;

Uligheden stiger i Europa

Selvom de økonomiske og sociale vilkår i Europa er forbedret, er de sociale konsekvenser af den økonomiske krise stadig til at tage og føle på.

lance-asper-189741.jpg
FÆLLES EUROPÆISKE PROBLEMER

Arbejdsløsheden er stadig alt for høj i mange europæiske lande efter den økonomiske krise, og særligt blandt de unge er den et kæmpe problem. Samtidig findes uligheden i høj grad stadig i Europa: De rigeste 20 procent af europæerne tjener over fem gange mere end de fattigste 20 procent. Uden et stærkt socialt sikkerhedsnet risikerer vi et klassesamfund, hvor de rigeste bliver rigere og de fattigste fattigere. Forskellene på leve- og arbejdsvilkår mellem landene, som f.eks. social dumping, der også skader danske lønmodtagere.

SKATTELY ER RODEN TIL MANGE PROBLEMER

EU-landene mister hvert år milliarder af euro i tabte skatteindtægter fordi snedige virksomheder undgår at betale selskabsskat, og sender pengene i skattely. Alene Danmark mister omkring fem milliarder kroner årligt til skattely. Det nuværende skattesystem er gammeldags og har ikke fulgt med udviklingen – det udnytter mange rigmænd og multinationale selskaber, og det går især ud over de dårligst stillede borgere.

NY LOVGIVNING ER VEJEN FREM

Når store selskaber flytter deres overskud til skattely går det i særlig grad ud over de fattigste lande, der mister hårdt tiltrængte indtægter til skoler, sundhed og infrastruktur. Skattely øger forskellen mellem rig og fattig, og netop derfor er det så ekstremt vigtigt, at EU står sammen om at ændre reglerne, så de ikke er til fordel til de rigeste, men kommer alle til gode.

Et ud af fire børn i EU er i fare for fattigdom

Mere end hvert fjerde barn i EU er i fare for fattigdom eller social eksklusion. Fattigdomsraten for børn er højere end den er for andre aldersgrupper, selvom den varierer bredt i medlemslandene. 

COLOURBOX16207164.jpg

Fra 2010 til 2015 steg risikoen for, at børn ender i fattigdom i hele 12 EU-medlemslande. Børn, der vokser op i fattigdom, er mindre tilbøjelige til at trives i skolen, have et godt helbred, og realisere deres fulde potentiale senere i livet. Det skyldes bl.a., at de er i højere risiko for at blive arbejdsløse og socialt ekskluderet.

I 2015 var omkring 25 millioner børn, eller 26,9% af befolkningen i alderen 0-17 år, i EU i fare for fattigdom eller social eksklusion. Der er meget stor forskel på børnefattigdom imellem EU-medlemslandene: I 2015 varierede andelen af børn, der lever i fattige familier eller er socialt ekskluderet, fra 14% i Sverige til hele 46,8% i Rumænien.

Fattige børn bliver en dag fattige voksne, hvis ikke der sættes ind tidligt. Derfor indeholder den europæiske søjle for sociale rettigheder principper, der skal sikre børn beskyttelse mod fattigdom, adgang til pasningstilbud af høj kvalitet og særlige foranstaltninger til fremme af lige muligheder for børn fra socialt dårlige kår. Og så skal adgang til kvalitetsuddannelse og livslang læring sikre, at alle får mulighed for et godt liv uden fattigdom og nød.

De fem største årsager til børnefattigdom i EU er:

  • Sammensætningen af barnets husstand
  • Forældrenes arbejdsmarkedsforhold
  • Morens arbejdssituation
  • Forældrenes uddannelsesniveau
  • Forældrenes fødselsland

Ud over de faktorer har den økonomiske krise og social arv også spillet en afgørende rolle i forbindelse med børnefattigdom i EU. Derfor er børnefattigdom blevet en stor politisk bekymring internt i EU. Uden det sociale aspekt kan EU ikke bekæmpe fattigdom blandt børn og voksne. I den næste sektion kan du læse om, hvordan den sociale søjle kan være med til at hjælpe familierne ud af fattigdom ved blandt andet at skabe bedre forhold på arbejdsmarkedet.

Et Europa, der hænger sammen

Når USA og Rusland sætter årtiers fremskridt over styr, skal vi stå sammen i EU og vise vejen. et mere socialt Europa kræver en ny og mere solidarisk politik.

Magrete_EU.jpg
DEN SOCIALE SØJLE

17. november 2017 underskrev landene i EU en erklæring om "den europæiske søjle for sociale rettigheder", der skal understøtte lige muligheder på arbejdsmarkedet, retfærdige arbejdsvilkår og bæredygtig social beskyttelse. Den skal være en rettesnor for landene om at sikre sociale rettigheder og skabe resultater for borgerne indenfor beskæftigelse og det sociale område. Der er tale om politiske og vejledende principper, hvilket vil sige, at nationale arbejdsmarkedsmodeller, som for eksempel den danske model, respekteres.

HVAD BETYDER DET I PRAKSIS?

Den sociale søjle gælder områder som uddannelse, ligestilling og bedre arbejdsvilkår. Det betyder blandt andet, at EU kan hjælpe med at sikre, at medarbejdere i medlemslandene får ordentlige ansættelseskontrakter, fair lønninger, en naturlig balance mellem arbejde og fritid, et ordentligt arbejdsmiljø, inklusion af handicappede og meget mere. På ligestillingsfronten kan EU være med til at sætte retningslinjer i forhold til f.eks. betalt forældreorlov for både mor og far, og billigere børnepasningsmuligheder.

INTERNATIONALT SAMARBEJDE SKABEr de STØRSTe FORANDRINGER 

Hvis vi skal sikre en tryg fremtid for vores egne og andres børn, så er det nu vi skal stå sammen og vise, at det kan lade sig gøre at skabe bedre samfund for alle gennem samarbejde og solidaritet. Det gør vi gennem EU-samarbejdet. Det er her vi bedst kan forbedre sociale rettigheder, bekæmpe skattely og beskytte miljø og klima på tværs af grænser.

Vær med

I SF arbejder vi for et mere socialt EU, hvor vi hjælper hinanden på tværs af landegrænser. Du kan være med! deltag i vores arrangementer eller bliv medlem af SF - og få direkte indflydelse. Vi har brug for diG!

Aleppo-demo-v-ChrBorg-Dec-2016-(11-of-50).jpg
DIN HJÆLP ER GULD VÆRD

Du kan være med til at gøre en forskel! Som medlem af SF er du med til at støtte vores arbejde i Europaparlamentet, hvor vi, som en del af den stærke tvær-europæiske Grønne Gruppe, er med til at sikre et grønnere og et mere socialt Europa.

I SF mener vi, at et stærkt og socialt forankret EU er det bedste værn mod den populisme og højredrejning, vi oplever alt for mange steder i verden. Derfor er der hårdt brug for de sociale og grønne værdier, som SF og den Grønne Gruppe repræsenterer. Fælles problemer kræver fælles løsninger.

BLIV EN DEL AF EN SOCIAL BEVÆGELSE I EU

I SF gør vi vores for at trække EU i en mere social og mere solidarisk retning. Det kan vi kun gøre som en del af samarbejdet. Bliv medlem af SF, og støt et socialt EU.

Fakta om EU's sociale betydning

FRIHANDEL SKAL SUPPLERES AF SOCIALE TILTAG, SOM F.EKS. Den sociale Søjle. Så hvad betyder EU-samarbejdet for din hverdag?

robert-wiedemann-195099.jpg
ALLE EUROPÆERE FORTJENER ET VÆRDIGT LIV

Danmarks medlemskab af den Europæiske Union har i mange år gjort det nemmere at samarbejde og handle mellem landene. Men hvis vækst og velstand skal komme alle til gode, er det bydende nødvendigt, at EU er bedre til at sikre alle borgere et værdigt liv med sociale rettigheder, adgang til uddannelse og et liv med fair indkomst og tid til familie og fritid.

EKSEMPLER PÅ EU'S BETYDNING FOR DANMARK

I boksen til venstre kan du se en række eksempler på, hvad EU-samarbejdet har betydet for vores hverdag. Det er tiltag, der også har været med til at højne standarderne på tværs af Europa. Øget velstand og et bedre socialt sikkerhedsnet i Europas fattigste lande skaber bedre livskvalitet og mindsker problemer med social dumping, fattigdom og ulighed.

FILM: SÅDAN LYDER ET NYT FORSLAG FRA EU 

VIDEO: Flemming Jensen og SF om EU og ulighed

Bliv klogere på EU med Flemming Jensen, Margrete Auken og Karsten Hønge i vores underholdende og uformelle EU-saloner

Margrete Auken og Flemming Jensen julesalon foto William Vest-Lillesoe-LO-RES.jpg

Se skuespiller og komiker Flemming Jensen udfordre SF's Margrete Auken og Karsten Hønge på EU-politik med fokus på ulighed, skattely og social dumping – og med en god portion humor.

Optaget live i Sønderborg og Kerteminde.

Podcasts om EU

Lyt til podcasts om EU's rolle i forbindelse med flygtningestrømningerne og den stigende ulighed. Hvad kan EU gøre, når der opstår fælles europæiske problemer som disse? Lyt med. 

#SocialPillar #SocialRights

Deltag i diskussionen om et mere socialt Europa på Facebook og Twitter. Brug DE TO hashtags #SocialPillar og #SocialRights, og SPRED BUDSKABET OM et Europa, med FOKUS PÅ sociale rettigheder. 

Univers
Mobil navigation