Velkommen til   SF København

SF indgår forlig med fokus på de mest udsatte københavnere

I dagens forlig på Københavns Rådhus om fordeling af midler fra sidste års budget er SF særligt glade for midler til det sociale område og de mest udsatte københavnere

københavns-rådhus-by-night.original.jpg

I dag tirsdag indgik samtlige partier på Københavns Rådhus aftale om den såkaldte overførselssag, hvor ubrugte midler fra sidste års budget fordeles. Selvom der ikke var store beløb at forhandle om, er SF glade for at have sat deres aftryk på aftalen.

 

"Det har været afgørende for SF at sikre ekstra hjælp til byens svageste. Især på handicapområdet er der brug for flere penge, så børn med handicap kan få en tryg opvækst. Aftalen betyder samtidig en langt bedre hjælp til psykisk syge københavnere, der også kæmper med et misbrug. Og vi starter renoveringer af nogle af vores mest nedslidte botilbud for hjemløse, udsatte børn og handicappede," siger Sisse Marie Welling, som forhandlede for SF.

 

Vigtige sager for SF i aftalen var blandt andet:

 

  •          Hjælp til borgere med både psykisk sygdom og misbrug (dobbeltdiagnosticerede),
  •          10,6 mio. kr. til bedre forhold på handicapområdet,
  •          Renovering af de mest nedslidte botilbud for hjemløse, udsatte børn og handicappede,
  •          Faste læger på alle byens plejecentre,
  •          Bevilling til projektet FritidsGuiderne KBH, som hjælper udsatte børn i fritidstilbud.

 

Fakta:

 

  •          Overførselssagen er ubrugte midler fra kommunens budget i 2016. Aftalen er indgået af samtlige partier på Københavns Rådhus, idet alle partier stod bag aftalen om budgettet for 2016.

 

 

Kontakt:

 

Sisse Marie Welling, politisk leder for SF, kan kontaktes på tlf. 24692846.

...at Københavns Kommune skal tage afstand fra skattesnyd

Velfærden er et fælles ansvar og Københavns Kommune skal ikke have noget at gøre med selskaber der bidrager til skattesnyd.

... at kultur- og fritidstilbud er for alle

SF ønsker en kultur- og fritidspolitik der bidrager til at danne, udvikle og skabe fællesskaber på tværs af de skel der optræder i hverdagen

...at borgere skal kunne stille forslag til Borgerforslag

Det foreslås,   At Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen at udarbejde et forslag til politisk behandling om borgerret ...

Ny spidskandidat for SF-København

Det bliver Sisse Marie Welling, der fremover skal lede SF i Københavns Borgerrepræsentation. SF København har i dag valgt Sisse Marie We...

København skal leje til flygtninge

Lokalavisen Vesterbro 11-02-2016 Sektion 1 Side 4 Lokalavisen Vanløse Grøndal, 11. februar 2016 Sektion 1, Side 8, København er ved at ...

Lige adgang til Københavnsk kultur

Lokalavisen Vesterbro 11-02-2016 Sektion 1 Side 4 Lokalavisen Vanløse Grøndal, 11. februar 2016 Sektion 1, Side 8, I Københavns Borgerr...

SF Københavns

  • Formand Jonas Niemann

Blegdamsvej 24A, 2200 København N

22 86 29 07

Danmarkskort
Univers
Mobil navigation