Stof-skifergas-hvid-png.png

SF siger nej - gør du?

SF vil ikke risikere vores fælles grundvand, vandmiljø og natur for at hente sort energi og klimagasser op fra undergrunden. Derfor siger SF klart nej tak til boring efter skiftergas og fracking. Er du enig? Så gør som Bonderøven og Gitte Seeberg og skriv under.

Skiferskilt 1.jpg

undefined

Gitte Seeberg, generalsekretær i Verdensnaturfonden, Danmark, Flemming Jensen, Skuespiller, Tarjei Haaland, klima- og energiekspert, Peder Agger, professor i miljøplanlægning og tidl. formand for Det Etiske Råd, Nikolaj Steen, musiker og skuespiller, Frank Ladegaard Erichsen (Bonderøven) har alle skrevet under for at vise deres modstand mod skifergasudvindingen i Danmark. Vil du også vise din modstand? Så skriv under herunder.

Miljøkrav skal stoppe skifergas i Danmark

SF vil stramme loven, så der ikke længere kan bores efter skifergas på dansk grund. Skifergas hører ikke til i herhjemme. Danmark skal satse på grøn - ikke sort - energi.

PiaOgMargrete.jpg

Forurenet drikkevand. Halvtomme søer og åer. Udslip af radioaktive stoffer. Det er blot nogle af de konsekvenser, som udvinding af skifergas – såkaldt fracking – kan have for natur og mennesker. Derfor vil SF nu skærpe miljølovgivningen, så der bliver sat en stopper for skifergas herhjemme.

Skifergas spiller hasard med natur og drikkevand

”Hvis vi tillader boring efter skiftergas, spiller vi hasard med vores rene grundvand og vores natur. Derfor er vi nødt til at stoppe udvindingen, og det gør vi bedst ved at stille høje og fornuftige miljøkrav, der beskytter vores drikkevand og vandmiljø. Kun sådan kan vi én gang for alle forhindre den farlige jagt på skifergas,” siger SF's formand Pia Olsen Dyhr. .

Helt konkret vil SF stramme de danske miljøkrav, så det blandt andet bliver ulovligt at bruge de skadelige kemikalier, som er nødvendige for at få skifergassen op af jorden. Samtidig kræver denne ’fracking’ enorme mængder vand, der skal pumpes ned i jorden for at få gassen op. Så der skal også stilles krav til, hvor meget vand, der må tages ud af vandløb, søer og åer.

En stramning af loven på disse områder vil gøre det både ekstremt dyrt og miljømæssigt umuligt at bore efter skifergas på dansk grund.

Skrappe krav 

Regeringen har tidligere meldt ud, at den ikke vil tillade nye prøveboringer efter skifergas i Danmark. Men den borgerlige regering gav tilbage i 2010 tilladelser til de prøveboringer, som det franske selskab Total nu er i fuld gang med ved Dybvad i Nordjylland. Den aftale kan ikke ophæves uden store økonomiske konsekvenser for staten, så derfor er stramme miljøkrav både den bedste og billigste måde at forhindre skifergas på.

”Det er de borgerliges ansvar, at der i dag bliver boret efter skifergas i Danmark. Vi kan ikke bare opsige kontrakten med Total, men heldigvis er miljølovgivningen ikke på plads endnu. Derfor kan vi ved at sikre skrappere regler nemt forhindre skifergas på dansk grund,” siger Pia Olsen Dyhr.

Handling nu!

Hun frygter dog, hvad der kan ske, hvis Venstre kommer til magten efter valget.

”Jeg vil på det kraftigste opfordre regeringen til at handle på det her inden valget. Ingen ved om højrefløjen igen vil lefle for industrien og ignorere de mange store risici, hvis den kommer til magten efter et valg," siger hun og tilføjer:

"Det er dog helt sikkert, at Danmark ikke har brug for flere kemikalier i naturen, mere radioaktivt affald eller mindre vand i vandløb og åer,” siger Pia Olsen Dyhr.

SF tager kampen op i EU

Fracking, skifergas, farlige kemikalier og radioaktivt spildevand. Få styr på begreberne og brug 3 min på at se denne video, som forklarer, hvorfor det kan være et stort problem for mennesker, miljø og natur at bore efter skifergas.

Margrete Auken (1)

SF's medlem af Europa-Parlamentet, Margrete Auken opfordrer Total og den sorte industri til at lægge klare og tydelige beviser frem på, at den fejlfrit kan håndtere alle risici forbundet med skifergas.

"Selv hvis skifergassen ikke havde katastrofale følger for mennesker, dyr og miljø, ville den stadig medføre flere klimaforandringer og bremse udviklingen af vedvarende energi. Derfor skal vi helt og aldeles forbyde skifergas i EU og i stedet sætte gang i den grønne omstilling," siger hun.

Det siger det grønne Danmark

En lang række danske organisationer er imod udvinding af skifergas og fracking. De er skeptiske ved udsigterne til at investere mange penge i en ny teknologi, som kan have dramatiske konsekvenser for miljøet og naturen.

skifergas.jpg
Greenpeace:

”Fracking efter skifergas kan medføre forurening af vores rene grundvand, store mængder kemikalieforurenet spildevand og radioaktivt affald. Om vi skal producere skifergas i Danmark, er et spørgsmål, der handler om, hvilken fremtid vi ønsker for klimaet og for det danske miljø.” 

Danmarks Naturfredningsforening:

”Vi mener, at Danmark bør tage klar afstand til skifergas.”

”Udvindingen af skifergas kan medføre massive miljøproblemer, ødelægger landskaberne med boretårne og medfører massiv tung trafik og intet kan stå i skarpere kontrast til regeringens grønne løfter end skifergasudvinding”.

Ingeniørforeningen (IDA):

Danske energi-ingeniører siger nej til indvinding af skifergas. Dansk skifergas skal blive i undergrunden, mener 56 procent af de ingeniører, der arbejder med energi. For to år siden var der blandt ingeniører flertal for fracking.

Kampen mod skifergas

Anne-Marie og Karsten er naboer til grunden hvor det franske firma Total borer efter skifergas. De har oplevet hovedpine, luftgener, et arrogant firma og en mangelfuld sagsbehandling fra kommunen. Pia Olsen Dyhr har besøgt parret og hørt om deres bestræbelser på at stoppe skifergasudvindingern i Danmark. Blandt andet lægger de jord til demonstrations-camp Total Protest Camp, som nu har bestået i knap et år.

piaskifergas.jpg

Pia Olsen Dyhr har besøgt Anne-Marie og Karsten, naboer til skifergasboringen. ”Det betyder rigtig meget at Pia Olsen Dyhr 2 gange har været forbi Total Protest Camp. Det var rigtig hyggeligt, at både Pia Olesen Dyhr og Margrethe Auken havde tid til at sidde sammen med os i køkkenet og drøfte skifergasproblematikken. Pia Olsen Dyhrs visit i campen betyder også rigtig meget for de personer, der var til stede den pågældende dag. Vi forsøger hele tiden at råbe politikere og presse op, så vi kan få sat fokus på de massive problemer der kan være ved skifergasudvining,” fortæller Anne-Marie.

Kemikalier giver hovedpine

Som naboer til skifergasudviningen bliver Anne-Marie og Karsten dagligt konfronteret med problemerne ved skifergasudvindingen. Anne-Marie er flere gange blevet dårlig af at være tæt på borepladsen. Der har blandt andet været en episode, mens Total var lukket ned pga. brugen af ulovlige kemikalier, fortæller Anne-Marie:

”Der var stadig larm fra pladsen så en aften tog jeg op på pladsen for at tjekke, om de var gået i gang med at bore igen. Pludselig sagde det puf, og så begyndte det at lugte helt forfærdeligt. Jeg fik det rigtig dårligt og havde hovedpine hele natten. Men også hjemme oplever vi lugtgener. Især når vinden står i vest. I dag kunne vi ligefrem smage lugtgenen og jeg fik det efterfølgende dårligt i maven i et par timer.  Jeg har ondt af de arbejdere, som går i denne lugtgene hele dagen. Det kan også ende med, at vi bliver nødt til at stoppe med at demonstrere foran borepladsen, da det bliver for farligt.”

Vand på flaske og kemikaliebade

”Vi har siden dette startede været så bekymret for vores unikke rene drikkevand, som Danmark har. Tænk sig hvis vi ikke længere bare kunne åbne for vandhanen og drikke vand direkte heraf. Det ville også blive umuligt at tage bad i kemikalievand. Vi har en gravid datter og et lille barnebarn på 2 år. Vi har talt med dem om, at de snart ikke kan besøge os længere, da vi er bange for den luftforurening og radioaktivitet, som kan komme op i forbindelse med boringen. Vi tør ikke tænke på, hvad der kan ske med dem, hvis de blev udsat for noget af dette. Der er jo stadig ingen aftale på det hvad der skal ske med det radioaktive affald”, siger Anne-Marie.

Anne-Marie og Karsten er gået aktivt ind i kampen for at stoppe skifergasudvindingen i Danmark. Informationsmøder med Total med undvigende svar og forsøg på latterliggørelse af kritiske spørgsmål fik Anne-Marie og Karsten til at stille spørgsmålstegn ved projektet. De besluttede  at lægge jord til demonstrationencampen, og siden er der gået knap et år med daglige demonstrationer, pressekontakt og massevis af foredrag. "

"Vi håber at flere danskere og politikere vil kæmpe for, at Danmark ikke vil tillade fracking, så vi fortsat kan beholde vores fantastiske rene drikkevand og forhindre mulige naturkatastrofer i vores dejlige område. Og sidst men ikke mindst vil vi forhindre, at der sker noget med de borgere, som bor i området." siger Anne-Marie.

Univers
Mobil navigation