VELKOMMEN TIL    SF i Region Midtjylland

ØST- OG VESTJYLLANDS STORKREDSE

Folketingskandidater i Østjyllands Storkreds

undefined

 

SF i Østjyllands Storkreds har netop afsluttet urafstemningen vedr. kandidaternes placering på stemmesedlen til det kommende folketingsvalg. Herunder kan du se vores nye stemmeseddel og læse mere om kandidaterne ved at klikke på dem. 

Kirsten.jpg

Vores nuværende folketingsmedlem Kirsten Normann Andersen blev genvalgt som spidskandidat til valget.

SFs mål ved det kommende valg er at genvinde vores position i Østjylland, således vi kan få mindst en af de andre kandidater med i folketinget efter det kommende valg.

 

Kredsformand Ivan Lauridsen udtaler: Vi har sammensat en liste med kandidater fra det meste af Østjylland. Listen består af mænd og kvinder med forskellig alder og erhvervserfaring.

 

Kirsten Normann Andersen udtaler: Nu må valget godt komme. Jeg er meget glad for at stå i spidsen for et stærkt østjysk hold. Jeg glæder mig til, at vi skal føre valgkamp sammen, så jeg kan tage en østjysk kollega med på Borgen.

 

Kirsten Normann Andersen

Aarhus

6162 3040

Kirsten.normann.andersen@ft.dk

Anna Brændemose

Aarhus

2623 8154

annabraendemose@hotmail.com

Charlotte Broman Mølbæk

Randers

4250 7425

Charlotte.Broman.Molbaek@randers.dk

Aleksander Myrhøj

Norddjurs

2382 3354

alekmy@norddjurs.dk

Charlotte Vindeløv

Skanderborg

2168 8778

charlotte.vindelov@mail.dk

Morten Siig Henriksen

Syddjurs

2993 8499

morten-siig-henriksen@jubii.dk

Niels Callesøe

Favrskov

2963 5361

niels@stemniels.dk

Theis Rubinke Sørensen

Aarhus

2843 4007

theis.rubinke@gmail.com

Jan Tidemand

Hedensted

5258 0969

jan@tidemands-naturtjeneste.dk

Paw Amdisen

Horsens

2282 3756

pawamdisen@yahoo.dk

 

Man er velkommen til, at kontakte kandidaterne eller:
Formanden for Østjyllands Storkreds Ivan Lauridsen på ila@aarhustech.dk eller på mobil: 24881574

 

Vestjyske kandidater med kurs mod Borgen

Et stærkt hold på ni kandidater har sat SF næstformand og Viborgenser Signe Munk i spidsen. Nu gælder det kampen for at genvinde SF´s mandat i Vestjylland.

Mellem d. 7. juni og 20. juni er afholdt urafstemning blandt medlemmerne om kandidaternes rækkefølge på stemmesedlen.

SF har denne gang valgt en ny opstillingsform, hvor alle kandidater står i samme rækkefølge i alle opstillingskredse fra Struer-Lemvig til Silkeborg.

.

Signe Munk DEC 2017 foto William Vest-Lillesoe-3.jpg

SF’s nyvalgte spidskandidat Signe Munk, udtaler: Jeg er stolt over medlemmernes tillid og glad for det stærke hold SF stiller med. Vi kommer til at kæmpe for en Ro-på-reform, en ambitiøs grøn klimapolitik og vi vil den stigende ulighed til livs.

Klik på kandidaterne og læs om dem

 undefined

 

Signe Munk, Viborg

 undefined

 

Karsten Filsø, Holstebro

 undefined

 

Bente Refslund, Silkeborg

 undefined

 

Hanne Jacobsen, Struer 

 undefined

 

Andreas Albertsen, Ringkøbing

 undefined

 

Anders Bøge, Skive

 undefined

 

Anders Udengaard, Ikast-Brande og Herning

 undefined

 

Emma Thorup, Jacobsen SFU

 undefined

 

Peter Nowack, Herning

 

Folketingskandidater i Midtjylland

 

Se SF Midttjylland´s imponerende hold til det kommende Folketingsvalg her  - hvis du er medlem af SF kan du også deltage i beslutningen om deres rækkefølge på stemmesedlen.

Fotograf Christoffer Regild

 

SF - Vestjylland afslutter sin urafstemning d. 20. juni
- se de vestjyske kandidater her.

SF - Østjylland afslutter sin urafstemning d. 29. juni.
- se de østjyske kandidater her.

Enighed om at gentænke nedskæringer på busser

Det er rigtig godt, at der blev opbakning til SF´s forslag om at lade det nye regionsråd få ansvaret for fremtidens kollektive trafik.

Naja Kjær Poulsen.jpg

Set fra min stol skal der ikke alene være en timeout, der skal også helt klart være andre øjne på den kollektive trafik!

Derfor vil det være godt med et udvalg bestående af regionsrådsmedlemmer og kommunalpolitikere fra hele Region Midtjylland og folk fra Midttrafik, som sammen med embedsmændene får klarlagt hvor og hvilke udfordringer, der ligger i den kollektive trafik

Der er ikke brug for at pege fingre af hinanden mellem kommuner og regionen: Der er brug for et holdbart samarbejde, der giver nye og holdbare løsninger.

Jeg ser muligheder for en bedre og mere smidig planlægning, hvor kommunerens og regionens busser supplerer hinanden. Det er ikke nok at sige til borgerne: »Så brug da bussen«. Den er nemlig ikke altid til rådighed!

Det er specielt problematisk i de små bysamfund. Der er ikke mange passagerer - så måske kunne en taxaordning supplerer.

Jeg synes også, der er en god idé i at se mod Region Nordjylland og deres samarbejde med GoMore. 13 steder kan man stå på. Det ville være rigtig fint for borgere - unge som gamle. Den holder bare ikke helt for unge med uddannelseskort. Uddannelseskortet er en supergod mulighed for unge under uddannelse. Der kan GoMore bare ikke være med i forbindelserne til uddannelsesstederne. Mange unge har ikke råd til både at betale til et ungdomskort og samtidig betale til en GoMore transport.

Jeg vil arbejde for, at Region Midtjylland ikke bare ser den kollektive trafik, som en besværlig udgift, men som en af flere muligheder for, at de små byer bliver driftige bosættelsesmuligheder - at man kan blive boende - bosætte sig - og uddanne sig, selv om man ikke bor i en stor by.

Det vil være en fattig region, hvis vi politisk ikke finder ud af at binde regionen sammen. Der skal større ambitioner på bordet.

Ligestilling kræver fortsat tålmodighed

Skal lovens minimumskrav fortsat være nok i Region Midtjylland ?
Ifølge ligestillingsloven skal kommunalbestyrelser og regionsråd hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse.

Bente_70aar.jpg

Region Midtjylland har dog ikke udarbejdet en selvstændig ligestillingspolitik. Arbejdet med ligestilling er beskrevet i Region Midtjyllands mangfoldighedspolitik, som blev godkendt af regionsrådet i juni 2017

Til regionens ligestillingsredegørelse sagde SF’s gruppeformand Bente Nielsen:

"Vi tager redegørelsen til efterretning, det er svært at gøre andet. MEN

Når man arbejder med eller interesserer sig for ligestilling, så skal man udstyre sig med en stor portion tålmodighed. Og i erkendelse af at der ikke har været politisk eller administrativ vilje eller interesse i at få en ligestillingspolitik, fik vi en Mangfoldighedspolitik. 

Den har gjort det rigtig fint, og den vil vi i SF ikke undvære, men er det nok?

Nej, og det håber jeg at det næste regionsråd vil arbejde langt mere med, end det i dag er lykkedes."

Fra indberetningsskemaet er der spørgsmål om :

Har I målsætninger eller måltal for ligestilling af kvinder og mænd på personaleområdet
– svaret er nej vi har ikke måltal.

Har I taget initiativ til at fremme ligestilling af kvinder og mænd i forbindelse med rekruttering til lederstillinger
– svaret er I ringe grad....

Inddrager i kønsaspektet i forbindelse med bevilling og/eller tildeling af kursus- og uddannelsestilbud?
– svaret er Aldrig.

"Svarene viser at vi ikke er i mål, at man må undre sig over ulysten til at sætte måltal, når vi ellers på mange andre områder, er helt pjattede med at sætte mål.

Jeg synes man skal sætte ekstra fokus på, hvordan man får fat i den talentmasse kvinder repræsenterer, at vi får gjort noget ved den måde vi rekrutterer på til vores topposter, for at sparke til udviklingen."

Et sygehus i provinsen

Oplevelser fra en udstationeret, undersøgende iagttager 

EigilN.JPG

Noget jeg særligt har lagt mærke til er:

At personalet uanset baggrund, taler rigtig godt dansk.

At rengøringen på sygehuset er meget bedre, end jeg før har oplevet. Den bliver udført af afdelingens serviceassistenter, der udover rengøring også laver andre praktiske opgaver på afdelingen.

At der er mange unge sygeplejersker blandt de mere erfarne, og der er vilje til at hjælpe hinanden, når man står overfor opgaver, der er nye og besværlige og at der bliver leveret mange smil mellem personerne indbyrdes og mellem personale og patienter.

At maden på Regionshospital Randers er helt i top. Udover at den er over 90 % økologisk, så er den velsmagende og veltillavet, og bliver indbydende serveret. Se f.eks. billede af formiddagsfrugt.

Min konklusion er, at Regionshospitalet Randers er et sygehus, man skal være glad for at blive indlagt på, og jeg sender foreløbig en stor tak til hele personalet.

Er der så ikke noget, jeg kunne ønske mig bedre?

Jo, ud over enkeltstuer med toilet og bad, så ville det være en stor forbedring:

At patienter og pårørende havde færre skiftende læger at forholde sig til.

At der var en bedre normering på afdelingerne, så folk får den behandling, de har krav på. Jeg har oplevet, at folk der skulle have været udskrevet, måtte vente til dagen efter, fordi der ikke var tid til at koordinere med kommunens hjælpesystem. Jeg har oplevet, at en, der skulle have daglig sårbehandling, blev sprunget over med en dag, fordi der ikke var ressourcer til at løse opgaven.

 

EIGIL HOLM NIELSEN, REGIONSKANDIDAT FOR SF, HAVBAKKEN 35, KNEBEL,
PT. RANDERS REGIONSHOSPITAL, HJERTEAFDELINGEN

 

 

Behov for dialog om offentlig trafik

Regeringsaftalen om Regionernes økonomi rejser behov for alternativer til nedskæringer på den kollektive trafik.
Derfor har Bente Nielsen bedt om sammenligninger mellem de fem regioner om hvordan besparelser, omlægninger eller helt nye initiativer for den kollektive trafik gennemføres.

Bente_70aar.jpg

SFs gruppeformand regionsrådsmedlem Bente Nielsen Silkeborg, foreslår at sparekravet på den kollektive trafik udsættes, så det bliver det nye regionsråd der træffer beslutningen.

Bente har tidligere protesteret og bedt om sammenligning med de andre regioner samt alternativer, fordi SF ønsker at udvikle den kollektive trafik, frem for at fortsætte med nedskæringer.

Nu følger Anders Kuhnau efter, og foreslår også udsættelse og et bedre udredningsarbejde.

SFs gruppeformand Bente Nielsen glæder sig over Anders Kuhnau's udmelding om at han også mener besparelsen på kollektiv trafik skal udsættes.

Det var netop hovedformålet at få andre partigrupper til at stoppe op at jeg meldte SFs forslag om en udsættelse så klart ud. Det er afgørende at vi går i gang med en mere langsigtet strategi for den kollektive trafik.

Vi skal prøve at inddrage ikke alene kommunerne, men især også brugerne og lokalrådene rundt om i regionen. 

God vind Bent !

undefined

Kære Bent

På vegne af SF skal der lyde en stor tak for samarbejdet mens region Midtjylland har været her, og for mig personligt også igennem mange år under amterne og i Amtsrådsforeningens bestyrelse.

Et samarbejde med dig, giver mening hvis man selv har noget at byde ind med, eller tallet 21 skal findes.

Du er en politiker man nok et stykke af vejen kan komme tæt på, men du er ikke den der fester igennem til den lyse morgen.

Din Tredje halvleg, hvor beslutninger modnes eller træffes, er imellem ide og afstemning.

Du er en politiker som sætter sig mål, men detaljen interesserer dig ikke voldsomt, derfor kan både politikere og institutioner risikerer både at møde Hansens varme og Hansens kølighed, alt afhængig af hvor man er i processen.

Ved dit 25 års jubilæum blev der lavet en lille undersøgelse om dig med konklusionen ” at du var blevet akkrediteret” altså klar og godkendt i dit politiske job.

Med din egen beslutning om ikke længere at være til rådighed som folkevalgt, og på vej ud i den tredje alder og hjem til fruen, så er min konklusion ”at du er blevet akkrediteret” til din nye tilværelse.

Derfor tak for samarbejdet ikke mindst i de syv år SF havde 1. næstformandsposten. Og god vind fremover.


Bente Nielsen

SFs gruppeformand

 

Stilhed efter stormen

På regionsrådsmødet tirsdag, det sidste helt almindelige regionsrådsmøde var der påfaldende tavshed. Bent Hansen fremlagde sagerne og SFs gruppeformand Bente Nielsen kommenterede som den eneste. Derfor var mødet stort set færdigt på under 20 min. Gad vide om det skyldes at regionsrådsvalget nu er færdigt.

Bente_70aar.jpg

Men for SF var der særligt tre sager som skulle have et ord med på vejen, også selv om der var fuld enighed. For bag enighed kan der nemlig godt gemme sig større eller mindre interesser !

 • En helhedsplan for psykiatrien i Viborg, en god ting som skal følges op, for at sikre lighed i psykiatritilbud, Vi bygger nyt i Skejby og i Gødstrup, og når jeg ser på de fysiske rammer i Viborg, så er den ingen luksus at gå efter at bygge nyt.

 • Renovering på Regionshospital Silkeborgs smerteklinik er ingen luksus, for som der står i dagsordenen:
  "Smerteklinikken på Regionshospitalet Silkeborg er ikke renoveret siden opførelsen af bygningen i 1972. En renovering er derfor tiltrængt for installationer og bygningsmæssige overflader, både af hensyn til arbejdsmiljøet og klinikkens arbejdsgang." 

  Et er de fysiske rammer, noget andet der optager SF er at regionsrådet bør satse endnu mere på Smerteklinikken. Der er tit tale om borgere som har haft stort forbrug af stærk medicin. For den enkelte borger er det godt at få hjælp til at komme ud af sit medicinforbrug og få nye værktøjer til at håndtere smerten. Da vi oprettede klinikken sendte vi folk til region Nordjylland eller region Syddanmark, og nogle fik slet ikke et tilbud.

  SF håber at vi sammen vil være ambitiøse på patienternes vegne, det vil være til gavn for den enkelte og for samfundets udgift til medicin. Så det kan meget nemt gøres til en win-win.


  - så tog Bente formandskasketten for Sundhedskoordinationsudvalget på, da det gode gamle råd skulle godkende

 • Revision af forløbsprogram for KOL patienter. 
  " Ændringer i forløbsprogrammet – mere fokus på samarbejde og borgerens forløb. 
  Forløbsprogrammet for KOL beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle, koordinerede og evidensbaserede indsats for borgere med KOL samt opgavefordeling, samarbejde og koordinering mellem involverede aktører. I forhold til den hidtidige udgave lægges der i det reviderede forløbsprogram mere vægt på det tværsektorielle samarbejde, og de konkrete overvejelser aktørerne skal gøre sig, når borgere krydser sektorgrænser.

  Flytningen af dele af rehabiliteringsopgaven fra hospitalerne til kommunerne skal gøre det lettere for borgerne i målgruppen at tage imod et tilbud om rehabilitering, fordi det flyttes tættere på den enkelte. Nærhed og dermed større tilgængelighed er en vigtig forudsætning for, at flere borgere kan deltage i og få gavn af rehabiliteringstilbuddene. Samtidig vil det også være forventningen, at flere gennemfører forløbene med bedre mestringsevne og indsigt i egen sygdom til følge."

Der skal følges op , da der fortsat er nogen usikkerhed om økonomien ved opgaveflytningen. Men  fra SFs side skal der også følges op på, hvordan det påvirker og gavner patienterne.

SF igen med i budgetforlig

SF tager ansvar for budget 2018, fordi det styrker patienters og personalets muligheder, og fortsat bygger på en stærk offentlig sektor.

Forligsforhandlingerne den 4. Sept. var sidste led i en økonomiaftale der har skullet lægges under alt for stramme økonomiske forudsætninger.

BenteSusanne17.jpg

SF prioriterede til forhandlingerne især:

 • Bedre psykiatri i hele regionen
 • Styrkelse af smertebehandling på Regionshospital Silkeborg, der både rummer forebyggelse og behandling
 • Økonomi til 4 nye hospice-pladser
 • fortsat fokus på kravet om en stærkere og mere skånsom oprydning ved Høfde 42.

Vi glæder os over det særlige økonomiske løft som Aarhus universitetshospital får.
Det giver et bedre grundlag for personalet og arbejdsmiljøet.

Vi kan se et budgetforlig hvor mange SF prioriteringer er med. Det giver det nye regionsråd grundlag for et godt fremadrettet samarbejde med personale og brugerorganisationer.
Og vi glæder os over 2 mill.kr. ekstra til forskning, som kan søges til nye initiativer.

MEN de økonomiske rammer, et hårdt presset anlægsbudget og 2%  produktivitetskravet sammen med et stort pres på flere nye behandlinger, er stadig en stor udfordring.
SF vil i det nye regionsråd fortsat gå benhårdt  efter forbedringer som gavner både patienter og personale.

Regeringens fornemmelser for velfærd ?

Budget 2018 har sit afsæt i økonomiaftalen mellem Regeringen og Danske Regioner. Den økonomiaftale stemte SF imod i DR´s bestyrelse, fordi den fortsætter omprioriteringsbidraget med fortsat mindre økonomi. VLAK Regeringen veksler velfærd til skjulte topskattelettelser, rabat på luksusbiler mv.

BenteN.jpg

Budget 2018 bygger på de politiske prioriteringer vi i denne valgperiode har lagt. Det har ikke altid været nemme beslutninger, men i SF ønsker vi indflydelse på hverdagens prioriteringer, så vi får en region der hænger bedre sammen.

Der er et spring mellem hverdagens muligheder og de mange forventninger regeringen stiller borgerne i udsigt.

Budget 2018 har et meget lille beløb  til de politiske forhandlinger. Vi håber at der kan blive mulighed for at finde lidt flere penge.

I SF har vi ønsker om et budget der tager fat på
- forbedringer i psykiatrien
- en bedre inddragelse af forskellige faggruppers kompetencer, så de arbejder med det de er bedst til
- at vi skaber større lighed imellem hospitalerne, 
- at vi stadig kan udvikle den offentlige sektor og
- at kommende anlægsmidler ikke bruges til at reducere antallet af hospitaler

Set med SF’s briller så vi gerne forbedringer ud over psykiatrien 

til hurtigere tildeling af høreapparater
til styrkelse af regionstilbud på Smerteklinikken, her er der tale om både forebyggelse og besparelsesmuligheder på medicinudgifterne
En oplysningskampagne i samarbejde med kommunerne omkring hjælp til voldtægtsofre, regionen har tilbud, men det er desværre svært ar være voldtægtsoffer
Flere  112 hjælpere, vi har taget gode initiativer, men vi skal blive ved med at holde og udvikle indsatsen
+ Ekstra penge til oprettelse af 4 ekstra Hospicepladser som lige er bevilliget fra Satspuljen.

Og på anlægsområdet ønsker vi opprioritering af anlægskroner til færre 4 sengs stuer i Randers, og bedre fysiske forhold i Silkeborg til Diagnostisk Center, så bl.a. hurtig udredning og sammenhængende patientforløb kan sikres. Silkeborgs særlige udviklingsopgaver som der politisk har været opbakning til siden Akutforliget, skal fremtidssikres.
I det oplæg der ligger på anlægsområdet skal der være mulighed for større politisk prioritering, og mindre puljer til direktørerne.

Vores forslag rummer konkrete forbedringer, bedre anvendelse af personaleressourcer, og nye initiativer der sætter fokus på den lange bane.
Region Midtjylland har før gået forrest, det skal vi blive ved med, også på de sundhedsopgaver der er udenfor kræftpakker mv.

Det er den vision vi går til de kommende budgetforhandlinger med.

Far vel Kristen

En politisk fighter er ikke mere

Kristen.jpg

Alle der på forskellig vis har kendt Kristen og Annemarie har ikke været i tvivl om
at det var en familie med noget på hjertet, og stadig med igang med politik.

Derfor har beskeden om at Kristen døde i en bilulykke gjort dybt indtryk.
Kristen har tjent SF i rigtig mange år, og jeg har for det meste været med.

Især i SFs hovedbestyrelse og igennem SFs regionsbestyrelse, lærte jeg Kristen at kende. I begyndelsen forstod jeg ikke altid hans dialekt, det hjalp hen ad vejen.

Landbrugspolitik og det nordiske samarbejde har haft hans store passion. Man kunne altid få en diskussion med ham, og den var ikke altid stille, men åbenhjertig. På regionalt plan har Kristen fulgt Regionsrådspolitik via Anne Marie Touborg's medlemskab af regionsrådet. Siden tog Kristen sin tørn i SFs regionsbestyrelse, hvor han var med til at værne om medlemsdemokratiet, og nogle af de store miljøsager havde hans interesse, eks. Høfde 42.

Man var ikke i tvivl om at hans hjerte bankede for den egn han var rundet af. Derfor er det også et lokalsamfund der nu har mistet en aktiv politisk person. Kristen var til det sidste aktiv i SFs regionsbestyrelse samtidig med at han var klar til en tørn i Lemvig byråd her til november.

Det sidste nåede han ikke, da livet fik en bragt afslutning. SF har mistet et stærkt aktivt medlem, det gør ondt. Men det er intet at regne i forhold til den smerte familien nu er kastet ud i, samtidig med at Annemarie også er kommet alvorligt til skade. De varmeste tanker til familien. Æret være Kristens minde

Bente Nielsen SFs gruppeformand Regionsrådet Midtjylland.

 

SF har tillid til regionerne

De seneste måneder har SF i folketinget flere gange været tæt på at samle et politisk flertal for at fjerne det urimelige produktivitetskrav på landets sygehuse. Den nye økonomiaftale blev desværre ikke det endelige farvel til produktivitetskravet. 

 

sygeplejerske.JPG

 

I SF arbejder vi videre for at komme af med produktivitetskravet. Derfor foreslår vi, at det bliver helt afskaffet fra 2019. Derfor stiller vi krav om at der skal laves en såkaldt påtegning til aktstykket, når finansudvalget skal stemme om regionernes økonomiaftale.

 

Tiden er løbet fra produktivitetskravet. Vi kan ikke blive ved med at stille hovedløse krav om at sætte tempoet op, uden at det både går ud over de ansatte og patienterne på sygehusene.

 

Ver ærgerlige over den manglende tillid til regionerne og deres mange politikere og ansatte. Det virker hult når regeringen på den ene side hylder det lokale demokrati, men i praksis ikke er klar til at handle. 

 

Gigantiske omstruktureringer, fælles nationale mål for kvalitet og flere store handleplaner har været dagens orden i det regionale sygehusvæsen siden strukturreformen i 2007. Trods vanskelige vilkår har regionerne løst opgaven.

 

Regionerne peger samlet set på, at tiden er rendt fra produktivitetskravet på 2 % pr. år, fordi det står i vejen for en effektiv tilrettelæggelse af behandlingen. Og regionerne har selv et rigtig godt bud på en alternativ styring. 

Desværre har regeringen placeret spørgsmålet om nye styringsformer i en regulær syltekrukke. Styresystemet skal undersøges for fordele og ulemper, selv om det er åbenlyst, hvad problemet er. 

 

Men regionernes egen plan giver mening i mere end en forstand. Det er svært at forestille sig en dagligvarebutik, som kun vil sælge én liter mælk på tilbud pr. gang. På samme måde fungerer produktivitetskravet i regionerne. Regionerne får kun betaling for én behandling om dagen i forhold til den samme patient, og det betyder, at patienten skal møde på sygehuset på flere forskellige dage, hvis der er behov for flere forskellige undersøgelser – hvis regionerne skal modtage betaling for alle undersøgelser. 

 

Flere regioner har allerede – på trods af dette dilemma – etableret diagnostiske centre på en række af deres sygehuse, hvor patienter kan få foretaget de fleste undersøgelser på en dag, men det er og bliver urimeligt, at det skal koste på budgettet. Det fremme ikke en effektiv patientvenlig tilrettelæggelse.

 

Nu er det tid til at give regionerne mulighed for den mest hensigtsmæssige tilrettelæggelse af arbejdet – til gavn for borgerne, kvaliteten og effektiviteten. Vi har svært ved at se, hvad der er at betænke sig på.

Der kunne have været en anden løsning

Bente Nielsen siger klart fra:
Jeg er stærkt bekymret for konsekvenserne af den ny økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner

Hverken læger, sygeplejersker eller andet personale kan blive ved med at løbe hurtigere. Produktivitetskravet på to procent er fastholdt. Det burde være fjernet! Derfor stemte SF imod aftalen i Danske Regioners bestyrelse.

 

BenteN.jpg

Der kunne have været en anden løsning, - inden aftalen havde DF store annoncer og krav om afskaffelse af to-procentskravet.

Dette krav er med aftalen forsvundet som dug for solen. 
Jeg vil derfor foreslå DF, at vi kæmper videre på en suspension af to-procentskravet i 2018, en timeout, inden et nyt system kan komme på plads.

Lokalt betyder aftalen endnu mere pres på hverdagen, for både patienter, personale og pårørende, når Region Midtjylland i forvejen har et meget effektivt sundhedsvæsen.

Beklagelig hilsen Bente Nielsen
Formand Sundhedskoordinationsudvalget
Formand CDEU Bruxelleskontoret
Regionsrådsmedlem
Gruppeformand for SF Region Midtjylland

 

Lighed også ved akutte sundhedsproblemer

Skal lægehjælp kræve en lang tur i bil eller taxa om natten for nogen ?

Det er hvad Christian Møller Nielsen – kandidat for Venstre til regionsrådet foreslår. Han vil bytte vagtlægeordningen ud med, at man som borger skal henvises til et akuthospital, hvilket vil betyde at rigtig mange ikke akutsyge i Region Midtjylland kan komme til at tilbringe natten på landevejen frem for at få hjælp hos en nærliggende vagtlæge.

Naja Kjær Poulsen.jpg

Læserbrev bragt i Midtjyllandsavis d. 27. maj 2017, af Naja Kjær Poulsen

Skal eksempelvis borgere i Silkeborg så køre til Herning eller Viborg frem for at tage på Regionshospital Silkeborgs vagtlægeordning....?

De læger, sygeplejersker og andet personale, som er ansat i akutmodtagelserne de forskellige steder i regionen, arbejder professionelt og gør et fantastisk arbejde. De er specialiserede – og det er jeg ganske tryg ved, hvis jeg skulle komme i en situation, hvor jeg har brug for faglighed.

Det betyder ikke, at de har den brede sundhedsfaglige kendskab, som man eksempelvis kan møde hos en vagtlæge – privatpraktiserende læge, som er vant til at tage sig af stort som småt – alt sammen vigtigt for patienterne. Den praktiserende læge ved, hvornår tiden er til, at patienten skal henvises til speciallægerne.

Tænk, hvad ville det koste i kr. og øre, hvis speciallæger skulle til at tage sig af almene lægeopgaver?
- og selvfølgelig, skulle der blive travlt på akutmodtagelsen – så kommer et smertefyldt brækket ben på venteliste.

 

 

SF aktiviteter 1. maj i Midtjylland

Kamp- og festdagen havde fantastisk vejr i år og SF´ere var igen i år talrige ved de mange arrangementer - Pia bl.a. i Aarhus - andre gode SF´ere benyttede muligheden til at stille skarpt på vores udfordringer andre steder.
Læs hvad 2 af vores to stærke kvinder sagde:

Kirsten Normann Andersen.JPG

Kirsten Normann Andersen i Horsens:

Hvor er jeg glad for at være her i dag. Jeg elsker 1. maj. Det er en festdag, hvor vi fejrer fagbevægelsens mange sejre. Men det er også en dag, hvor vi minder hinanden om, at der stadig er mange kampe, der skal kæmpes.

 

Uligheden stiger. Desværre er der et flertal i folketinget, som konsekvent lukker øjnene for det. Og det er en katastrofe. Ulighed gavner nemlig ingen. Giv den fattige mere i lønningsposen, og han køber rugbrød. Giv de rigeste mere i lønningsposen og de køber ingenting. Tvært imod gemmer de rigeste flere og flere penge i skattely. Man må jo bare konstatere, at SAXO bank ikke har støttet Liberal Alliance forgæves.

 

Så meget desto mere er arbejdernes internationale kampdag en vigtig mærkedag. Og der er mere end nogensinde brug for, at fagbevægelsen og politiske partier, som reelt solidariserer sig med fagbevægelsen rykker sammen. Det var også mit mål, da jeg rykkede teltpælene op i FOA Århus – og rykkede til Christiansborg i august sidste år. Der er ganske enkelt brug for arbejderstemmer på borgen.

Sammen skal vi kæmpe for lighed – også i forhold til lønudvikling. Når en dagplejer fik 1.700 kroner mere i løn – fik direktøren 8.000 kr. mere i løn. Det giver simpelt hen ikke mening.

Sammen skal vi kæmpe for en anstændig forsørgelse til de, der for en stund eller for altid ikke kan varetage et job. Kontanthjælpsmodtageren kommer ikke tættere på job, blot fordi vi sulter ham.

Og sammen skal vi kæmpe for, at syge ikke tvinges til formålsløs aktivering. Aktivering af sygemeldte skal give mening.

Sammen skal vi bekæmpe utryghed og Working poor.


Ikke desto mindre skal der også være plads til at takke, når vi imødekommes, når vi mindst venter det. Tak til Liberal Alliances Ole Birk Olesen, som endeligt sagde fra overfor unfair konkurrence, systematisk snyd med skat og undergravning af danske løn- og arbejdsforhold, da han en gang for alle gav dødsstødet til kørselstjenesten Uber.

Sammen skal vi kæmpe for en anstændig pensionsalder – som matcher fagområder som er fysisk belastende. Og 37 timer om ugen vel egentligt også nok.


Til gengæld skal nogen forklare Liberal Alliance og de konservative, at ferie er livsvigtig for familierne og for vores helbred.


Den rolle påtager vi os gerne i SF – sammen med den danske fagbevægelse. Altså de rigtige fagforeninger. Og her er det vel på sin plads at nævne, at nogen må påtage sig ansvaret for – en gang for alle at få slået fast – hvad en rigtig fagforening er.

SF foreslår derfor også, at man i fremtiden kun skal kunne trække kontingent fra i skat – hvis man er medlem af en rigtig fagforening – en af dem der reelt bidrager til samfundet.


Er stress i virkeligheden også et symptom på stigende ulighed? Det er i det mindste et faktum, at flere og flere bliver syge af stress – blandt andet på grund af et urimeligt højt arbejdspres i jagten på at få mere og mere for pengene.

Stress er i det hele taget blevet nutidens mest alvorlige folkesygdom. Det kommer vi til at tage ganske alvorligt.

Der er brug for en massiv forebyggelsesindsats på en række områder. I SF drømmer vi om en ”ro på” reform. Vi drømmer om, at vores børn får tid til at være børn, i et godt miljø med den vigtige voksenkontakt.

Vi drømmer om, at vores unge får tid til at være unge – og ikke mindst, at de får tid til at tænke sig om. ”Ro på” – er virkelig godt givet ud, hvis vi skal forebygge, at alt for mange unge ender på jobcentrene – før de overhovedet kom i gang med voksenlivet.

Et stigende krav om mere effektivitet og fleksibilitet, kombineret med, at det er blevet lettere for arbejdsgivere at slippe af med uønskede medarbejdere – flere løse ansættelser – flere deltidsstillinger – social dumping – trusler om at flytte arbejdspladser til udlandet – krav om løntilbageholdenhed - og i visse tilfælde også mere del- og hersk ledelse er tilsammen med til at presse de danske lønmodtagere i en grad, hvor antallet af stresssygemeldte er eksploderet.


Vi bør spørge os selv, om ledelsesretten er blevet for ultimativ og magtbalancen er tippet med urimelige fordele til arbejdsgiverne, som alt for let kan slippe af med medarbejdere, som søger at påvirke arbejdspladsens sociale kapital.

SF foreslår, at Innovationsministerens ledelseskommission skal udfordre ledelsesretten med henblik på at sikre en retfærdig og tryg hverdag på de danske arbejdspladser.


Management by fear er en alvorlig trussel mod folkesundheden og det er ikke kun dyrt for virksomhederne.


Det er også en økonomisk belastning for samfundet. Men det er først og fremmest en enorm belastning for den medarbejder, som rammes af stress.

SF foreslår desuden en række incitamenter, som skal gøre det attraktivt for arbejdsgiverne at arbejde målrettet med forebyggelse af stressrelaterede sygemeldinger.

Kommunerne skal gives bedre mulighed for at søge regres i forhold til omkostninger til sygedagpenge i situationer, hvor stress er arbejdsrelateret.

Stress bør desuden optages på listen over erhvervsbetingede lidelser, som kan anerkendes, og fastsættelse af erstatning bør afspejle de menneskelige og samfundsøkonomiske omkostninger, som stress er årsag til.


Lyder det som en plan?


Der er i den grad brug for en ny politisk dagsorden, som anerkender, at velfærd handler om ligeværdighed og lige muligheder for alle. Overladt til markedskræfterne er vi nemlig overladt til vores egen frygt for, hvad morgendagen måtte bringe.


Konkurrencestaten står i skærende kontrast til velfærdsstaten. Velfærdsstaten er et socialistisk projekt, som netop har til formål at sikre lige muligheder for mennesker – uanset vores økonomiske formåen.


Velfærdsstaten sikrer, at buschaufføren og social- og sundhedshjælperen har lige så gode muligheder for et godt liv, som kommunaldirektøren – uagtet, at der er stor forskel på levestandarden.

Velfærdsstaten anerkender, at samfundet ville gå i stå, hvis det ikke var for chaufføren, social- og sundhedshjælperen, specialarbejderen, pædagogen, mureren, sygeplejersken og alle de andre forholdsvist lavtlønnede borgere i samfundet.

Og velfærdsstaten kompenserer for de lavtlønnedes manglende økonomiske formåen. Derfor er velfærdsstaten heller ikke kun et anliggende for de offentlige ansatte. Den er et anliggende for os alle sammen.

Enorme kommunale besparelser gennem de sidste mange år er derfor også et anliggende for os alle sammen – fordi besparelserne øger uligheden.


De pengestærke forældre formår at kæmpe for deres børns rettigheder – men får de ikke, hvad de forventer, så hyrer de deres egen dagplejer eller sender børnene i privat skole.


De pengestærke ældre – eller de ældre, som har pengestærke pårørende formår at kæmpe for retten til god pleje og omsorg – og får de ikke det, som de efterspørger, så køber de selv mere hjælp. Et godt samfund skal altså kendes på, hvordan vi behandler de svageste i samfundet. Og selv om vi har fået en sød og kærlig ældreminister, så kysser hun altså med den forkerte.


Regeringen sætter massivt ind med flere forringelser af uddannelsessystemet – som netop vil ramme de unge, som ikke har pengestærke forældre til at hjælpe sig den lige vej gennem folkeskolen og gymnasiet.

Almindelige borgere bliver kastet rundt i sundhedssystemet – mens de pengestærke køber sig til en diagnose og behandling på private hospitaler

Mindre prestigefyldte områder som psykiatri og handicapområdet får minimal opmærksomhed, skønt samfundet åbenlyset ikke har afsat ressourcer nok til at give psykiske syge og handicappede den rigtige hjælp.

For slet ikke at tale om en arbejdsmarkedspolitik, som oftere bruger pisken end gulerødderne. Alt imens er det altså til at overse de politiske aktiviteter, som skal stoppe et gigantisk tyveri af skattekroner.

 

Det kan vi gøre meget bedre – og vi ved vi kan – når bare vi står sammen.

Jamen bliver det ikke rasende dyrt?

Nej – det er dyrt at lade være – både menneskeligt og samfundsøkonomisk.

Til efteråret skal vi til stemmeurnerne, når vi skal vælge de lokale repræsentanter til kommunalbestyrelserne og til regionsrådene.

I anledningen af 1. maj – ønsker jeg mig et stærkt samarbejde med fagbevægelsen, med det mål, at sikre et solidt velfærdsflertal i kommuner og regioner.

Det kan vi – når bare vi står sammen.

God 1. maj ;-)

 

Naja Kjær Poulsen

Jeg stiller op til regionsrådsvalget i november, fordi regionspolitik er vigtig for borgerne i Silkeborg, og i hele regionen.

Naja Kjær Poulsen.jpg

Min politiske erfaringer som formand for SF Silkeborg, formand og menigt medlem af Lokalrådet i Kjellerup, og min erfaring fra Silkeborg Byråd, vil jeg gerne bruge i Regionsrådet.
Derfor er jeg glad for, at SF Silkeborg bakker mig op.

Regionshospital Silkeborg med Diagnostisk Center, Center for planlagt kirurgi og Smerteklinikken har vist sit værd. Det har det bl.a. fordi, der er et personale som har grebet bolden, når nye vilkår har banket på. Hospitalet skal sikres en plads i fremtidens sundhedsvæsen. Og samarbejdet mellem hospitalet og Silkeborg Kommune er skabt på bagrund af et godt tværfagligt samarbejde. Et arbejde jeg gerne vil ind og støtte op omkring i Regionsrådet, ligesom jeg gerne vil i kontakt og dialog med de regionale medarbejdere.

Psykiatriens Hus er endnu et godt eksempel på kommunalt/regionalt samarbejde. Også her er der sat nye rammer for psykiatriens brugere.Bente Nielsens politiske indsats i Regionsrådet efterlader store fodaftryk til gavn for borgerne. Det vil jeg gerne være med til at bygge videre på, på min måde.

De venligste hilsner fra Naja Kjær Poulsen

 

Hvordan indretter vi godt arbejdsliv?

Hvordan er muligheden for at indrette sit arbejde fleksibelt, når man er regionalt ansat ?

De fleste kan sikkert genkende følelsen af, at døgnet bare ikke har timer nok.
I særdeleshed børnefamilier har ofte svært ved at balancere arbejds- og privatlivet.

I SF ønsker vi at støtte op om attraktive arbejdspladser !

Bente_70aar.jpg

Nu går region Midtjylland i gang med at beskrive de nuværende regler og ser på hvordan de administreres. Så skal der senere tages politisk stilling til om regionen ligesom flere andre offentlige arbejdspladser er i gang med.

SF’s gruppeformand regionsrådsmedlem Bente Nielsen Silkeborg foreslog:

-      at Region Midtjylland igangsætter et udredningsarbejde om fleksible arbejdstider, der både giver arbejdspladsen og den enkelte medarbejder nye værktøjer.

En moderne arbejdsplads er også at give mulighed for at arbejds- fritids- og familieliv kan hænge bedre sammen.

Derfor vil SF gerne have inddraget HMU og RMU, så alle forskellige vinkler udredes og på den måde danner grundlag for en forsøgsordning.

Når SF gerne have regionens samarbejdsudvalg inddraget, så er det mindst af to årsager:

 • For det første ønsker vi ikke en model trukket ned over hovedet, vi vil gerne have kortlagt plus og minus ved en fleksibel arbejdstid.
 • For det andet skal der med garanti udvikles mere end en model.

Regionen er nemlig en meget stor og forskelligartet arbejdsplads. Mange er på job fra 8 til 16, men endnu flere regionale arbejdspladser har åbent 24-7, 365 dage om året, for at kunne betjene borgerne.

For SF handler det om i større grad at kunne tage hensyn til de forskellige livsfaser, at fremme det bedste arbejdsmiljø og om at være en fremtidig attraktiv arbejdsplads.

Det grundlag sikres ikke alene ved en politisk beslutning, men ved at inddrage medarbejderne.

Deltid må ikke være et plaster

Nu tager Region Midtjylland endnu mere fat i psykiatrien !

Psykiatrien skal nu endelig være hovedtema for regionsrådet på temamødet i april måned - og psykiatriudvalget skal arbejde videre med et konkret forslag. Godt der er andre end SF, som nu kan se hvor kritisk vi er endt.

Bente_70aar.jpg

Til alt held er det ikke alene SF der bekymrer sig om forholdene på Risskov, MEN vi har løbende presset på og vores henvendelse fra 9.3.2017 blev behandlet på forretningsudvalgsmødet 21.3.2017.

Beslutningen blev: psykiatrien skal være hovedtema for regionsrådet på temamødet i april måned - at psykiatriudvalget skal arbejde videre med et konkret forslag.

Og nu udtaler formand for Psykiatriudvalget Henrik Gottlieb Hansen, at der der skal ses på normeringen. Dét er helt i tråd med SF´s forslag.

Det er vi i SF ligesom personalet på Risskov rigtig glade for. Endelig blev der lyttet !

Dyb bekymring over udvikling i Risskov

Et forkert billedet af, at en psykisk syg også er farlig, er direkte skadeligt for både patienter og personale !

BenteN.jpg

Jeg er dybt bekymret over den udvikling, vi lige nu ser på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Det er direkte skadeligt for både patienter og personale. Og det efterlader nemt et billede af, at er man psykisk syg, så er man også farlig.

Den opfattelse er der al mulig grund til at arbejde for ikke breder sig. Det skal høre fortiden til. Men lige nu er der overfald og trusler som en del afvirkeligheden, og som vi ikke kan skubbe væk.

Vi har fået advarselsbreve fra medarbejdere, og der er taget initiativer. Jeg må blot konstatere, at det ikke har løst problemerne. 

Vi har omstillet og udviklet psykiatrien, også med SF's accept, fra indlagt til mere ambulant behandling, og ligeledes med et tættere samarbejde med kommunerne. Det er der stadig brug for. MEN der er måske også brug for at se på antal senge, normeringsforholdende og arbejdsmetoder. Og få det politisk prioriteret i aftalen med Regeringen og Danske Regioner. Lokalt vil SF have psykiatrien med til de kommende budgetforhandlinger. Det løser blot ikke situationen her og nu. 

Allerede i januar 2017 rejste jeg spørgsmålet om vanskelighederne på Risskov. Og 7. marts 2017 skrev jeg igen til regionsrådsformand Bent Hansen. 

Der er intet andet sygdomsforløb, der får lov til at udvikle sig så negativt. Vi har brug for et samarbejde med personale og brugerorganisationer i et omfang, vi hidtil ikke har haft, hvis vi skal finde holdbare løsninger. 

Det skylder vi patienter, pårørende og personalet !

TILLYKKE MED DET NYE HOSPITAL I SKEJBY

SF i det tidligere Århus Amtsråd startede som modstander af SKEJBY, men vi fik sat krav om hospitalstilbud og hurtig præhospital hjælp uden for Aarhus. Når SF er optaget af både den almene og specialisserede behandling og forskning, er det for at sikre at vi i den vestlige del af Danmark også i fremtiden får mulighed for udvikling. Ikke alle specialer skal automatisk tildeles Hovedstaden.

Flag.JPG

SF'S GRUPPEFORMAND i Region Midtjylland Bente Nielsen siger Tillykke til nuværende og fremtidige patienter og medarbejdere når det nye hospital DNU i Skejby for alvor tages i brug.

Foto: Projektafdelingen for DNU
Foto: Projektafdelingen for DNU 28. juni 2016

Med dannelsen af Region Midtjylland stod det klart at der stadig skal politisk vilje til for at have et fremtidssikret hospitalstilbud i og uden for Aarhus.

Med dannelsen af Region Midtjylland fik Skejby et helt andet patientunderlag. Og et stadig tættere samarbejde med Aarhusuniversitet, har styrket forskning, og muligheder for et samarbejde med regionens hospitaler.

Aarhus universitetshospital er blevet en vigtig sundhedspolitisk aktør nationalt og internationalt. Gamle utidssvarende sygehuse i Aarhus erstattes af et moderne hospital.

Når SF er optaget af både den almene og specialiserede behandling og forskning, er det for at sikre at vi i den vestlige del af Danmark også i fremtiden får mulighed for udvikling. Ikke alle specialer skal automatisk tildeles Hovedstaden.

Med det nye DNU Skejby er grundlaget skabt. Det er SF glad for at have medvirket til.

Så et stort tillykke  til borgerne i Aarhus og til de mange patienter der kommer fra resten af region Midtjylland og Danmark.

Regioner kan mindske microplast

Regionen kan bruge sin forbrugerkraft for at få alternative produkter så vi medvirker til at mindske forurening af microplast. SF følger naturligvis op på arbejdet, som gennem hele regionens levetid har medvirket til at regionens grønne profil blev styrket.

Bente_70aar.jpg

SF foreslår konkret: At regionens indkøbspolitik i tillæg fremover vil have fokus på mindskning af udledningen af mikroplast bl.a. gennem

 • at der fremover ikke vil blive indkøbt produkter hvor der er tilsat mikroplast, som kan frigives til miljøet (fx cremer, rengøringsmidler og lignende og f.eks. gennem at stille krav til at produkterne er svanemærket)
 • at der fremover ikke vil blive indkøbt produkter, som gennem slid medfører afgivelse af mikroplast til miljøet, i de tilfælde hvor der er andre muligheder, som f.eks. ved at der fremover ikke indkøbes karklude indeholdende plastmateriale
 • At indkøbsafdelingen i øvrigt arbejder videre med krav til udbud, der mindsker udledningen af mikroplast.

Generelt bør regionen via anskaffelser til kollektiv trafik, ved anlæg og byggerier være opmærksom på eventuelle problemer med udledningen af mikroplast, undersøger og præsenterer alternativerne  og at det indgår som en parameter når der indhentes tilbud.

Er der andre som foreslår flere områder inddraget, så hilser jeg det velkommen. Det vigtigste er at Regionen aktivt medvirker til brugbare løsningsforslag, slutter Bente Nielsen.

Et lille tiltrængt lys for psykiatrien i Risskov

Det lille lys er ombytning af rigtig mange penge fra vikarudgifter til egentlige stillinger. Jeg håber det smitter så andre afdelinger også kan finde forbedringer den vej. For der er brug for bedre forhold for både personale og patienter.

Bente_70aar.jpg

I december 2016 skrev jeg for SF til regionsrådsformand Bent Hansen i håb om at regionsrådet kunne finde nye veje til en forstærket indsats.

Desværre var der ikke umiddelbar tilslutning til SF’s alternative vej om at skaffe hurtige penge og en anden inddragelse af personalet, så hele regionsrådet fik den direkte dialog.

Ikke desto mindre ser jeg et lille lys med de efterfølgende initiativer.

Næste skridt må være at Danske Regioner langt mere aktivt kæmper for flere nye penge til psykiatrien.

Bente Nielsen
SFs gruppeformand
Regionsrådet Midtjylland

Risskov ér ganske særligt, Bent Hansen

Et nødråb fra tillidsfolkene på Risskov besvares af Bent Hansen, - han tager det landsdækkende alvorligt, men ikke at der er særlig udfordring i Risskov.
Niels Callesøe, tidligere formand for Psykiatriudvalget i Region Midtjylland: "Der er utvivlsomt et landsdækkende pres på psykiatrien, som Bent skriver. Jeg er heller ikke et sekund i tvivl om at han gør hvad han kan inden for sine rammer. Men der er alligevel to vigtige pointer her, hvor Bent måske overser den første !"

Niels Callesøe.JPG

Risskov er et ganske særligt sted og står med ganske særlige udfordringer. De øvrige afdelinger er også pressede, helt sikkert, men Risskov er altid der, hvor sorteper ender, når alle andre giver op.

Risskov er et sted, hvor forskerne er helt fremme, hvor de allersværeste patienter sendes hen, og hvortil de øvrige afdelinger vender sig i desperation, når alle andre muligheder er udtømt.

"Hvad gør vi med den her patient? Det er helt grotesk. Vi kan ikke styre ham. Det er farligt for alle andre, patienter og ansatte....
"Ring til Risskov. Der er ikke andet for."

Sådan lyder det ind imellem, og det skal ikke lyde som en kritik af de øvrige. Bare en konstatering af, at et eller andet sted skal jo være bagstopper. Det er dem. De er den ventil, der forhindrer de andre afdelinger i at knække under deres, for lave, normeringer.
Derudover, er Risskov særligt stillet, både positivt og negativt, af de smukke, gamle rammer om deres virke. Det er skønt, men også meget svært, at arbejde med at sikre en fredet bygning. Det koster, både på vedligeholdelsen og på den menneskelige konto.

Bent Hansen henviser til tiltag, der allerede er sat i værk. Det skal han gøre, som den dygtige administrator han er. Men det er ikke nok. Risskov er ganske særligt, og har brug for et ganske særligt løft. Psykiatrien i regionen, og i hele Danmark, kan slet ikke klare sig uden.
Den anden, lige så vigtige pointer er, at Bent Hansen har ret i forhold til landsplan. Han, og de øvrige regionsformænd, har ganske enkelt ikke ressourcer til at drive en psykiatri vi kan være bekendt, sådan som SINDs Knud Kristensen også skriver i Stiften.
Det kan, og skal, vi gøre noget ved, på landsplan.
SF har kaldt ministeren i samråd om den konkrete sag, men vi må heller ikke glemme psykiatrien i tiden mellem de dårlige sager. Vi skal løfte psykiatrien i hele Danmark, hele året.

 

Niels Callesøe er tidligere formand for Psykiatriudvalget i Region Midtjylland og nu Folketingskandidat for SF.

Museum Ovartaci skal ikke i papkasser

SF glæder sig - NU ENDELIG - er der ved at tegne sig et grundlag for Museum Ovartaci !
Der er rigtig meget brug for den kunst og den historie det også rummer om psykiatriske patienters vej igennem tiden.

Bente_70aar.jpg

Museet byder på rigtig meget ! - kreative muligheder som en del af fritiden og behandlingen, og job til personer på kanten af arbejdsmarkedet.
De to sidste ting er der også brug for at kunne tilbyde, den dag psykiatrien er flyttet fra Risskov.

SF har aldrig været i tvivl om at museet med al sin mangfoldighed også handlede om psykiatrien.
Og så er det farligt at blive historieløse, og det ville vi alle blive, hvis Museet skulle pakkes ned i papkasser.
Derfor er det godt at regionen med sit ja i dag, gør passive papkasse-penge til en aktiv del af fremtiden.

Vi valgte lyset frem for mørket.

 

Region Midtjylland afskaffer DRG

Og hvad betyder det så på almindeligt dansk? Det betyder, at sundhedspersonalet ikke længere skal lade sig styre af, hvad en diagnose eller en aktivitet koster, men derimod kan lade det faglige skøn være det, der afgør om patienterne skal have den ene eller den anden behandling eller pleje.

SusanneBN.jpg

I dag var en festdag i regionsrådsalen i Viborg. Hvorfor? Fordi vi blev præsenteret for den 3. delevaluering for projektet om Ny styring i et patientperspektiv; denne rapport viser i al sin tydelighed, at tiden er kommet for at tilbageføre DRG (diagnose styring) for hospitalsdriften i regionen. Det er ikke dyrere og det giver mere sundhed for pengene at styre biksen på en anden måde.

Det betyder, at man ikke længere skal dokumentere med afkrydsning i et kvalitetsskema, om patienter er i fare for at få tryksår eller bliver underernæret eller om en knæoperation giver flere penge i kassen end opfølgning på et medicinsk behandlingsforløb. I stedet kan personalet med deres faglige dømmekraft vurdere, om man ganske simpelt bare opfordrer den enkelte til at spise god og nærende kost eller skal have særlig opmærksomhed i forhold til hudpleje.

Det lyder for godt til at være sandt, men ikke desto mindre er det det, projektet viser. Med DRG systemet blev patienterne presset ned i en færdig model, og personalet kunne ud fra den model afkrydse systematisk; med den nye metode som projektet har fokuseret på, er det med udgangspunkt i den enkelte patient, der tages stilling. På patientens præmisser kaldes det i regionens sundhedsplan.

Som et ekstra plus i den nye praksis forsvinder de 2 % effektivitetskrav, som indtil nu har været et tyngende åg for afdelingerne. Og hvis nogen så af den grund skulle være bekymret for at effektiviteten falder, er det en ubegrundet frygt. Hvorfor? Fordi der stadig vil være et pres på fagfolkene om, at leve op til udredningsret og behandlingsgaranti. Effektiviteten vil stadig være i top.

Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland for SF

Susanne Buch

Gyden 2, 7650 Bøvlingbjerg

Sindets dag - d.10. oktober

Sindets Dag er en verdensomspændende begivenhed, der markeres hvert år 10. oktober. I Region Midtjylland kører i disse dage en hel Sindets Karavane til mange byer og kommuner. I Silkeborg blev sat fokus på: Krop & Sind - Nærhed og Intimitet + en cykelfest ! SF´s Bente Nielsen bød velkommen, læs her hvordan

Bente_70aar.jpg

Tak for invitationen til at åbne Sindets dag 2016.

Rammerne kunne I ikke have valgt bedre, for dette hus rummer så mange muligheder:

 • huset viser at de forskellige offentlige kasser ikke har nødig at spænde ben for hinanden
 • det har brudt op på måder at samarbejde om og med borgere der har en psykisk sygdom

Jeg håber at Psykiatriens Hus kan smitte, så samarbejdsformen breder sig. For dette mål har vi ikke opnået endnu. Det kan godt være at man som psykisk syg ind imellem kan føle sig alene – men i dag er I og VI ikke alene, for i dag kigger hele verden på psykisk sygdom og psykisk sundhed. Som sædvanlig er denne dag et initiativ på tværs af kommune, region og foreningsliv, som sammen har lavet et spændende program for eftermiddagen.

Jeg har jo selv en alder, hvor rødstrømpernes farvel til BH’en, hvor det at amme i det offentlige rum eller hvor det at bade topløs, vakte stor opsigt, for nu ikke at overdramatisere. Så det er da lidt pudsigt at se, hvordan en del unge slår de temaer tilbage til start.
Det fornemmes som om man er blevet lidt sart. Derfor er jeres tema i dag interessant og meget vedkommende.

- Sidste år handlede det om psykisk sygdom og arbejde - i år sætter I fokus på noget, der er mere tabubelagt. Det skal handle om temaer som krop og sind – nærhed og intimitet – seksualitet.

” Psykisk sygdom har ofte mange omkostninger og konsekvenser – nogle af dem kan være, at man får nedsat eller ligefrem ødelagt sin evne til at have et nært, intimt og seksuelt forhold til et andet menneske. Og det er jo ikke noget, vi plejer at tale ret meget om. ”

Region Midtjylland er ved at skrive en ny psykiatriplan, og det kig jeg har fået viser, at dagens temaer stort set ikke er beskrevet. Det må vi få lavet om – så en opfordring til at bruge den kommende høringsfase. Og jo mere konkrete forslag der kommer, jo bedre.
– Nåh ja, det var en lille afstikker som jeg måtte af med. Og så tilbage til dagens arrangement.

Sindets Dag handler mere end noget andet om afstigmatisering og afmystificering – så derfor samles vi bl.a. om at høre nogle oplæg, der handler om dagens overordnede tema.

Det er:
Astrid Højgaard, ledende overlæge og klinisk lektor ved Sexologisk Center på Aalborg Universitetshospital,
Bo Løye Hejl, sexolog og læge fra Sexologisk enhed, Aarhus Universitetshospital i Risskov
Og ikke mindst bruger af psykiatrien Astrid Bro

De vil hver for sig og tilsammen belyse en række spørgsmål som:
- hvilke typer af seksuelle problemer findes der
- hvor hyppige er de
- hvad kan man gøre ved dem
- seksualitet og lyst i forhold til parforhold, intimitet, forelskelse og kærlighed
- intimitet og nærvær, set med brugerperspektiv
– altså helt nede på jorden og i dagligdagen

Udover oplæg her i salen er der også andre ting på programmet:
- der er en cykelfest senere i eftermiddag på en rute i omegnen af Psykiatriens Hus
- der er i pausen foreningsboder som sædvanlig, hvor man kan få nyttig information fra både kommune, region og ikke mindst de foreninger, der er med omkring Sindets Dag, og som spiller en uvurderlig rolle i forhold til at gøre Sindets Dag mulig og give den mening her i Silkeborg.

Pedro og ikke mindst hans guitar er ved at blive fast inventar på Sindets Dag her i huset. Han spiller fantastisk og som noget nyt spiller også på scenen i år. Han er blevet en ven af huset.

En stor tak til foreningerne: SIND, Bag Krigens Ansigter, Cyklistforbundet, Silkesind, EN AF OS, Mentalt Sundhedscenter, Mandecentret, Frivilligcenter Silkeborg, Silkeborg Selvhjælp, SIND Ungdom, NADA Danmark og SINDS Pårørenderådgivning. I er på forskellig vis med til at give dagen indhold og det vidner om et rigt og engageret foreningsliv.

Velkommen til Sindets Dag 2016

SF står bag budgetforliget for 2017

Regeringens økonomiaftale med Danske Regioner gav kun Region Midtjylland godt 0,03 % ekstra til nye behandlingsformer og alle de andre af regionens vidtstrakte opgaver.
SF ønsker fortsat udvikling af vores moderne offentlige sygehuse og derfor må der igen i år prioriteres hårdt, læs Bente Nielsens tale her

BenteSusanne.jpg

For SF er hele det fremskudte præhospitale område en vigtig hjørnesten i vores sundhedspolitik. Der skal ikke træffes forhastede beslutninger. Vi skal arbejde på et oplyst grundlag, og derfor har SF fået vedtaget at hospitalsudvalget tidligt skal inddrages.

SF glæder sig over at forliget indeholder et fald i brug af privathospitaler. Vores hospitaler skal i større udstrækning selv stå for behandlingerne. 

En anden forbedring er at få udvidet mobillaborant-ordningen. Det giver god mening for de mange patienter som i dag sendes ud på landevejen for prøver, som lige så godt kunne tages derhjemme. Vi får råd til denne forbedring ved at bruge sparede kørselsudgifter.

Anlægsbudgettet er det største bidrag til at få økonomien til at nå sammen. Vi forlænger planlægnings- og byggeperioden, men forringer ikke det samlede anlægsbudget for regionshospitalerne i Randers og Horsens. 

Derudover skal der laves et arbejde med anlægsplanlægning, fordi der er opgaver som der i første omgang ikke blev råd til, i f.eks. Skive og på Diagnostisk Center i Silkeborg.

Som det sidste vil vi pege på et par af en række gode hensigtserklæringer, som alle bidrog til. 

SF foreslog et fortsat godt samarbejde mellem regionen og patientforeningerne, også når de nye hospitalsbyggerier tages i brug. Ikke mindst brugerorganisationer fra Psykiatrien har været bekymret for, hvad der fremadrettet skal ske.

Hensigtserklæringen fra sidste år om Høfde 42 er gentaget, og det er godt. Men hold da op hvor der er brug for aktiv handling, ikke en gang ud i fremtiden, men LIGE NU. Det ansvar burde staten vedkende sig. 

Så selv om der overordnet i forudsætningerne for budgetaftalen er en stram økonomi, så er vores vurdering at det forlig der ligger har flyttet sig i den rigtige retning.

Til allersidst må vi omkring et svært tema, det var et særdeles vanskeligt udspil regionens administration fremlagde. Endnu en gang var akutberedskabet i spil, selv om vi med sidste års budgetforlig massivt fejlede det af bordet. Med forslaget blev borgerne igen kastet ud i usikkerhed. 

Kan man da ikke regne med politikernes retning, spørger borgere os ind imellem om....?
- Det er en bekymring SF til fulde forstår !

Og vi bliver nødt til at se på hvordan administrative udspil opstår, lever de for meget deres eget liv. Man kunne også se på hvordan de rådgivende udvalgs og Regionsrådets arbejdsvilkår er. 

Så ud fra en demokratisk vinkel bør det være noget vi i fællesskab tager alvorligt.

Med disse ord sender vi budgetforudsætningerne og aftalen videre til 2. Behandling 

Uklogt ideologisk fejlskud fra Socialdemokraterne

Hvorfor nu den kovending fra S ....? Vi stopper reelt med at have et sundhedssystem, hvor de mest syge prioriteres først, og hvor man i regionerne kan prioritere sundhedskronerne mellem afdelinger og indsatser.

SigneM.JPG (2)

Jeg er ud af en sundhedsfamilie. De er alle ansat i det offentlige og engageret i udviklingen af sundhedsvæsnet. De var lettede, da SFSR-regeringen afskaffede Lars Løkkes ”guldhaner” til privathospitalerne. Ikke fordi de er rødglødende socialister, men fordi de i hverdagen så, hvad det førte med sig. Det var overbehandling, manglende ansvar for fejlbehandling og statsstøtte til, at private kunne løse de ”nemme” opgaver for en fed hyre. Tilbage stod de med re-operationerne efter fejl fra det private, færre kollegaer og alle de komplekse patienter, som ingen profit gav for privatsygehusene.

Forleden valgte S så at støtte Lars Løkkes tilbagevendende forgyldning af det private. Både af ideologiske årsager og helt praktiske grunde begriber jeg ikke deres kovending. Behandlingsgarantien skal nemlig bruges med omhu for ikke at underminere det offentlige sundhedsvæsen.

Privathospitalernes ordrelister vil blive fyldt godt op med regeringens nye lov. Da en måneds behandlingsgaranti af alle sygdomme skaber et pres, som det offentlige på kort sigt på ingen måde kan leve op til. Og når opgaverne går til privatsygehusene, følger pengene naturligvis med.

Signe Munk, næstformand SF

Fascination for forskning

Bente Nielsen sagde for 3. gang tak for invitationen til at åbne Forskningens døgn på Regionshospital Silkeborg. Alle region Midtjyllands hospitaler er med til - at fejre Forskningens Døgn - at åbne dørene - at dele deres viden Årets tema fascination for forskning, signalerer nysgerrighed. Nysgerrig er det vigtigt at blive ved med at være. Der kunne jo være noget helt fantastik lige om hjørnet.

Forskningsdøgn.jpg (1)

I sin åbningstale sagde Bente:

Forskning er det ikke sådan noget meget avanceret eller for Einstein-typer?
Begge dele bærer en del af sandheden, men ikke det hele. For det er også så meget mere.
Det vil I kunne se, når I om lidt går på opdagelse inde og ude.

Årets tema fascination for forskning, en ret fantastisk titel.
Den signalerer nysgerrighed. Og nysgerrig er det vigtigt at blive ved med at være. Der kunne jo være noget helt fantastik lige om hjørnet.

Og Regionshospital Silkeborg med det mange medarbejdere er nysgerrige, og knald hamrende dygtige.
Derfor hænger der banneret om Danmarks bedste mindre hospital her i forhallen.

Dygtige til at bruge patienters og pårørendes viden. Ja nogle af brugernes tanker finder måske vej til et forskningsprojekt.

Og det er ikke kun i dag borgerne skal være nysgerrige, huset vil gerne løbende udfordres, på den gode måde. Så de kan blive ved med at byde ind på fremtidens sundhedspolitik, og blive en endnu mere spændende arbejdsplads.

Med disse ord, vil jeg sige velkommen og god oplevelsestur.

1. spadestik til nyt sundhedscenter i Holstebro

Bente Nielsen var for kortbenet, så gravkoen blev skiftet ud med spaden, da byggeriet af Holstebros kommende Sundhedscenter blev sat i gang. - Se hvorfor Bente valgte spaden frem for gravko og læs hendes tale ved at klikke ned på pilen.

Bente_spadestik.jpg

Det var en rigtig glædens dag i dag i Holstebro, da det første spadestik til det nye sundhedscenter.

Det bliver et sundhedscenter der i sin arkitektur og indhold rækker mod stjernerne. Det vil blive et markant tilbud til fremtidens brugere. Og det er et bevis på, at vil vi samarbejde, så kan vi også.

Overskriften for samarbejdet mellem region, kommuner og almen praksis i Region Midtjylland er 'Mere Sundhed i det nære på borgerens præmisser'. Det har vi aftalt i sundhedsaftalen.

Vi er enige om, at vi vil have et sundhedsvæsen, som bygger på inddragelse af borgeren og de pårørende, og hvor borgeren aktivt deltager i eget behandlings- og rehabiliteringsforløb.

Vi vil give borgeren det bedste forløb med integrerede sundhedsløsninger tæt på borgerens hverdag. Og hvor vi udfordrer vanetænkning, og ikke mindst tager afsæt i at:

 • Størstedelen af borgerens kontakt med sundhedsvæsenet foregår lokalt, derfor er der god fornuft i at samle de fleste aktører her under samme tag.  

 • Der skal udvikles innovative og progressive sundhedsløsninger her i Holstebro, hvor der er fokus på samarbejde og sammenhæng med opbygning og deling af viden.

 • Vi skal skabe et levende, spændende og fleksibelt center, hvor der er fokus på borgernes evne til at mestre egen sundhed.

 

Stop længere ventetid til traumatiserede flygtninge !

Regeringen siger vi er nød til at skære på antallet af flygtninge vi modtager. SF siger at vi skal behandle de mennesker vi modtager så de kan indgå og bidrage i vores samfund. Det kræver stærkere indsats når krigstraumer blokkerer for deltagelse - ikke fastholdelse af nedskæringer !

BenteN.jpg

Ministeren må hjælpe med at få ventetiden skal ned

SF deler dansk flygtninge hjælps bekymring over de lange ventetider for traumatiserede flygtninge. Det er både uklogt for integrationen og rimeligt overfor disse sårbare flygtninge. Men opgaven er svær at løfte for Region Midt og derfor må ministeren på banen.

Lange ventetider for behandling og hjælp til traumatiserede flygtninge er et problem, som både i sin størrelse og kompleksitet kræver Sundhedsministerens hjælp. Det er ikke optimalt, at hver enkel region skal stå alene med udfordringen med at bringe ventelisterne. Sagen er jo den at lang behandlingstid skader integrationen, men skader altså også de her mennesker, som har oplevet grusomheder, der går langt over vores forstand.

SF’s næstformand Signe Munk stiller nu spørgsmål til Sundhedsminister Sophie Løhde for at høre hvad ministeren vil gøre for at nedbringe ventetiden for traumebehandling for flygtninge i de forskellige regioner.

Ifølge Psykiatridirektør Gert Pilgaard fra Region Midtjylland forklarer, at det er svært at finde og fastholde kvalificeret personale i den vestlige del af regionen. Regionen vil nu igen forsøge at slå nogle stillinger op, for at nedbringe ventetiden. Der skal dog mere til, men regionsråddet har en vigtig opgave i at løse udfordringerne så denne sag vil vi følge meget tæt !

Langsom giftoprydning giver rabat ?

Miljøankenævnet skrev i 1982: ”Det nuværende depots indhold skal fjernes” – er det indhold, som dengang befandt sig i det utætte depot nu fjernet ved at det utætte depot er tomt?

SusanneBN.jpg

Hvordan kan man sige at et påbud om at fjerne gift i en grube er opfyldt, ved at tømme gruben 30 år senere, hvor meget af giften er løbet ud ?

Sagen startede i 1977 hvor Cheminova erkende at gruberne var utætte og de siger selv at der er meget mere gift uden for gruberne, så hvor kommer det mon fra og hvordan kan Regionsrådets flertal mene at påbuddet er opfyldt ?

En væsentlig andel af svovlsuppen fra gruberne med gift og kviksølv må være sivet ud i løbet af de 30 år hvor gentagende tidsfrister er overskredet.

Kære Bent - hvad er sagt om Giften i klitterne?

Er vi sikre nok til at afslutte afvikling af svovlgruber på Rønland !? - hvilken viden ligger til grund for afgørelsen, er vi sikre på at risiko for sundhed er væk og i hvilke områder ?

H42.jpg

Så sent som i efteråret 2015 blev der kørt 1000 tons sten ud på stranden ved høfte 42, - det var akut, for at dæmme op imod havets kræfter efter de sidste storme, men det var langt fra en løsning. SF deler lokalområdets stærke ønsker om helt at få depoterne fjernet så området bliver sikkert. Derfor har vi i regionsrådet også talt for ønsket om en mere intelligent fjernelse frem for opgravning. Desværre var der ikke opbakning til det ønske, selvom det også kunne skabe knowhow og eksport til andre tilsvarende giftproblemer !

MEN vi har virkelig set regionens initiativer, bl.a. ønsket om at opkøbe sammen med flere fonde og universitet, som et bevis på regionens bekymring for området. Det samme for de miljøskader der truer og derfor er SF´s overraskelse stor, når Miljøstyrelsen nu skriver, at den gamle sag om svovldepoterne helt kan afsluttes.

Der er brug for fuld åbenhed om udstrækning og baggrund for afslutning af sagen - hvilken viden er anvendt og i hvilke dele af området er der nu sikkerhed for ikke at udgøre sundhedsrisiko ?
- dette forventer SF svar på, ikke mindst i tider med stigende hav og stærkere storme !

Nybyggeri og renoveringer ved sygehuset i Silkeborg

Flere penge til nybyggeri og renovering er det samme som politisk opbakning til Regionshospital Silkeborg. Og de har brug for flere kvadratmeter og bedre rammer.

RH_Silkeborg.jpg

Regionens forretningsudvalg sagde 9.2.2016 ja til, at der udarbejdes en plan der over de næste 3-4 år, kan forbedre forhold for patienter og personale. Ligesom de kommende forbedringer naturligvis skal sikre bæredygtighed og energi- og miljøhensyn efter regionens Agenda 21.

Det er helt nødvendige skridt for de omkring 100.000 patienter der årligt benytter hospitalet.

Men det er også nødvendigt, hvis hospitalet skal kunne fortsætte arbejdet med mere ambulant behandling og stadig nye behandlingsformer.

Så trods en alt for stram anlægsramme, kommer der til at ske forbedringer i Silkeborg.

Københavneri af værste skuffe

SF vil sikre transplantationer på højeste faglige niveau og vi vil sikre at patienterne har optimale muligheder for at få glæde af behandlingen. Derfor støtter vi store enheder hvor fagligt miljø kan opretholdes på højeste niveau, samtidig med behandlingssikkerhed og nærhed til patienter og pårørende, som følger af mere end ét center i Danmark.

BenteN.jpg
I SF er vi glade når sundhedsstyrelsen tager sit ansvar på sig og sikrer at behandlingsstederne har den tilstrækkelige rutine, så behandlingernes kvalitet er i højsædet. Derfor støtter vi store enheder hvor det faglige miljø kan opretholdes på højt niveau !
 
Desværre har sagen om hjertetransplantationer udviklet sig ud over dette fornuftige niveau og på trods af særdeles fine behandlingsresultater på Aarhus Universitetshospital, kan pres fra København måske medføre at det ene af Danmarks to hjertecentre må lukke, til skade for patienter og den behandlingssikkerhed vi også har ved at have to uafhængige centre.
 
Dette må undre og i SF håber vi at fornuften indfinder sig inden vi får lukket noget ned der vil koste dyrt at genetablere !
Hvis sundhedsstyrelsen er i tvivl, kunne erfaringerne med internationale eksperter, f.eks. som vurderingen af Partikelkanonens placering, også give værdifulde vurderinger i denne sag.

Børns hjerter skal man ikke slås om !

Bente Nielsen SF, opfordrer, Regionsrådsformand Bent Hansen og Regionsrådsformand Sofie Hæstorp, til at gribe ind i det slagsmål der udspilles om operationer på børnehjerteområdet.

Bente_70aar.jpg

Nu blev det kampen om børnehjertepatienterne,
- men det kunne lige så godt have været andre specialefordelinger, tja måske ! 


Og hvor uværdigt vil politikerne acceptere at placeringskampen skal foregå.
Det må simpelthen stoppe. Grænsen for mig er overskredet. 


Er det i orden at lægerne fra Rigshospitalet bruger de mest ufine metoder, i forsøget på at få et speciale placeret? NEJ siger Næstformand i Regionsrådet i Midtjylland, Bente Nielsen. 

Hvad pokker bilder de sig ind.
Det efterlader jo også en tvivl om, om den metode benyttes ved andre placeringer af opgaver. 


De to Regionsrådsformænd må tage affære !

Selv om kampen føres af læger, så vil jeg opfordre de to Regionsrådsformænd i Hovedstaden og Midtjylland til at sætte sig sammen, og beordre god tone, fortsætter Næstformand Bente Nielsen.
Det der lige nu foregår bag kulisserne er helt uacceptabelt !

headspace Herning er nu virkelighed

Bente Nielsen (F) var som 1. Næstformand i Regionsrådet, en af de tre hovedtalere ved dags indvielse af Headspace Herning. De to andre var Poul Nyrup Rasmussen og borgmester Lars Krarup. En fantastisk start på et frivillighedsprojekt. Hverdagenssnakke skal vi ikke underkende !

Headspace.jpg

Bente Nielsen sagde idag ved den glædelige indvielse af dette super fine frivillighedsprojekt bl.a.:

Tak for invitationen til indvielsen i dag. Og hold da op hvor har I rykket, det tegner godt for fremtiden. Og føles godt at være her.

Det frivillige engagement som huset bygger på, passer rigtig fint med regionsrådets ønsker om at binde den frivillige indsats bedre sammen med de tilbud vi allerede i dag tilbyder. Ja faktisk siger Regionsrådet, at vores tilbud skal være på patientens præmisser. Derfor glæder vi os også til et fremtidigt samarbejde.

En god brobygning mellem psykiatri og headspace går begge veje. Og jeg håber virkelig at begge sider kan bruge hinanden, og gensidigt vil gøre opmærksom på hinanden. Der er brug for, at der bliver bygget bro. Både til andre tilbud i frivillige organisationer, inddrage kommunen og ligeledes inddrage psykiatrien, når der er behov for det – den unge behøver kun henvende sig ét sted, så hjælper headspace videre, hvis det er relevant. 

I fanger unge der har brug for psykiatrien, ligesom psykiatrien har brugere der er afsluttet, men som har brug for at komme et sted, som ikke er systemet. Et sted hvor man insisterer på vigtigheden af, at have nogen at tale med. Hverdagssnakkens værdi skal vi ikke underkende, og ingen unge skal i dagens Danmark, selv gå og tumle med de tanker, som dræner dem for energi.

Vi kender det alle i en eller anden form – tanker der kan fylde meget i hovedet, men når man får sagt det højt, så bliver det lettere at håndtere.

Der er brug for, at vi får inddraget frivillige i den meget tidlige indsats, og headspace har rundt i andre byer vist, at headspace-frivillige kan gøre en stor forskel. Det betyder noget, at kerneværdien er bygget op om frivillighed. De unge kommer her frivilligt, og de får hjælp af frivillige.

Jeg er ikke i tvivl om, at med denne indsats fra headspace, så vil det på sigt give en bedre trivsel hos de unge – og jeg vil da også kun glæde mig over, hvis det på siger viser sig, at henvisningen af børn og unge til psykiatrien vil falde. For så har vi givet handlemuligheder i tide.

Derfor vil jeg på regionsrådets vegne sige velkommen til headspace her i Herning !

Danmarks bedste hospitaler ligger i Region Midtjylland

Vores hospitaler er bedre end det de indimellem skældes ud for. Det viser kåringen fra Dagens Medicin, og for første gang tager Region Midtjylland alle 3 priser hjem. - Aarhus universitetshospital for 8. gang, - Regionshospital Viborg for 1. gang, - Regionshospital Silkeborg for 3. gang. Vi kan alle være taknemmelige over personalets indsats.

Bente_70aar.jpg

Bente Nielsen (F) deltog i festlighederne som 1. næstformand Regionsrådet den 10. dec. i prisoverrækkelser i Viborg, Aarhus og Silkeborg.

Den dag fejrede vi, at Region Midtjylland i 2015 både har det bedste

 • højtspecialiserede hospital, - Aarhus universitets Hospital,
 • mellemstore hospital, - Regionshospital Viborg
 • mindre hospital, - Regionshospital Silkeborg.

Det er godt gået !
- sagde Bente Nielsen ved de tre lejligheder og hun sagde også:

Det viser, at vores mål om at drive hospitaler på patientens præmisser ikke bare er tomme ord, men virkelig er det, vi gør – uanset hospitalets størrelse. Det viser også, at vi er fagligt dygtige her i regionen, og at vi ikke er bange for at gå nye veje.

Jeg tror, at det, at vi lykkes så godt, har meget med arbejdskultur at gøre. En god arbejdskultur er ikke noget, man kan købe for penge. Det er noget, der skabes af samarbejdet imellem de mennesker, som er på arbejdspladsen. Det skabes af hospitalsledelser og afdelingsledelser, som formår at få vores fælles mål ud at leve. Og det skabes af medarbejdere for hvem disse mål giver mening, og som derfor udviser et kæmpe engagement, en gejst og en glæde ved deres arbejde.

Det har stormet og regnet en del i Danmark på det sidste. Storm og regn, som har skabt oversvømmelser og mange frustrationer hos dem, det har ramt. Vi har også i Region Midtjylland været igennem et stormvejr i år. Spareplan 2015-2019 har fejet over os alle. Også her på de tre hospitaler Derfor er det bare ekstra flot, at I på trods af spareplanen alligevel formår at være de bedste til det, I er sat i verden for – at hjælpe og behandle de patienter, som kommer her på hospitalet I skal vide, at det sætter vi utrolig stor pris på i regionsrådet. Så herfra skal der lyde en stor tak og ros til alle jer, der hver eneste dag gør jeres bedste for patienterne.

Bedre hjælp til HPV vaccinerede

På trods af budgettekst om vigtigheden af ventetid for HPV en ser bare ikke ud til at falde, og det er et problem for de piger og unge kvinder som har bivirkninger efter vaccinationen. I regionens budgetforlig står der på forslag fra SF at vi vil have fokus på ventelisten og at Danske Regioner skal inddrages i et løsningsforslag, da Regeringen har sat det i gang. Så langt så godt.

Bente_70aar.jpg

SF ønsker bedre hjælp til HPV vaccinerede

I regionens budgetforlig står der på forslag fra SF at vi vil have fokus på ventelisten og at Danske Regioner skal inddrages i et løsningsforslag, da Regeringen har sat det i gang.

Så langt så godt.

Ventetiden ser ikke ud til at falde, og det er et problem for de piger og unge kvinder som  har bivirkninger efter vaccinationen.

Jeg har derfor bedt om at der hurtigt laves en opfølgning til Regionsrådet, så vi kan se:

 • hvordan er ventetid på Regionshospital Silkeborg spm skal dække hele regionen, som er et af de fem centre på landsplan,
 • en beskrivelse af, hvad sætter vi i værk, for der skal handles !

Skandinavisk Kvindefestival - nu i Budapest

Næstformand for Regionsrådet Bente Nielsen besøgte i weekenden 6.-9. november Budapest – dels for at deltage i en fire dage lang Skandinavisk Kvindefestival og dels for at besøge Region Midtjyllands kontor i Budapest, Central Denmark Region’s Office for Central- and Eastern Europe (OCEE).

web_slide_21[1].jpg

Bente Nielsen var inviteret til festivalen af arrangøren, Det Skandinaviske Hus, der i øvrigt deler adresse med OCEE. Festivalen var en bred vifte af oplæg, foredrag, debatter, samtaler og udstillinger.

Temaet var skandinaviske kvinder før, nu og i fremtiden, og kernen i temaet var kvinders kamp for ligeberettigelse. En kamp, der ifølge Bente Nielsen fortsat er aktuel, relevant og berettiget såvel i Ungarn som i Skandinavien.

Region Midtjylland, repræsenteret af Bente Nielsen, var fredag aften vært ved en middag for oplægsholdere, debattører og udstillere. Mandag deltog Bente Nielsen i en livlig debat om ”Kvinder i politik og diplomati gennem de seneste 100 år” med den norske ambassadør i Ungarn, Tove Skarstein.

- Festivalen var velorganiseret og formåede at bevare fokus på kvinders rolle i den demokratiske proces, vi i Skandinavien har arbejdet målrettet med siden kvinder fik valg- og stemmeret i 1915, fortæller Bente.

Se mere på www.rm.dk

Tillykke til Silkeborg og til borgerne i hele regionen

Et regionalt smertecenter, som yder hurtig hjælp, letter overgange fra indlagt til hjemsendt, og sparer brug af privathospitaler, og som samarbejder med Århus Universitetshospital.

Bente_70aar.jpg

Rundt omkring i Danmark findes der tværfaglige smertecentre, som gør en stor indsats for patienters livskvalitet.

Et sådant tværfagligt smertecenter fandtes ikke i Region Midt. Derfor havde SF det med som budgetforslag til de politiske forhandlinger i 2014. 

Vi har tidligere sendt patienter til Aalborg Smertecenter samt til privatklinik i Give. Pr. 1.4.2014 lukkede Aalborg for tilgang af patienter fra Region Midt. Og dermed stod vi uden den nødvendige hjælp til patienterne. 
For nogle patienter handler det om erkendelse af et liv med kroniske smerter. For andre kan det være hjælp til at komme ud af et meget stort medicinforbrug.
Men for alle handler det om at få fat i mulighederne for et bedre liv. 

Til dette arbejde kræves der et stærkt tværfagligt samarbejde blandt overlæger, sygeplejersker, fysioterapeuter, socialrådgivere og psykologer. 
Det tilbud er nu en realitet på grund af politisk beslutning, og på grund af et engageret personale med fremsyn.

Det er vi godt tilfredse med i SF´s Regionsrådsgruppe !
Bente Nielsen

Tak til Steen Gade for en kæmpe indsats

Der var stort fremmøde ved Steen´s aftrædelse som folketingskandidat for SF i Vestjylland fredag d. 2. oktober kl 16 i Medborgerhuset, Bindslevs Plads i Silkeborg.

SteenUng.JPG

Mange var mødt frem for at sige tak til Steen fredag d. 2. oktober og der var gode grin og særlige historier til alle i Silkeborg.

Ingen tvivl om at Steen har sat markante spor i Danmark, men nogle af de dybeste står fortsat i Vestjylland, mølleindustri og kampen for oprydning af giftdepotet ved høfte 42 har særlig plads.

Der er utallige aftryk efter Steens særlige muntre, men samtidig dybt alvorlige virksomme liv som folketingsmand for Vestjylland!

Vi glæder os til at følge ham fremover, snarest til COP21 hvor han han heldigvis har sagt ja til at bistå med forberedelser, så han igen-igen... kan bidrage med sin viden !

undefined

SFs ordførertale 2.behandling budget 2016

Budgetudkastet var stramt og det er det budgetforlig som nu foreligger også. Vi vil meget, måske også mere end økonomien strækker til. Region Midtjylland har et engageret personale, som gang på gang har spillet konstruktivt med. Tak for det, og det har også brug for fremover. Bente Nielsen

BenteSusanneSpar.jpg

Fra forliget vil jeg pege på

SF glæder sig over at der stadig er tilbud i Lemvig, Skive og Hammel neurocenter. Det har vist sit værd og fremover vil der blive endnu mere brug for dette tilbud. Men det er også et resultat af politisk handling.

Der blev skabt unødig uro omkring ambulncerne og akutkklinikkerne, det kan vi gøre bedre en anden.

SF glæder sig over de hensigtserklæringer som der nu skal arbejdes videre med. Det er en rigtig god arbejdsmetode.

SF ønskede en større indsats på HPV-området, det kom med i den forsigtige udgave, og nu må Danske Regioner hurtigt i gang med en løsning. for de syge piger er ikke forsvundet. - Gad vide om vi endnu en gang ser, at kvindesygdomme har man større langsommelighed med - det gik noget hurtigere med prostatakræft.

SF ønskede en hurtigere indsats for oprydning af Høfde 42, det kom med, men hold da op hvor kunne regionen have været medvirkende til udvikling af nye oprensningsmetoder, frem for en stærkt problematisk opgravning som der lægges op til.

SF ønskede flere hospicepladser på Gudenå og Søholm, når økonomien tillader det.

Så præcis en tekst blev det ikke, men indholdet i forliget vil betyde at netop Gudenå og Søholm kommer i spil.

 

MEN der er også grund til bekymring.

Vi er bekymrede for den politik regeringen lægger op til - at man ikke gør de årlige økonomiforhandlinger til det reelle omdrejningspunkt, men udskyder væsentlige og grundlæggende beslutninger til Finansloven. Det er en udhuling af aftalemodellen som ikke huer SF.

Vi er bekymrede for arbejdsmiljøet og de færre hænder. Vi er bekymrede for virkningen af færre socialrådgivere, bioanalytikere og lægesekretærer.

SF vil følge udviklingen tæt, og opfordrer budgetforligspartierne til at ville samle op og handle, hvis forudsætningerne ikke holder.

SF har med interesse læst det brev medarbejdersiden sendte ud i går.

 1. Budgetforliget har stor fokus på udviklingen i medicinudgifter. Vi savner samme fokus på udviklingen i udgifter som følge af en udvidet brug af eksisterende dyre behandlinger til flere og flere patientgrupper.
 2. Det virker risikabelt, at forligspartierne budgetterer med midler fra den kommende finanslov til løsning af regionens hyppige udfordringer med overbelægning. Hvad gør vi – både regionsråd og medarbejdere – hvis regionen ikke modtager de nødvendige midler?
 3. Der er i budgetforliget fokus på udnyttelse af eksisterende medarbejderressourcer og -kompetencer. Regionspolitikkerne opfordres til i højere grad at tænke i udvikling frem for udnyttelse.

Det er væsentlige spørgsmål som ikke kan klares ved 2. behandlingen af budgettet. Derimod medvirker SF gerne til de fortsatte drøftelser sammen med RMU.


Det gælder også de temaer psykiatrien peger på.
Med disse ord bekræfter SF vores deltagelse og ansvar for budgetforliget 2016

"PARTIER KAN NOGET, - MEN DE KAN IKKE DET HELE !"

Interview i anledning af Bentes runde fødselsdag, bl.a. med erfaringer fra et halvt liv, i politik. - læs mere her under pilen

Bente2015.jpg

Denne overskrift siger nok en masse om den person, vi ønsker at tegne et billede af i dette interview.
Undertegnede har haft en god lang snak med Bente Nielsen over nogle kopper kaffe og en smørkrans, og det er der kommet mange interessante ting ud af.

Både om politikeren Bente Nielsen, men mindst lige så meget om mennesket bag.
Anledningen er jo, at Bente fredag 31. juli rundede et blødt hjørne og kan skrive 70 år, når hun skal fortælle sin rent fysiske alder.
Men hun illustrerer meget fint, at "alder er som man tager det - og som man har det".

Tak til Jørn Rye Rasmussen, formand for i SF Silkeborg, som varetog dette fine interview !

SF's ordførertale til vedtagelsen af spareplanen

På regionsrådsmødet i februar anerkendte samtlige partier : 1 - at regionen havde ondt i økonomien 2 - at der skulle udarbejdes et sparekatalog Der blev også nikket til en tidsplan, en meget stram tidsplan, som måske har endt med at give os nogle forslag til besparelser som vi efterfølgende får bøvl med.

BenteSusanneSpar.jpg

Når det er sagt, så kan vi i SF ikke klage over manglende kommentarer fra nær og fjern, og politikernes egne spørgsmål har også været mange.
Det ser vi i SF som et udtryk for, at regionens ansvar for sundhed og velfærd er noget der optager den enkelte borger. 

Derfor vil vi i dag gerne sige tak til alle som har bidraget med høringssvar og alternative forslag  til besparelser. 

I SF er vi af den opfattelse, at en genforhandling af økonomiaftalen med finansminister Bjarne Corydon, som kunne have givet valuta på bordet, havde været langt at foretrække, frem for luftige valgkampsløfter om flere penge. 

Sådan blev det ikke, og derfor er spareplanen nu en realitet. 

SF vedkender sig vores ansvar, og blev ved forhandlingsbordet. Det har ikke været let, men ved at blive ved forhandlingerne mener vi, at have varetaget både patienters og medarbejderes tarv på den bedste måde, under de givne omstændigheder.

TTIP Debat 21. oktober i Aarhus

TTIP står for ”Transatlantic Trade and Investment Partnership” – en handelsaftale, der aktuelt forhandles mellem USA og EU. Og hvad betyder det så ??

TTIP.png

Christen Sørensen                                 Jens Boe Andersen
Økonomiprofessor                                  International sekretær
tidl. Overvismand                                   Dansk Metal

Christen Sørensen og Jens Boe Andersen vil på mødet bringe os nærmere på essensen i aftalen og de aktuelle forhandlinger gennem både oplæg og debat: fordele, ulemper, konkrete konsekvenser og principielle synspunkter vil komme frem i lyset.

Arrangør:
LO Aarhus, Fagligt Internationalt Center,
Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten

Tak til Bo Johansen

Kære Bo Johansen Det var ikke noget dårligt valg, da Århus amt i sin tid ansatte dig som direktør, ej heller da du satte dig på direktørposten i Region Midtjylland. Du bliver ikke helt nem at efterfølge. - og hvorfor så ikke det ? Klik ned på pilen og læs mere

BoJohansen.jpg (1)

Din evne til for det meste at være særdeles godt orienteret, i en organisation der er så stor og mangfoldig, kræver sit netværk.

Netværk er tit = mandlige kollegaer, nogle siger man helst skal have skæg.  
Dit netværk er med større nuancer  - fordi den regionale sektor er fyldt med kvinder.
Og hvad mener jeg så med det, med kvinder – bare rolig jeg springer ingen bombe.

MEN du har om nogen været i stand til at skabe dig alliancer på medarbejdersiden, det har

-  Skabt sammenhold, selv når det var svært
-  Skabt nye udviklingsmuligheder ikke mindst på sundhedsområdet

Det tager jeg som et udtryk for at du har kunnet forene ledelse og tillid ud til hverdagen

Du har også set værdien i at regionen havde det internationale udsyn, her har samarbejdet med Shanghai og Kommunernes og Regionens fælles EU kontor i Bruxelles.  Du får lige et ekstra eksemplar af årsrapporten 2014.

Det sidste jeg vil fremhæve er

-  Din kæmpestore forståelse for at være chef i en politisk ledet organisation
-  Din respekt for de folkevalgte
-  Dit enorme engagement da vi kæmpede for amterne frem for regioner.

Du har om nogen haft fingrene i bolledejen.
Tak for samarbejdet og god vind fremover !

SFs regionsrådsgruppe
v/ Bente Nielsen

SF vil sætte turbo på oprensningen af giftgrunde

Giftdepoter truer drikkevand, natur og sundhed. SF vil etablere en fond med skatteprovenu fra salget af Cheminova, som skal bruges til at fremskynde oprydningen af landets giftdepoter. Med fonden vil det være muligt at have ryddet de farligste grunde indenfor de kommende 10 år. Med den nuværende prioritering vil det tage næsten 40 år at rense op i alle giftdepoter og forureninger.

Rens skittet.jpg

Landet over truer gamle giftdepoter og forurenede fabriksgrunde vores drikkevand, natur og sundhed. Også havet, søer og åer er flere steder truet. Ikke mindst fordi mange depoter er placeret nær kysterne af hensyn til grundvandet. På grund af havstigningerne som følge af klimaforandringerne, ligger mange af giftdepoterne nu udsat og risikerer at blive skyllet ud i havene med alvorlige miljøkonsekvenser til følge.

Jordforureninger er regionernes ansvar. Men de årlige budgetter til opgaven matcher slet ikke behovet. Med den nuværende prioritering vil det tage næsten 40 år at rense op i alle giftdepoter og forureninger. 

Det er alt for risikabelt, og der er ingen samfundsøkonomisk gevinst ved at udsætte oprydningen. En nedbrydning af giftdepotet ved Høfde 42 vil for eksempel kunne lukke al fiskeri i den vestlige del af Limfjorden og give danske fiskeprodukter et dårligt ry, som det skete i 1970’erne.

SF vil sætte turbo på oprydningen af giftdepoter og forurenede grunde.  Derfor skal der laves en plan for oprydningen af Danmarks giftgrunde unde og sættes ekstra penge af til at sikre oprydningen så de 130 største forureninger kan være ryddet op i 2025. SF foreslår derfor, at de ekstra penge, som staten får ind som følge af Auroras salg af Cheminova øremærkes til oprensning af de 130 største jordforureninger og giftdepoter. Staten betaler halvdelen af udgiften, og regionerne skal have mulighed for at låne til den anden halvdel af udgiften

Region Midtjyllands budget 2015 skal sikres

Spareplanen ruller desværre ! - en væsentlig årsag er at genforhandling af medicinudgifter ikke gennemføres. Dette til trods for at det var en del af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Det føles som meget lidt FAIR.

sygeplejerske.JPG

SF har ligesom de øvrige partier anerkendt at udviklingen kræver indgreb i det allerede vedtagne budget for 2015.
SF har også noteret sig, at der er valgt besparelsesforslag som i stor udstrækning dækkes af engangsbeløb. Dermed går vi ikke i gang med en større fyringsrunde her og nu, og målet har været at det skulle påvirke patienterne mindst muligt.
Det er dog ikke det samme som  værende uden betydning for hverdagen.

Når en institution har sparet op eller haft mindreforbrug og så får det hele inddraget, ja så puffer vi jo til opfattelsen af, at det er med at få brugt pengene. Nøjagtig som staten gjorde med militærets budget.

Derfor er det vel også i dag vigtigt at vi slår fast, at det er ikke noget vi generelt vil gøre brug af. Vi holder fast i at økonomisk ansvarlighed ude på den enkelte institution kan betale sig.

Forslaget i dag er meget skematisk og uden ret meget overblik over hvad det betyder for den enkelte institution, eller for de personalegrupper som nu vupti får fjernet uddannelsespenge. Feks. sættes der et midlertidigt stop for arbejdet med serviceassistentprojektet.  Det er vi rigtig kede af, fordi det har så stor betydning for den enkelte og for det der har så stor betydning for den enkelte og for det arbejde der skal udføres.

Af bilaget som siden er udarbejdet fremgår det at det ikke er alle uddannelsesmidlerne der inddrages. Der er overenskomstaftalte midler, og jeg vil opfordre administrationen til at undersøge om der den vej kan findes midler så vi ikke får et stop-op. Det er uddannelse til kortuddannede, noget der i andre sammenhænge taler varmt for.

Jeg synes også vi skal love hinanden, at spareplanens forslag som senere kommer, skal være langt mere gennemsigtig i valg af
- løsninger,
- af konsekvenser for fremtidig udvikling og for personalesituationen.
- Ligesom det klart skal fremstå hvis et tilbud fjernes eller markant forandres.  Også i forhold til tidligere trufne beslutninger.

Politikerne, personalet, den enkelte institution og borgerne skal enkelt og gennemskueligt kunne følge spareplanens mål og midler, hvis vi ønsker forståelse for det svære regne stykke vi senere på året skal i gang med. 

Med disse ord godkendte vi indstillingen på Regionrådets møde d. 2. februar 2015.

SF Region Midtjylland

Formandsskab:
Thomas D. Sølvsten /
Ivan Lauridsen

31103532 / 24881574

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation