VELKOMMEN TIL

SF Region Nordjylland

Velkommen til SF Nordjylland

På mobiltelefon er denne hjemmeside optimeret til at blive vist i bredformat - altså på telefonens brede led.

sand.jpg

REGIONSRÅDS- KANDIDATER

Repræsentantskabet har 16. november valgt top-kandidater til regionsrådsvalget i november 2017. Regionsrådsmedlem Lene Linnemann er spidskandidat.

lene.jpg (1)

Budget 2017

Regionens budget for 2017 er nu på plads. Når det sammenholdes med SF's budgetforslag har vi stort set har fået det med, som vi gerne ville have.

lene.jpg (1)

Vi er godt tilfredse, da vi har fået det med, som vi gerne ville have. Særligt vil jeg fremhæve de særlige indsatser i psykiatrien og for unge med hjerneskade. Vi får oprettet et Center for borgere med få ressourcer (eksempelvis misbrugere, psykisk syge, indvandrere mf.), som skal hjælpe med at få borgerne lettere gennem "systemet" ift. udredning og behandling.

Vi får taget hul på et gammelt SF-ønske om at få fjernet de mange regler omkring lægedækning, så vi (forhåbentlig) kan få mulighed for at ansætte egne læger i de områder, hvor PLO ikke kan sikre lægedækning/alment praktiserende læger. Ift. organiseringen af de diagnostiske centre får vi sat gang i nogle forsøg med udgangspunkt i gode erfaringer fra Centret i Silkeborg.

Det har selvfølgelig kostet lidt, men ikke noget som vi var lodret imod. Vi har været skeptiske overfor Novo Nordisk Fondens diabetes-center, den ekstra OP-stue i Farsø og nyudviklingen af Hobro, men der var - også uden vores tilsagn - flertal for alle tre ting. Og hverken den ekstra operationsstue eller nytænkning er til skade for nogen - vi har bare ikke ønske at bruge midler på disse. 

Venlig hilsen

Lene Linnemann
Region Nordjylland
Mobil 61 74 40 57

Ansæt alment praktiserende læger i det offentlige

Borgerne i Danmark har brug for en stærk almen praksis, der varetager flere opgaver i sundhedsvæsenet. Almen praksis skal, sammen med kommunens plejepersonale, være omdrejningspunktet i det fremtidige nære sundhedsvæsen.

lene.jpg (1)

                                                                                    Pressemeddelelse,  Aalborg, d. 16. marts 2016

 

 

Den praktiserende læge skal også medvirke til at undgå unødige indlæggelser og derfor skal samarbejdet mellem sygehusene og almen praksis forbedres. Samarbejdet kunne styrkes ved at ansætte praksislæger på samme måde, som sundhedsvæsenets øvrige læger.

Som det er nu, sælger de praktiserende læger deres ydelser til det offentlige. Lægerne henter dermed 97 pct. af deres indkomst i det offentlige – altså hos borgerne.

Man plejer at sige, at den som betaler musikken også bestemmer, hvad der skal spilles. Og det er vel kun ret og rimeligt, at det offentlige afgør, hvilke ydelser borgerne skal ydes. Det viser sig bare, at det ofte er meget svært at nå til enighed med lægerne om, hvad der skal ligge i aftalerne mellem det offentlige og almen praksis.

Det er svært at finde eksempler på andre liberale erhverv, som selv vælger til og fra ift. de opgaver, som det offentlige skal have løst. På andre områder udbyder det offentlige en opgave og så kan selvstændige erhvervsdrivende byde ind på den opgave, der skal løses.

SF foretrækker, at lægerne er ansat i det offentlige. Vi mener, at fremtidens praktiserende læger med fordel kan ansættes i regionernes sundhedshuse, som også med fordel kan rumme sundhedspersoner, som tilbyder andre offentlige ydelser. Praktiserende læger, speciallæger, sundhedsplejersker og sikkert mange andre grupper, kan i større fællesskaber tilbyde en sammenhængende behandling til borgerne, som - specielt når der er tale om de mere komplicerede forløb - vil være til stor gavn for patienterne. Samtidig vil et fælles personale bestående af sekretærer, bioanalytikere og sygeplejersker medføre, at ressourcerne hos hele personalet kan udnyttes bedre.

 

På vegne af

SF Region Nordjylland

 

Lene Linnemann

Grp.fmd. for SF

Regionsrådsmedlem i Region Nordjylland

Mail: leli@rn.dk

Mobil: 61 74 40 57

Politik

Her finder du valgprogram fra valget til regionsrådet, samt andre politiske udmeldinger. Se også i referaterne, her kan også findes politiske udmeldinger.

regnbue og vindmøller.JPG

FOLKETINGSMEDLEM: LISBETH BECH POULSEN

Valgt i Aalborg Øst-kredsen.

lisbeth2.jpg

FOLKETINGS- KANDIDATER

Alle folketingskandidater i Nordjyllands Storkreds finder du her.

intern_information.jpg

Om SF Nordjylland

SF Nordjylland er partiorganisationen for Region Nordjylland og Nordjyllands Storkreds. Se her hvem der sidder i bestyrelsen, læs vedtægter mv.

nordjylland.jpg

SF Region Nordjylland

  • Formand Jørgen Grøn

98 62 18 14

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation