearter.

Også fiskeguiden findes til både iOS og Android.

 

Naturtjek og Naturbasen – en app til at hjælpe forskere med at kortlægge dansk natur – og til selv at blive klogere

De to apps "Naturbasen" og "NaturTjek" giver begge mulighed for at registrere fund af planer arter og biodiversitet. På den måde hjælper du forskere med at indsamle viden om Danmarks natur. Du kan til gengæld også se, hvilke arter der bor omkring dig - og følge med i udviklingen og årstiderne. 

Begge apps findes både i iOS og Android.

 

Livstræer – en app til bevaringsværdige træer

Med appen "Livstræer" kan du være med til at udpege bevaringsværdige træer. Træerne udpeges med henblik på bevarelse og beskyttelse, for at de kan vokse sig store og gamle til gavn for biodiversiteten. 

Appen findes både til iOS og Android. 

 

iNaturalist – en app til at genkende planter

 "iNaturalist"-appen hjælper dig med at identificere planter og dyr. Det varierer, hvor god app'en er til at gætte på, hvad det er for en plante eller dyr, du har taget et billede af, men under alle omstændigheder er det en sjov lille feature at have med i skoven. 

 Findes både til iOS og Android.

 

VildMad og SpisNaturen – to apps til at finde vilde råvarer og opskrifter

Med disse to apps kan du gå på opdagelse i den vilde danske natur og finde spiselige planter, bær, svampe og mange andre ting. Spis og smag på naturen mens du går en tur, eller pluk med hjem så du har friske råvarer til dit køkken.

De to apps findes til IOS.

De politiske løsninger

Danmark har globalt gennem FN’s biodiversitetskonvention (1992) forpligtet sig til gennem en national indsats og ved samarbejde med andre lande at bevare den biologiske mangfoldighed. Desuden er vi derigennem forpligtiget til at fremme en bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer samt at sikre en rimelig og retfærdig fordeling af udbyttet ved at udnytte genetiske ressourcer.

Men der skal sættes handling bag ordene!

 

20150624_EP-018322_AHA_213_web.jpg

Alle kommuner skal have en naturpolitik

Selvom alle kommuner burde have en naturpolitik, er det langt fra tilfældet i dag. I SF vil vi gerne gøre det attraktivt og nemt for kommuner at have en aktiv naturpolitik, der kan understøtte biodiversiteten. En lang række af vores lokalpolitikere forsøger desuden at sætte naturen på dagsordenen og få lavet lokale naturpolitikker, der sikre biodiversitet og vild natur.

Helt konkret vil vi også gerne give kommunerne mulighed for selv at udpege Natura 2000-områder. På den måde kan man udnytte den lokale viden om naturen.

 

Giv biodiversiteten sin egen lov

SF foreslår at natur og biodiversitet får sin egen lov i Danmark. Vi skal lægge en kurs ved at fastsætte målsætninger. Vi skal skabe fremdrift ved at gøre det attraktivt at tage vare på naturen. Danmark har allerede fået en klimalov - det er på tide, at vi også laver en samlet lov for naturen. I SF mener vi, at den skal indeholde 8 konkrete forslag:

1. Naturarealet på land skal senest i 2050 udgøre mindst 40 pct., og 17 pct. af Danmarks samlede areal skal i 2050 være udlagt med natur og biodiversitet som det primære formål.

2. At der senest i 2020 er vedtaget en plan for, at ingen danske arter er på listen over truede dyre- og plantearter i 2027. Dog med undtagelse af de arter, som er på vej til at uddø på grund af klimaforandringer.

3. Der skal indføres et princip om, at det ikke må indebære direkte tab for jordejeren at huse, pleje eller skabe natur.

4. Naturlige vandløb skal genslynges og deres bredder genskabes.

5. Bevaringsværdige havområder (f.eks. Kattegat) skal friholdes helt for bundtrawl.

6. Danske kyster skal fortsat friholdes for byggeri.

7. Danmark skal have en samlet lovgivning for natur – den nuværende skal forenkles og revideres.

8. At Danmark får udarbejdet en analyse af positive incitamenter for at skabe mere natur og biodiversitet.

FAKTA: Danmarks rødlistede arter

Flere dyrearter i den danske natur uddør eller er truede på deres eksistens. Den menneskelige aktivitet i naturen har gennem mange år medført, at der er øget risiko for at dyrearter uddør.

Nedenfor har vi samlet en række dyrearter, der på forskellig vis er udfordret som følge af udviklingen i den danske natur.

Sanglærken_Colourbox_e33bfdcdb3cbcde7ec47f2559f79ef49f9295aa3e9c6a89eeae29d3220fc9656.jpg

Urfugl (forsvundet art)

Urfuglen har været helt forsvundet som dansk ynglefugl siden 1998, og i 2001 blev den erklæret for uddød. Udviklingen skyldes at store dele af hedens areal er blevet til opdyrket land, og moser er blevet drænet for vand. Hvis urfuglen skulle trives i den danske natur, skulle der være flere åbne lyngheder og højmoser, som er dens foretrukne levesteder.

 

Sort stork (forsvundet art)

Den sorte stork er i disse år kategoriseret som forsvundet fra den danske natur. Den yngler ikke længere årligt i Danmark og er kun set uregelmæssigt de sidste tre årtier. Man kender ikke den præcise årsag, men man ved, at den sorte stork har behov for uforstyrrede skovområder og rene vandløb, hvor den kan finde ro og føde.

 

Marsvin (sårbar art)

Marsvinet er en udsat art i de danske farvande - flere tusinde fanges hvert år i fiskernes net. Samtidig er marsvinet sårbart over for forstyrrelser, som den øgede menneskelige aktivitet har bragt med sig. Bestanden er gået markant tilbage i den danske del af Nordsøen, og marsvinet er i dag kategoriseret som en sårbar dyreart.

 

Hasselmus (moderat truet)

Hasselmusen er i disse år kategoriseret som en moderat truet dyreart. Det formodes at antallet af levesteder for hasselmusen er faldende i den danske natur. Dens muligheder for at udveksle med lignende bestande er svære, og det truer artens fremtidige vækst.

 

Odder (sårbar art)

Odderen er kategoriseret som en sårbar dyreart i den danske natur. Den bliver dræbt i trafikken og drukner utilsigtet i infiltrationer i net. Flere af dens levesteder er ødelagt og tilmed udsættes den for miljøgifte. De svære levevilkår har medført at odderbestanden i dag skønnes at være meget begrænset.

 

Vibe

Vi har mistet fire ud af fem viber herhjemme i Danmark. Årsagen er det opdyrkede landskab, den forøget dræning og flere pesticider, som giver svære betingelser for fuglelivet. Viben yngler nu langt sjældnere i Danmark end førhen, som delvis skyldes, at den mangler de vilde græsarealer. Viben er dog heldigvis ikke vurderet truet endnu.

 

Lærke

Sanglærken har været i kraftig tilbagegang gennem fire årtier herhjemme i Danmark. Det skyldes overordnet det intensiverede landbrug og en øget brug af pesticider. Dansk Ornitologisk Forening skønner, at vi har mistet flere end 1,6 millioner sanglærker, hvilket svarer til mere end halvdelen af bestanden ved de danske marker. Sanglærken er som viben endnu ikke truet.

 

Univers
Mobil navigation