Organisationen

SF København er fællesorgan for SF’s partiforeninger i København, Frederiksberg, Tårnby/Dragør og SF’s ungdom i København, og har i omegnen af 1800 medlemmer.

SF København er en storkredsorganisation i SF. En storkreds har ansvaret for at opstille kandidater til Folketinget. Det sker ved en urafstemning hvert andet år.

SF København har ansvaret for at opstille kandidater til Københavns Borgerrepræsentation. Bestyrelsen for SF København og medlemmerne af Borgerrepræsentationen har ansvaret for den politik som SF skal føre i Københavns Kommune.

Organisation.jpg

 

Partiforeningerne

SF København er den overordnede storkredsorganisationen for København. Men det helt lokale arbejde er det ikke SF København, men vores 12 lokale partiforeninger og SFU-afdeling der står for. Partiforeningerne er hjørnestene i SF organisation. Det er her der indstilles folketings- og borgerrepræsentationskandidater, vælges delegerede til SF's Landsmøder, udpeges lokaludvalgsmedlemmer og det er repræsentanter herfra der udgør størstedelen af SF Københavns bestyrelse. Særligt for Frederiksberg og Tårnby-Dragør er, at de også selvstændigt træffer beslutninger om lokalpolitiske tiltag af deres kommuner.

Korttilprint.jpg

Du kan her finde link til de enkelte partiforeningers hjemmesider, samt kontaktoplysningerne på deres formænd.

 

 

Bestyrelsen

SF Københavns bestyrelsen er mellem årsmøder SF Københavns højeste myndighed. Bestyrelsen fastlægger hovedlinjerne i SF Københavns kommunalpolitik efter årsmødets vedtagelser. Den foretager udpegning til politiske tillidsposter og lægger rammerne for SF Københavns organisatoriske arbejde. Bestyrelsen vælger af sig selv et forretningsudvalg der er SF Københavns daglige ledelse.

DSC01582.JPG

 

Jonas Niemann Formand (FU)
Kerstin Roberts Kasserer (FU)
Joan Iversen Brønshøj 
Frederik Østergaard Årsmødevalgt
Kasper Kaspian Falster Vesterbro
Melissa Skovgaard Jensen Østerbro
Astrid Aller Årsmødevalgt
Rasmus Steenberger Amager
Anne Valentina Bethelsen Bispebjerg
Ole Hvas City
Lotte Kofoed Frederiksberg
Victor Ottosen Nørrebro
Mads Balslev SFU-København
Steen Eriksen Sydhavnen
Phillip Østergaard Tårnby-Dragør
Melanie Clivaz-Nielsen Valby
Trine Chilie Thode Vanløse
Anna Overlund Årsmødevalgt
Lars Georg Jensen Årsmødevalgt
Ebbe Hansen Årsmødevalgt
Trine Stougaard Årsmødevalgt

 

 

   

 

Kommunalpolitiske netværk

SF København har en række netværk, som beskæftiger sig med hvert sit kommunalpolitiske område. Netværkene er med samme fagkonstruktion som udvalgene i Borgerrepræsentationen.

DSC01586.JPG

Netværkenes rolle er at støtter op om arbejdet i udvalget og at facilitere en bredere forankring af SFs politik i Københavns Kommune i samarbejde med den siddende ordfører på området. Målet er at have en ressourcegruppe, som giver med- og modspil til ordfører og medlemmer af udvalget, og som har interesse og erfaring for specifikke områder.

Der er nedsat netværk følgende områder: 
- Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
- Børne- og Ungdomsudvalget
- Kultur- og Fritidsudvalget
- Sundhed- og Omsorgsudvalget
- Socialudvalget
- Teknik- og Miljøudvalget

Univers
Mobil navigation