VELKOMMEN TIL

SF Region Nordjylland

Velkommen til SF Nordjylland

SF Nordjylland er partiorganisationen for Region Nordjylland og Nordjyllands Storkreds.

sand.jpg

En livsnødvendig samtale om døden

Det Etiske Råd og Det Nationale Sorgcenter inviterer 18. april til en livsnødvendig samtale om døden i Aalborg.

COLOURBOX2355890.jpg

Det Etiske Råd og Det Nationale Sorgcenter inviterer 18. april til en livsnødvendig samtale om døden i Aalborg.

Arrangementet handler ikke om døden - men vil have fokus på livet inden døden. At vi skal turde se i øjnene, at livet ikke varer evigt. At vi i tide skal huske at tale med hinanden om de ting, der er vigtige for os at få sagt. Og at vi skal nyde nærværet med hinanden i den tid, vi har sammen.

Arrangementet er for alle med interesse for emnet, især sundhedsprofessionelle, pårørende og mennesker, der selv har sygdom inde på livet. Gennem film, oplæg, debat og samtale kan deltagerne få indsigt i betydningen af at tale med hinanden om døden - til glæde for livet. 

Vi besøger i første halvdel af 2018 ti byer rundt i Danmark. Det er aftenarrangementer, som afvikles kl. 19-21. Til hvert arrangement er der inviteret en kendt gæst, som fortæller om egne erfaringer og holdninger til aftenens tema.

Det er gratis at deltage, men kræver tilmelding påwww.etiskraad.dk/livetsafslutning

Valgprogram: SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB

SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

valgprogram

SF Nordjyllands valggrundlag til regionsrådsvalget 2017 kan her downloades som PDF dokument.

 

En bæredygtig, sund og sammenhængende region

SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til en bæredygtig region, hvor sundhed og sammenhæng er helt centrale mål.

Vi vil overalt sætte det enkelte menneske og fællesskabet foran systemer og grådighed.

Vores motto er: Der er ikke syge mennesker, men mennesker der er syge.

Patientrettighederne skal sikres bedre, og der skal være fri og lige adgang til sundhedsydelser for alle i regionen. Øget efteruddannelse af ansatte i sundhedsområdet skal bane vejen for bedre forståelse for patientens hele situation i en tid, hvor behandlingen bliver stadig mere specialiseret.

Vi accepterer ikke begrebet ”udkantsområder”, men vil arbejde for udvikling i hele regionen. Det kræver særlig opmærksomhed på de områder, der er mest udfordrede af begrænset udvikling.

En samler plan for turisme skal sikre, at de mange skønne steder og helt enestående naturområder vi har i Nordjylland, bliver markedsført i sammenhæng.

Den ø som Limfjorden gør den nordligste del af regionen til, skal bindes bedre sammen med den sydligste del af regionen. Der er mange broer, som trænger til en udskiftning.

Vi ønsker at øge borgerinddragelsen ved større og principielle beslutninger i regionen. Det skal ske ved øget brug af temamøder og høringer.

Vi vil arbejde for frihed til den enkelte. Ikke den form for frihed, hvor den enkelte beriger sig på fællesskabets bekostning men den form for frihed, hvor den enkelte sikres i kraft af fællesskabet og et stærkt samfund.

 

Læserbreve

Her finder du læserbreve forud for regionsrådsvalget 21. november 2017

nordjylland.jpg

Budget 2018 - SF sikrer flere penge til psykiatrien

SF er med i regionens budgetforlig. Vi fik ikke helt så meget i år, som vi tidligere har oplevet at få, men der var heller ikke meget at gøre godt med.

Lene Linnemann

Alt i alt er vi godt tilfredse og nogle af hovedpunkterne er:

 

- I Region Nordjylland droppede vi i enighed 2 pct. kravet (produktivitetskravet) - over alt

- Vi afsatte yderligere 5 mio. til kræftområdet, som hos os - såvel som andre steder - på det seneste har haft problemer med at følge med

- Der blev afsat 2,6 mio til bedre palliation

- Vi viderefører et projekt for overvægtige børn

- Der var enighed om at afsætte 3,5 mio. ekstra til jordforurening og rent drikkevand

- SF fik, sidste år, sammen med R afsat midler til et kompetencecenter for sårbare borgere. Her fik vi i år tilført midler til tolkebistand

- SF fik 2 mio. til en ekstra pulje til psykiatrien og vi reddede "Team børn af psykisk syge"

 


Lene Linnemann
Regionsrådsmedlem SF
Region Nordjylland
Østervang 70
9362 Gandrup
Mobil: 61 74 40 57
Mail: leli@rn.dk

Politik

Her finder du valgprogram fra valget til regionsrådet, samt andre politiske udmeldinger. Se også i referaterne, her kan også findes politiske udmeldinger.

regnbue og vindmøller.JPG

Referater

Nedenfor kan downloades referater fra bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøder, som pdf-dokumenter.

referat.jpg

 

Repræsentantskabsmøde, januar 2018 

Bestyrelsesmøde, januar 2018

Bestyrelsesmøde, december 2017 

Repræsentantskabsmøde, november 2017 

Bestyrelsesmøde, november 2017

Bestyrelsesmøde, oktober 2017

Repræsentantskabsmøde, september 2017

Bestyrelsesmøde, september 2017

Bestyrelsesmøde, august 2017 

Bestyrelsesmøde, juni 2017

Repræsentantskabsmøde, maj 2017

Bestyrelsesmøde, maj 2017 

Bestyrelsesmøde, april 2017 

Ekstraordinær bestyrelsesmøde, april 2017

Bestyrelsesmøde, marts 2017

Repræsentantskabsmøde/Generalforsamling, marts 2017 

Bestyrelsesmøde, februar 2017

Bestyrelsesmøde, januar 2017

Bestyrelsesmøde, december 2016

Repræsentantskabsmøde, november 2016

Bestyrelsesmøde, november 2016

Repræsentantskabsmøde, oktober 2016

Bestyrelsesmøde, september 2016

Repræsentantskabsmøde, august 2016 

Fællesmøde i Nordjyllands Storkreds, maj 2016

Repræsentantskabsmøde/Ekstraordinær generalforsamling, maj 2016 

Bestyrelsesmøde, maj 2016

Bestyrelsesmøde, april 2016

Repræsentantskabsmøde (Generalforsamling), marts 2016 

Bestyrelsesmøde, februar 2016

Bestyrelsesmøde, januar 2016 

Bestyrelsesmøde, november 2015 

Bestyrelsesmøde, september 2015

Bestyrelsesmøde, april 2015

Repræsentantskabsmøde (Generalforsamling), marts 2015

Bestyrelsesmøde, februar 2015

Bestyrelsesmøde, januar 2015

Bestyrelsesmøde, december 2014

Repræsentantskabsmøde, november 2014

Bestyrelsesmøde, november 2014

Repræsentantskabsmøde, september 2014

Bestyrelsesmøde, september 2014

Bestyrelsesmøde, august 2014

Bestyrelsesmøde, juni 2014

Bestyrelsesmøde, april 2014

 

FOLKETINGSMEDLEM: LISBETH BECH POULSEN

Valgt i Aalborg Øst-kredsen.

lisbeth2.jpg

FOLKETINGS- KANDIDATER

Alle folketingskandidater i Nordjyllands Storkreds finder du her.

intern_information.jpg

Om SF Nordjylland

SF Nordjylland er partiorganisationen for Region Nordjylland og Nordjyllands Storkreds. Se her hvem der sidder i bestyrelsen, læs vedtægter mv.

nordjylland.jpg

SF Region Nordjylland

  • Formand Jørgen Grøn

98 62 18 14

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation