VELKOMMEN TIL

SF Region Nordjylland

Velkommen til SF Nordjylland

SF Nordjylland er partiorganisationen for Region Nordjylland og Nordjyllands Storkreds.

sand.jpg

Bestyrelsens beretning til SF-Nordjyllands generalforsamling den 19. marts 2018

Er den Nørrejyske Ø (Vendsyssel, Hanherred og Thy) ved at blive udskilt fra resten af Danmark?

natur.jpg

 

Er den Nørrejyske Ø (Vendsyssel, Hanherred og Thy) ved at blive udskilt fra resten af Danmark? Det skulle man næsten tro, når man ser DSB´s fremtidsplaner for togtrafikken i Danmark. Her lægges der op til, at der på sigt ikke skal være gennemgående tog til dette område. Det vil betyde, at Skåne har bedre fjerntogsforbindelse til Sjælland end den nordligste del af Jylland! DSB burde i stedet opgradere banenettet i vores region. Som eksempler kan jeg nævne: Elektricificering, dobbeltspor til Hjørring/Frederikshavn, forlængelse af den kommende lufthavnsforbindelse til Thisted, så Thy bliver tættere forbundet med resten af Nordjylland. Der er nok for vores SF-politikere at tage fat på her, for de borgerlige vil ikke fremme jernbanedriften.

 

Det er igen dejligt at være SF´er. Partiet er ved at finde tilbage til sine rødder. Sidst er det sket i forbindelse med de aktuelle overenskomst-forhandlinger, hvor vi på alle niveauer har taget afstand fra de meget omfattende lock-outvarsler. Vi skal stå ved, at vi arbejder for lønmodtagernes interesser. Vi ønsker, at især de lavestlønnede skal have et lønløft, og at lærernes arbejdstidsforhold ikke skal afgøres ved lov. Derfor er det også nødvendigt, at vi arbejder for at frigøre os fra EU-kommisionens pålæg om, at de offentlig ansattes løn skal stige mindre end de privatansattes.

 

På sidste års generalforsamling blev jeg valgt som formand. Til de øvrige bestyrelsesposter valgtes Jimmi Sørensen, Allan Caspersen, Aino Linkhorst, Erik Busse, Ove Albrektsen, Lars Hoffmeyer og Mathias Caland. Som 1. suppleant valgtes Allan Norré og 2. suppleant blev Erik Holm. Lasse Hjortshøj har været repræsentant for SFU. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Jimmi Sørensen som kasserer og Ove Albrektsen som sekretær og næstformand. I september forlod Mathias bestyrelsen, og     2. suppleanten Erik Holm indtrådte i stedet, idet 1. suppleanten Allan Norré gerne ville fritages.

 

Der har været afholdt 12 bestyrelsesmøder og 5 repræsentantskabs-møder, heraf ét med Raider Krogstad fra 3F om sociale klausuler, og ét med SF´s 2 næstformænd, hvor vi havde en workshop om SF´s politiske visioner. På dette møde var der også valg af storkredsvalgt landsledelsesmedlem. Inge Fomcenco blev genvalgt til landsledelsen, og Jens Toft-Nielsen blev valgt som suppleant. Tillykke til jer begge. Desuden har vi i landsledelsen Allan Norré, som er valgt på landsmødet.

 

Regionsråds- og kommunalvalget har været den altoverskyggende opgave i det forløbne år. Allerede i foråret blev vi færdige med vores valgprogram. Det blev rigtig godt, både indholdsmæssigt og visuelt. Vi lavede også en lille løbeseddel om den 7. Limfjords-forbindelse, Aggersundbroen, hvor vi argumenterer for at bygge en ny bro for at styrke udviklingen i den vestlige del af regionen. Den blev bl.a. uddelt ved broens jubilæumsfest. Der blev også lavet en personlig folder til hver af A-kandidaterne og i alt 1200 plakater. Desuden var der forskellige reklamefremstød for kandidaterne, bl.a. på Facebook.

 

I september trak Mathias Caland sig som A-kandidat på grund af manglende tid og blev i stedet for B-kandidat. Kandidaterne deltog i alle de valgmøder, som kunne indpasses i deres kalendere, og gik på gaden over hele regionen. Jeg vil gerne rette en særlig og stor tak til Lene Linnemann, Ove Albrektsen og Erik Holm for det kæmpearbejde, som I lavede i valgkampen.

 

Valget endte desværre med at vi tabte 1 mandat, selv om vi kun gik 0,7 procentpoint tilbage fra 4,1% til 3,4%. Vores valgforbund gik så meget tilbage, så det mistede 1 af de 4 mandater. Enhedslisten gik dobbelt så meget tilbage som os, men da vi stadig er det mindste parti, blev det os, der måtte afgive et mandat.  Vores mandat tilfaldt vores spidskandidat, Lene Linnemann, som fik et flot personligt stemmetal, nemlig 2263 stemmer. Tillykke med det og mandatet, Lene.

 

På trods af tilbagegangen lykkedes det os at opnå en god konstitueringsaftale. Lene blev 2. næstformand for regionsrådet (og er  dermed også med i følgegruppen for NAU) og fik plads i forretnings-udvalget, psykiatriudvalget og sundhedskoordinationsudvalget/ praksisplanudvalget.

 

Kommunalvalget bød på både op- og nedture. I Thisted fik vi 1 mandat efter at have været ude af byrådet i en valgperiode. I Mariagerfjord genvandt vi det mandat, vi mistede i sidste periode, da den valgte SF´er gik over til Alternativet. I Vesthimmerland fik vi 2 mandater (en tilbagegang på 2), selvom Pernille Vigsø Bagge ikke opstillede denne gang. Vi var endda meget tæt på det 3. mandat. Vesthimmerland er fortsat klart SF´s bedste kommune i Nordjylland med en stemmeandel på 9,1%. Til gengæld mistede vores enlige mandat i Aalborg, Brønderslev og Rebild. Den valgtekniske lære af dette valg er, at vi skal være forsigtige med at indgå valgforbund med partier, der er meget større end os selv.

 

Bestyrelsen har i længere tid forsøgt at få genstartet partiforeningen på Mors. Det er endnu ikke lykkedes. Derfor forsøgte vi sammen med partikontoret at få en eller flere til at opstille på en SF-liste til kommunalvalget. Det så ud til at skulle lykkes, idet der var én, der var villig til at stille op. Desværre fik han ikke skaffet nok underskrifter på stillerlisten, og han orienterede os ikke om problemerne. Det var ærgerligt, for havde vi kendt til dem, ville vi let kunne have sendt nogen til Mors for at få det nødvendige antal stillere.

 

En æra er slut. Erik Ingerslev har overladt stafetten i Jammerbugt Kommune til Frank Østergaard, og han kan derfor ikke fortsætte som vores repræsentant i Kommunekontaktrådet, hvor han har siddet siden en gang i 80´erne. De nordjyske SF-byrådsmedlemmer har valgt Christina Lykke fra Frederikshavn til at overtage opgaven. En stor tak til Erik for de mange års indsats!

 

I bestyrelsen har vi naturligvis også snakket regionalpolitik, både i forhold til kommunekontaktrådet og til regionsrådet, hvor vi har givet input til Erik Ingerslev og regionsrådsgruppen. Sidstnævnte vil Lene Linnemann komme ind på i regionsrådsgruppens beretning.

 

Jeg vil gerne takke alle for et godt samarbejde i det forløbne år og så slutte med en god nyhed. Vi har netto fået 82 nye medlemmer i Nordjylland, en fremgang på 15%!

 

Jørgen Grøn, 17. marts 2018

Valgprogram: SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB

SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

valgprogram

SF Nordjyllands valggrundlag til regionsrådsvalget 2017 kan her downloades som PDF dokument.

 

En bæredygtig, sund og sammenhængende region

SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til en bæredygtig region, hvor sundhed og sammenhæng er helt centrale mål.

Vi vil overalt sætte det enkelte menneske og fællesskabet foran systemer og grådighed.

Vores motto er: Der er ikke syge mennesker, men mennesker der er syge.

Patientrettighederne skal sikres bedre, og der skal være fri og lige adgang til sundhedsydelser for alle i regionen. Øget efteruddannelse af ansatte i sundhedsområdet skal bane vejen for bedre forståelse for patientens hele situation i en tid, hvor behandlingen bliver stadig mere specialiseret.

Vi accepterer ikke begrebet ”udkantsområder”, men vil arbejde for udvikling i hele regionen. Det kræver særlig opmærksomhed på de områder, der er mest udfordrede af begrænset udvikling.

En samler plan for turisme skal sikre, at de mange skønne steder og helt enestående naturområder vi har i Nordjylland, bliver markedsført i sammenhæng.

Den ø som Limfjorden gør den nordligste del af regionen til, skal bindes bedre sammen med den sydligste del af regionen. Der er mange broer, som trænger til en udskiftning.

Vi ønsker at øge borgerinddragelsen ved større og principielle beslutninger i regionen. Det skal ske ved øget brug af temamøder og høringer.

Vi vil arbejde for frihed til den enkelte. Ikke den form for frihed, hvor den enkelte beriger sig på fællesskabets bekostning men den form for frihed, hvor den enkelte sikres i kraft af fællesskabet og et stærkt samfund.

 

Læserbreve

Her finder du læserbreve forud for regionsrådsvalget 21. november 2017 og fremefter

nordjylland.jpg

Budget 2018 - SF sikrer flere penge til psykiatrien

SF er med i regionens budgetforlig. Vi fik ikke helt så meget i år, som vi tidligere har oplevet at få, men der var heller ikke meget at gøre godt med.

Lene Linnemann

Alt i alt er vi godt tilfredse og nogle af hovedpunkterne er:

 

- I Region Nordjylland droppede vi i enighed 2 pct. kravet (produktivitetskravet) - over alt

- Vi afsatte yderligere 5 mio. til kræftområdet, som hos os - såvel som andre steder - på det seneste har haft problemer med at følge med

- Der blev afsat 2,6 mio til bedre palliation

- Vi viderefører et projekt for overvægtige børn

- Der var enighed om at afsætte 3,5 mio. ekstra til jordforurening og rent drikkevand

- SF fik, sidste år, sammen med R afsat midler til et kompetencecenter for sårbare borgere. Her fik vi i år tilført midler til tolkebistand

- SF fik 2 mio. til en ekstra pulje til psykiatrien og vi reddede "Team børn af psykisk syge"

 


Lene Linnemann
Regionsrådsmedlem SF
Region Nordjylland
Østervang 70
9362 Gandrup
Mobil: 61 74 40 57
Mail: leli@rn.dk

Politik

Her finder du valgprogram fra valget til regionsrådet, samt andre politiske udmeldinger. Se også i referaterne, her kan også findes politiske udmeldinger.

regnbue og vindmøller.JPG

Referater

Nedenfor kan downloades referater fra bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder, som pdf-dokumenter.

referat.jpg

 

Bestyrelsesmøde, juni 2018

Bestyrelsesmøde, maj 2018 

Fællesmøde i storkredsen, 14. maj 2018 

Fællesmøde i storkredsen, 25. april 2018 

Bestyrelsesmøde, april 2018

Repræsentantskabsmøde/Generalforsamling, marts 2018

Bestyrelsesmøde, marts 2018 

Bestyrelsesmøde, februar 2018

Repræsentantskabsmøde, januar 2018 

Bestyrelsesmøde, januar 2018

Bestyrelsesmøde, december 2017 

Repræsentantskabsmøde, november 2017 

Bestyrelsesmøde, november 2017

Bestyrelsesmøde, oktober 2017

Repræsentantskabsmøde, september 2017

Bestyrelsesmøde, september 2017

Bestyrelsesmøde, august 2017 

Bestyrelsesmøde, juni 2017

Repræsentantskabsmøde, maj 2017

Bestyrelsesmøde, maj 2017 

Bestyrelsesmøde, april 2017 

Ekstraordinær bestyrelsesmøde, april 2017

Bestyrelsesmøde, marts 2017

Repræsentantskabsmøde/Generalforsamling, marts 2017 

Bestyrelsesmøde, februar 2017

Bestyrelsesmøde, januar 2017

Bestyrelsesmøde, december 2016

Repræsentantskabsmøde, november 2016

Bestyrelsesmøde, november 2016

Repræsentantskabsmøde, oktober 2016

Bestyrelsesmøde, september 2016

Repræsentantskabsmøde, august 2016 

Fællesmøde i Nordjyllands Storkreds, maj 2016

Repræsentantskabsmøde/Ekstraordinær generalforsamling, maj 2016 

Bestyrelsesmøde, maj 2016

Bestyrelsesmøde, april 2016

Repræsentantskabsmøde (Generalforsamling), marts 2016 

Bestyrelsesmøde, februar 2016

Bestyrelsesmøde, januar 2016 

Bestyrelsesmøde, november 2015 

Bestyrelsesmøde, september 2015

Bestyrelsesmøde, april 2015

Repræsentantskabsmøde (Generalforsamling), marts 2015

Bestyrelsesmøde, februar 2015

Bestyrelsesmøde, januar 2015

Bestyrelsesmøde, december 2014

Repræsentantskabsmøde, november 2014

Bestyrelsesmøde, november 2014

Repræsentantskabsmøde, september 2014

Bestyrelsesmøde, september 2014

Bestyrelsesmøde, august 2014

Bestyrelsesmøde, juni 2014

Bestyrelsesmøde, april 2014

 

FOLKETINGSMEDLEM: LISBETH BECH POULSEN

Valgt i Aalborg Øst-kredsen.

lisbeth2.jpg

FOLKETINGS- KANDIDATER

Alle folketingskandidater i Nordjyllands Storkreds finder du her.

intern_information.jpg

Om SF Nordjylland

SF Nordjylland er partiorganisationen for Region Nordjylland og Nordjyllands Storkreds. Se her hvem der sidder i bestyrelsen, læs vedtægter mv.

nordjylland.jpg

SF Region Nordjylland

  • Formand Jørgen Grøn

98 62 18 14

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation