;

Uligheden stiger i Europa

Selvom de økonomiske og sociale vilkår i Europa er forbedret, er de sociale konsekvenser af den økonomiske krise stadig til at tage og føle på.

lance-asper-189741.jpg
FÆLLES EUROPÆISKE PROBLEMER

Arbejdsløsheden er stadig alt for høj i mange europæiske lande efter den økonomiske krise, og særligt blandt de unge er den et kæmpe problem. Samtidig findes uligheden i høj grad stadig i Europa: De rigeste 20 procent af europæerne tjener over fem gange mere end de fattigste 20 procent. Uden et stærkt socialt sikkerhedsnet risikerer vi et klassesamfund, hvor de rigeste bliver rigere og de fattigste fattigere. Forskellene på leve- og arbejdsvilkår mellem landene, som f.eks. social dumping, der også skader danske lønmodtagere.

SKATTELY ER RODEN TIL MANGE PROBLEMER

EU-landene mister hvert år milliarder af euro i tabte skatteindtægter fordi snedige virksomheder undgår at betale selskabsskat, og sender pengene i skattely. Alene Danmark mister omkring fem milliarder kroner årligt til skattely. Det nuværende skattesystem er gammeldags og har ikke fulgt med udviklingen – det udnytter mange rigmænd og multinationale selskaber, og det går især ud over de dårligst stillede borgere.

NY LOVGIVNING ER VEJEN FREM

Når store selskaber flytter deres overskud til skattely går det i særlig grad ud over de fattigste lande, der mister hårdt tiltrængte indtægter til skoler, sundhed og infrastruktur. Skattely øger forskellen mellem rig og fattig, og netop derfor er det så ekstremt vigtigt, at EU står sammen om at ændre reglerne, så de ikke er til fordel til de rigeste, men kommer alle til gode.

Et Europa, der hænger sammen

Når USA og Rusland sætter årtiers fremskridt over styr, skal vi stå sammen i EU og vise vejen. et mere socialt Europa kræver en ny og mere solidarisk politik.

Magrete_EU.jpg
DEN SOCIALE SØJLE

17. november 2017 underskrev landene i EU en erklæring om "den europæiske søjle for sociale rettigheder", der skal understøtte lige muligheder på arbejdsmarkedet, retfærdige arbejdsvilkår og bæredygtig social beskyttelse. Den skal være en rettesnor for landene om at sikre sociale rettigheder og skabe resultater for borgerne indenfor beskæftigelse og det sociale område. Der er tale om politiske og vejledende principper, hvilket vil sige, at nationale arbejdsmarkedsmodeller, som for eksempel den danske model, respekteres.

HVAD BETYDER DET I PRAKSIS?

Den sociale søjle gælder områder som uddannelse, ligestilling og bedre arbejdsvilkår. Det betyder blandt andet, at EU kan hjælpe med at sikre, at medarbejdere i medlemslandene får ordentlige ansættelseskontrakter, fair lønninger, en naturlig balance mellem arbejde og fritid, et ordentligt arbejdsmiljø, inklusion af handicappede og meget mere. På ligestillingsfronten kan EU være med til at sætte retningslinjer i forhold til f.eks. betalt forældreorlov for både mor og far, og billigere børnepasningsmuligheder.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE SKABEr de STØRSTe FORANDRINGER 

Hvis vi skal sikre en tryg fremtid for vores egne og andres børn, så er det nu vi skal stå sammen og vise, at det kan lade sig gøre at skabe bedre samfund for alle gennem samarbejde og solidaritet. Det gør vi gennem EU-samarbejdet. Det er her vi bedst kan forbedre sociale rettigheder, bekæmpe skattely og beskytte miljø og klima på tværs af grænser.

EU Julesalon med Flemming Jensen

4.-7. december: Deltag i SF's julesaloner om EU med Flemming Jensen, Margrete Auken og Karsten Hønge

Flemming Jensen julesalon.jpg

Oplev Flemming Jensen i samtale med Margrete Auken og Karsten Hønge – i Slagelse, Sønderborg og Kerteminde.

Kom og få en åbenhjertig og personlig dialog om, hvordan man i EU kan arbejde for at skabe et mere socialt Europa. 

Inden Flemming Jensen tager rollen som samtalepartner vil han lige opklare et par ting: Findes der et EU-direktiv mod kanel på risengrød? Og er der nogensinde blevet nedsat en kommission der skal afgøre den ideelle størrelse på en smørklat-smør? 

Hjerteligt velkommen!

Vær med

I SF arbejder vi for et mere socialt EU, hvor vi hjælper hinanden på tværs af landegrænser. Du kan være med! deltag i vores arrangementer eller bliv medlem af SF - og få direkte indflydelse. Vi har brug for diG!

Aleppo-demo-v-ChrBorg-Dec-2016-(11-of-50).jpg
DIN HJÆLP ER GULD VÆRD

Du kan være med til at gøre en forskel! Som medlem af SF er du med til at støtte vores arbejde i Europaparlamentet, hvor vi, som en del af den stærke tvær-europæiske Grønne Gruppe, er med til at sikre et grønnere og et mere socialt Europa.

I SF mener vi, at et stærkt og socialt forankret EU er det bedste værn mod den populisme og højredrejning, vi oplever alt for mange steder i verden. Derfor er der hårdt brug for de sociale og grønne værdier, som SF og den Grønne Gruppe repræsenterer. Fælles problemer kræver fælles løsninger.

BLIV EN DEL AF EN SOCIAL BEVÆGELSE I EU

I SF gør vi vores for at trække EU i en mere social og mere solidarisk retning. Det kan vi kun gøre som en del af samarbejdet. Bliv medlem af SF, og støt et socialt EU.

Fakta om EU's sociale betydning

FRIHANDEL SKAL SUPPLERES AF SOCIALE TILTAG, SOM F.EKS. Den sociale Søjle. Så hvad betyder EU-samarbejdet for din hverdag?

robert-wiedemann-195099.jpg
ALLE EUROPÆERE FORTJENER ET VÆRDIGT LIV

Danmarks medlemskab af den Europæiske Union har i mange år gjort det nemmere at samarbejde og handle mellem landene. Men hvis vækst og velstand skal komme alle til gode, er det bydende nødvendigt, at EU er bedre til at sikre alle borgere et værdigt liv med sociale rettigheder, adgang til uddannelse og et liv med fair indkomst og tid til familie og fritid.

EKSEMPLER PÅ EU'S BETYDNING FOR DANMARK

I boksen til venstre kan du se en række eksempler på, hvad EU-samarbejdet har betydet for vores hverdag. Det er tiltag, der også har været med til at højne standarderne på tværs af Europa. Øget velstand og et bedre socialt sikkerhedsnet i Europas fattigste lande skaber bedre livskvalitet og mindsker problemer med social dumping, fattigdom og ulighed.

FILM: SÅDAN LYDER ET NYT FORSLAG FRA EU 

Podcasts om EU

Lyt til podcasts om EU's rolle i forbindelse med flygtningestrømningerne og den stigende ulighed. Hvad kan EU gøre, når der opstår fælles europæiske problemer som disse? Lyt med. 

#SocialPillar #SocialRights

Deltag i diskussionen om et mere socialt Europa på Facebook og Twitter. Brug DE TO hashtags #SocialPillar og #SocialRights, og SPRED BUDSKABET OM et Europa, med FOKUS PÅ sociale rettigheder. 

Univers
Mobil navigation